اطلاعات بسته مراقبت

اطلاعات برای مھاجرین  افغان در مورد کمک های نقدی بازگشت داوطلبانه


کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو این ایچ سی آر) مایل است اطلاعات مربوط به برنامه تسهیل شده بازگشت داوطلبانه برای پناهندگان افغان را به اشتراک بگذارد.

به منظور واجد شرایط بودن برای کمک های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(یو این ایچ سی آر)  در افغانستان، مھاجرین ثبت نام شده باید به یک مرکز بازگشت داوطلبانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (یو این ایچ سی آر) (VRC) مراجعه کنند تا برای آنها پردازش شود و فرم بازگشت داوطلبانه (VRF) صادر شود پناهندگان افغان در پاکستان که مایلند استند از طریق مرکز استرداد داوطلبانه در نوشهره، خیبر پختونخوا و در بلیلی، بلوچستان اقدام کنند، تشویق می شوند با شماره های زیر تماس بگیرند

خط کمک بازگشت داوطلبانه برای خیبر پختونخوا:

📞 03000544491 📞 92030005444  📞60300054449 📞 03008585600

خط کمک بازگشت داوطلبانه برای بلوچستان:

📞 07929740333  📞 0333 1511636  📞 0812827353

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو این ایچ سی آر) به هر پناهجوی ثبت نام شده که یک VRF معتبر دارند کمک نقدی یکباره به مبلغ 375 دلار آمریکا می دهد. برای پوشش حمل و نقل و سایر نیازهای فوری در بدو ورود. این کمک هزینه در مراکز نقدی (ECs) در داخل افغانستان در دسترس خواهد بود، واقع در ولایات ننگرهار، قندهار، کابل و هرات، از روز پس از دریافت VRF خود در کشور میزبان شروع می شود.

برای پناهندگانی که از 1جنوری 2023 به بعد داوطلبانه به افغانستان برگردند به اضافه375 دلار آمریکا  برای هر نفر :

آنها 700 دلار آمریکا به ازای هر خانواده متشکل از دو یا چند عضو دریافت خواهند کرد

خانواده یک نفره 350 دلار آمریکا دریافت خواهد کرد

این مبلغ اضافی سه ماه پس از ورود آنها به مناطق مبدأ در افغانستان ارائه خواهد شد

اگر تمام خانواده یکباره برنگردند، اولین عضو خانواده که وارد می‌شود، بدون در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده، 350 دلار آمریکا دریافت می‌کند

اگر سایر اعضای همان خانواده بعداً برگردند، 350 دلار آمریکا باقی مانده را دریافت خواهند کرد

اگر یک سوم از همان خانواده بعد از دو گروه اول برگردند، کمک هزینه نقدی دریافت نمی کنند

کمک نقدی تکمیلی فقط یک بار پرداخت می شود۔ افرادی که قبل از 01 جنوری 2023 بازگشته اند، واجد شرایط دریافت کمک هزینه نقدی ادغام مجدد نیستند با این حال، آنها ممکن است از سایر خدمات ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شرکای ما در PARR ها و سایر جوامع بهره مند شوند۔

افرادی که در سال های گذشته برای بازگشت به کشور کمک نقدی دریافت کرده اند، مشمول دریافت کمک نقدی مجدد نخواهند شد و نمی توانند کمک هزینه نقدی تکمیلی عودت را دریافت کنند.

به پناهندگان افغان یادآوری می شود که انتخاب بازگشت باید بر اساس یک تصمیم آگاهانه باشد و کاملاً داوطلبانه است. قبل از تصمیم گیری برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان تحت برنامه VolRep کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، پناهندگان باید مطمئن شوند که اطلاعات کافی در مورد شرایط و خدمات موجود در محل مبدا/مقصد مورد نظر خود دارند.

قبل از تصمیم گیری برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان تحت برنامه VolRep کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو این ایچ سی آر) ، پناهندگان باید مطمئن شوند که اطلاعات کافی در مورد شرایط و خدمات موجود در محل مبدا/مقصد مورد نظر خود دارند.

کلیه خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو این ایچ سی آر) و شریک، از جمله مربوط به بازگشت و ادغام مجدد، رایگان است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یک سیاست تحمل صفر برای تقلب، فساد و استثمار و سوء استفاده جنسی دارد.

برای سؤالات، نگرانی ها یا شکایات در مورد خدمات ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو این ایچ سی آر) لطفاً تماس بگیرید.

شماره های خط تلفن برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو این ایچ سی آر) پاکستان

خیبر پختونخوا03008585600   📞

بلوچستان03311110237    📞

اسلام آباد /پنجاب/ سند/ پاکستان تحت کنترل کشمیر است 03041111437   📞