COVID-19 / Coronavirus

English

Republic of Cyprus – Official Decrees, Guidelines and Information

Gradual easing of lockdown measures PHASE 2: 21/05/2020

Gradual lift of lockdown measures 04/05/2020

Coronavirus: We break the chain

Covid-19: Lockdown in Cyprus as of 6 pm, Tuesday 24 March until 13 April 2020 (summary of President’s statement)
Guidelines for Confirmation of Movement (English/Greek/Russian)

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

Gradual lifting of measures – 04/05/2020

All support schemes for employees and companies (child care scheme, special sickness allowance, self-employed scheme, partial or full suspension of works) will be extended until 12.5.2020

Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (MLWSI) Support Program for Coping with the effects of COVID-19

Coronavirus: Find out if you are a vulnerable person. You might need to work from home or apply for Special Sickness Benefit

IMPORTANT ANNOUNCEMENT: Support measures for employees and employers due to Covid-19 outbreak

IMPORTANT ANNOUNCEMENT: Special Plan for Partial Suspension of Business Works and provision of the Special Unemployment Allowance: Valid from 16/3/2020 to 12/4/2020

IMPORTANT ANNOUNCEMENT: Special Plan regarding the Complete Suspension of Business Operations and the provision of the Special Unemployment Allowance to employees

ANNOUNCEMENT 17/03/2020: New registrations of unemployed persons and termination of registrations by email / fax

ANNOUNCEMENT 12/03/2020

World Health Organisation (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/information-resources.html

Somali

Talaabooyinka fududeynta ka bixida xayiraada – Wajiga Labaad: 21/05/2020

Talaabooyinka tartiib tariib uga bixida xayiraada 04/05/2020

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/coronavirus-somali.pdf
Caabuqa Covid-19 owgiis waxaa bandow lagu soo rogay guud ahaan dalka Cyprus laga bilaabo 6 Fiidnimo Talaadada kuna beegan 24 bisha Maarso ilaa 13 Abriil 2020
Tilmaamaha loogu talagalay Muwaadiniinta
Ujeedada socdaalka

OGOLANSHAHA DHAQDHAQAAQ SHAQALAHA FORM-A**
KUDHAWAAQIDA ISKU SOCODKA MUWADINIINTA IYADOO LA EEGAYO XAALAD GAAR AH FORM-B**
**
Warqada Tixraac, waxaad isticmaali kartaa oo kaliya looqadaha rasmiga ah Greek ama English

Si aan u jabino silsilada faafida Corona Virus. Joog Guriga

Si aan u jabino silsilada faafida Corona Virus

Taleefonada tooska ah ee dawladda laga xariiri karo xaaladaha ‘coronavirus’

Wasaaradda shaqada

Gradual lifting of measures – 04/05/2020

Dhammaan qorshooyinka taageerada ee loogu talagalay shaqaalaha iyo shirkadaha (qorshaha xanaanada carruurta, gunada jirada gaarka ah, qorshaha iskiis u shaqeysiga, qeyb ama gabi ahaanba shaqada laga joojiyo) waa la kordhin doonaa ilaa 12.5.2020

Coronavirus: Soo ogow haddii aad tahay qof nugul. Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad ka shaqeysid guriga ama aad codsatid Gargaarka Jirrada ee Gaarka ah

OGEYSIIS MUHIIM AH: Tallaabooyin taageero loogu talagalay shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha sababtuna tahay Covid-19 dillaacay

OGEYSIIS MUHIIM AH: Qorshaha gaarka ah ee joojinta qeyb ka mid ah howlaha Ganacsiga iyo Bixinta Gunnada Shaqo La’aanta Gaarka ah. Wuxuu shaqeynayaa laga bilaabo 16/3/2020 illaa 12/4/2020

OGEYSIIS MUHIIM AH: Qorshe gaar ah oo ku saabsan joojinta dhameystiran ee howlgalada ganacsiga iyo bixinta gunnooyinka shaqo la’aanta gaarka ah ee shaqaalaha

OGEYSIIS 17/03/2020: Xafiiska shaqada waxa uu bulshada war galinayaa laga bilabo17/3/2020 ilaa iyo ogaysiis danbe. Is diiwaan galinta cusub ee qofka aan shaqeyn iyo qofka shaqada joojiyayba ey dhici doonto asiga oo looga baahan in uu qofka xadir ku noqdo xafiisyada shaqada ee Dagmada ama Deeganka. Hasa ahaate codsadaha wa in uu ku so gudbiyaa codsigiisa is diwaan galinta cusub ama shaqa joojinta, fakis ama email.

OGEYSIIS 12/03/2020

COVID-19 Information in other languages

Bengali

Filipino

Georgian: Symptoms and measures // We Break the Chain // Guidelines for movement (SMS)

Hindi

Kurmanji

Persian: Symptoms and measures // We Break the Chain // Guidelines for movement (SMS) // Gradual Easing of Lockdown – Phase 2 (21/05/2020)

Sorani

Turkish

Urdu

Vietnamese