پناهگاه در روسیه

طبق قوانین روسیه و کنوانسیون مورخه  1951 در باره پناهندگان ، پناهنده فردی است که در خارج از کشور خود قرار داشته و بعلت ترس از آزار و اذیت به دلیل نژاد ، مذهب ، تابعیت ، تعلق به گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی از بازگشت به کشور خویش هراس دارد.

اگر شما خود را جزو این گروه افراد می دانید ، حق دارید از مقامات دولت فدراسیون روسیه درخواست پذیرش به عنوان پناهنده در قلمرو فدراسیون روسیه را نمائید.اگر شما واجد شرایط تعریف پناهنده نیستید اما به علت عملیات نظامی، ترس از خشونت یا سایر دلایل بشردوستانه مثلاً مشکلات سلامتی نمی توانید به کشور خود بازگردید ، می توانید از مقامات فدراسیون روسیه درخواست اعطای پناهگاه موقت