Добредојдовте

UNHCR North Macedonia - УНХЦР Северна Македонија - Помош за бегалци, баратели на азил и лица без државјанство

КОРОНАВИРУС Кликнете овде за важни информации

УНХЦР, Агенцијата за бегалци на ООН, ја создаде оваа веб-страница за бегалци, лица кои бараат азил и лица без државјанство во Северна Македонија.

Овде ќе можете да најдете информации за:

Оваа веб-страница ќе се ажурира редовно.