شرکای کاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

کمیته “گراژدانسکایه سودیسدویه”

مشاوره پیرامون مسایل مربوط به دریافت وضعیت پناهندگی یا پناهگاه موقت در روسیه، مشاوره اولیه  پزشک امراض داخلی ، کمک های بشردوستانه و روانی.

آدرس: مسکو، خیابان  تویرسکایا- یامسکایا ، 3 ، ساختمان 2  (ایستگاه متروی “مایاکوفسکایا”):

خط تلفن اضطراری: 8 (985) 310-08-26

مترجم (عربی)  8(916)363-70-23

مترجم فارسی 8 (967) 021-34-64

مسئول  بخش پذیرش: 8 (985) 428-99-16

ساعات کاری: دوشنبه، چهارشنبه، جمعه از ساعت 10:00 تا 17:00

ایمیل: [email protected]

وب سایت: refugee.ru  

نشانی دفاتر کمک حقوقی در مناطق از طریق لینک در دسترسی قرار دارد.

صلیب سرخ روسیه

مشاوره حقوقی، حمایت اجتماعی-عملی و روانی از پناهندگان، آوارگان داخلی، مهاجران و افراد بدون تابعیت ازکشور  مختلف جهان.

نشانی محل ارائه مشاوره و پشتیبانی: مسکو، خیابان کرژیژانوفسکوگو 7، ساختمان 2.

ساعات پذیرش آسیب دیدگان بحران اوکراین:

سه شنبه، جمعه از ساعت 11:00 الی 17:00

ساعات پذیرش مهاجران و پناهندگان از سایر کشورها:

دوشنبه، پنجشنبه از ساعت 11:00 الی 17:00

“خط  تلفن اضطراری”:8 800-234-07-07  (هر روز از ساعت 09:00 تا 21:00(

ایمیل : [email protected]

پیرامون مسایل جستجو و بازیابی پیوندهای خانوادگی، می توانید به ایمیل بنویسید: [email protected]   

وب سایت:   www.redcross.ru

شعبه سن پترزبورگ صلیب سرخ روسیه

شعبه صلیب سرخ در سن پترزبورگ برنامه های کمک رسانی به پناهندگان را که  در جهت ارائه کمک های حقوقی ، پزشکی و اجتماعی به پناهندگان و پناهجویان و همچنین ادغام پناهندگان در جامعه روسیه هدایت شده اند اجرا می کند.

آدرس: سن پترزبورگ، خیابان گونچارنایا، 19Д

تلفن: 8 (812) 717-35-34, 8 (812)717-35-31

خط تلفن اضطراری پیرامون مسایل قوانین مهاجرت:

8 (800) 333-00-16

ایمیل [email protected]:

وب سایت www.spbredcross.org:

“ورا، نادژدا ، لیوبوف”

سازمان  اجتماعی که  به پناهجویان، پناهندگان و افراد بدون تابعیت پشتیبانی اجتماعی – حقوقی را ارائه می نماید.

آدرس: مسکو، میاچکوفسکی بلوار ، 11

تلفن:  8 (495) 346-18-00, 346-18-01

ایمیل [email protected]:

وب سایت:  www.vnl-migrant.ru

 آدرس: پیاتیگورسک ، پروسپکت کیرووا 27А

تلفن: 8 (793) 97-43-24, 39-38-08

ایمیل:   [email protected]،  [email protected]

سازمان غیرانتفاعی مستقل انستیتوی  حقوق بشر

به پناهجویان و پناهندگانی که در معرض خطر اجتناب ناپذیر بازگشت اجباری قرار دارند ، کمک می کند.

تلفن: 8 (916) 069-69-87

پست الکترونیکی : [email protected]:

        سایت: hrights.ru/right-to-asylum