Середня освіта

Предісторія та політика

Середні школи в Польщі, які дають середню освіту, тобто гімназії та технікуми, мають тривалість від 3 до 5 років. Освіта є обов’язковою до 18 років.

Типи послуг

Типи середніх шкіл:

 • 4-річна середня школа (liceum ogólnokształcące) – середня школа готує до іспиту бакалавра, після якого можна продовжити навчання в університеті. Як правило, у гімназіях є профільні класи, де студенти вивчають базову програму з усіх обов’язкових предметів і розширену з кількох провідних предметів на вибір.
 • 5-річний технікум (technikum), – технікуми готують до іспиту бакалавра та професійного іспиту (за додатковими предметами).
 • 3-річний I ступінь галузевої професійно-технічної школи (перший рівень) (branżowa szkoła I stopnia) – професійно-технічна школа дає можливість швидко здобути певну професію, наприклад, кухаря, перукаря, автослюсаря, електрика, кравця тощо. Після закінчення 3-річного професійно-технічного училища першого ступеня та складання професійного іспиту можна починати свою кар’єру.
 • 2-річна галузева професійно-технічна школа ІІ ступеня (другий рівень) (branżowa szkoła II stopnia) – після завершення І рівня освіти в професійно-технічному училищі можна вступити на другий рівень, який після закінчення дозволяє скласти іспит на бакалавра та продовжити навчання в університеті.

Оплата

Державні середні школи безкоштовні. У професійно-технічній освіті практика у роботодавця означає, що учень отримує заробітну плату за свої завдання.

Зобов’язання

Освіта в Польщі є обов’язковою і триває до закінчення початкової школи, але не довше досягнення 18 років.

Порядок зарахування

Основний процес зарахування до загальноосвітніх шкіл на наступний навчальний рік починається щороку в травні (хоча записатись до школи можна в будь-який момент протягом року, але в цьому випадку лише на основі вільних місць).

Процес зарахування до I класу середньої школи може відрізнятися в різних муніципалітетах. У деяких містах набір є цифровим, тому потрібно зареєструватися та дотримуватися процедур онлайн. Перед заповненням заявки необхідно ознайомитися з правилами, критеріями та графіком набору. Критерії набору залежать від кількості набраних балів.

Випуск

Випуск з середньої школи закінчується отриманням свідоцтвом про закінчення школи.

Наприкінці останнього навчального року в середній школі або технікумі (4-й курс середньої школи або 5-й курс технікуму), якщо учень закінчив останній клас середньої школи, він/вона може скласти іспит на бакалаврат (матура):

Бакалаврський іспит проводиться відповідно до вимог загальноосвітньої навчальної програми загальноосвітньої школи і проводиться в період з травня по вересень в основний, додатковий та корекційний терміни.

Результати іспиту бакалавра є основним критерієм для вступу на різні галузі вищої освіти.

Іспит на ступінь бакалавра складається з двох частин: обов’язкової та додаткової.

В обов’язковій частині випускник вивчає предмети:

 • польська мова (письмово та усно);
 • сучасна іноземна мова (письмова та усна частина);
 • математика (письмова частина);
 • мова національної меншини – для випускників шкіл або відділень з навчанням мовою національної меншини (письмово та усно).

Письмова частина іспиту на атестат зрілості складається на базовому рівні. Для іспиту зрілості в усній частині рівень іспиту не вказується. Для предметів, складених на обов’язковій частині, визначено поріг проходження (30%). Випускники складають бакалаврський іспит хоча б з одного додаткового предмету на розширеному рівні з визначеним прохідним балом (30%).

Кожен випускник має право скласти іспит на атестат зрілості не більше ніж з 5 таких додаткових предметів:

 • в усній частині з: мови етнічної меншини, мови національної меншини, сучасної іноземної мови, регіональної мови;
 • у письмовій частині з: біології, хімії, філософії, фізики, географії, історії, історії музики, історії мистецтва, інформатики, латинської мови та стародавньої культури, мови етнічної меншини, мови національної меншини, сучасної іноземної мови, польської мови, регіональна мова, математика, знання суспільства.

Бакалаврський іспит з додаткових предметів проводиться на розширеному рівні, а для сучасних іноземних мов – на розширеному або двомовному рівні.

Іспит із сучасної іноземної мови проводиться англійською, французькою, іспанською, німецькою, російською, італійською мовами.

Для випускників: професійно-технічних училищ, технікумів, післяшкільного навчання складається професійно-кваліфікаційний іспит:

 • Професійно-кваліфікаційний іспит є формою оцінювання рівня володіння особою знаннями та вміннями за однією кваліфікацією окремої професії, встановленою програмною основою навчання за професією професійно-технічної підготовки.
 • Професійний іспит проводиться на основі вимог, викладених у програмній основі навчання за професією професійно-технічної освіти.
 • Іспит складається з двох частин: письмова – 40 закритих завдань тривалістю 60 хвилин; практична частина – тривалість від 120 до 240 хвилин в залежності від кваліфікації.