مرکز اصلاح کارت  اثبات ثبت نام (PCM)

سوالات که معمولاً پرسیده میشوند

اطلاعات عمومی

مراکز اصلاح کارتپی او آر (PCM) چیست؟

مراکز اصلاح کارت پی او آر امکاناتی هستند که توسط NADRA اداره می شوند در آن هر دارنده کارت پی او آر معتبر می تواند برای تغیر/اصلاح کارت پی او آر خود یا اعضای خانواده درخواست دهد.

. مراکز PCM برای چه کسانی هستند؟

مراکز PCM به پناهجویان افغان ثبت شده در پاکستان که دارای کارت پی او آر با تاریخ انقضا جون 2023 هستند، خدمات رسانی می کنند. علاوه بر این، کودکان بیولوژیک زیر پنج سال می توانند از خدمات مراکز PCM به ویژه ثبت نام و صدور شناسنامه بهره مند شوند. اعضای مستقیم خانواده دارندگان پی او آر که اطلاعات آنها قبلاً توسط NADRA ثبت شده است نیز می توانند به همراه دارنده کارت پی او آر که علیه او ثبت شده است به PCM مراجعه کنند. دارندگان ACC و اتباع افغانی بدون مدرک واجد شرایط دسترسی به خدمات PCM نیستند.

مراکز PCM کجا هستند؟

  PCM در 11موقعیت در سراسر کشور به شرح زیر وجود دارد:

ساعات کار موقعیت های PCM چقدر است؟

موقعیت های PCM از دوشنبه تا جمعه (5 روز در هفته)، از ساعت 0900 تا 1200 و 1300 تا 1700 (جمعه ها از ساعت 0900 تا 1230 و از ساعت 1400 تا 1700) کار می کنند.

آیا نیاز به قرار ملاقات دارم؟

نه. هیچ قرار ملاقاتی تعیین نخواهد شد. پردازش در سایت های PCM بر اساس «اولین خدمت اول» در دسترس است.

خدمات موجود در PCM چیست؟

خدمات زیر در PCM موجود است:

– تأیید دارندگان کارت پی او آر با کارت پی او آر 2015(این فقط تا 31 مارس 2023 امکان پذیر خواهد بود)

– اعتبار سنجی اعضای ثبت نام نشده خانواده های ثبت شده و صدور گواهی اطلاعات خانواده (ممکن است تا 30 جون 2023)

– ثبت نام کودکان بیولوژیک زیر پنج سال

– جایگزینی کارت های پی او آر گم شده، دزدیده شده، محو یا آسیب دیده.

– صدور کارت پی او آر برای کودکان ثبت نام شده که پنج سالہ شده اند

– اصلاح/تصحیح اطلاعات روی کارت پی او آر

– صدور گواهی فوت دارنده پی او آر

– درخواست تجدید نظر در مورد تصمیمات رد اتخاذ شده در DRIVE و در PCM

آیا این همه بدون هزینه است؟

بله، تمام خدمات ارائه شده توسط دولت پاکستان SAFRON) ، CCAR،  (NADRAو UNHCR رایگان است. اگر در ازای خدمات از کسی پول یا لطفی خواسته شد، این موضوع باید فوراً از طریق تماس با خطوط کمکی UNHCR گزارش شود:

خط تلفن پیشاور: 0300-858-5600، 03000544491، 03000544492، 0300544496

خط کمک کویته: 0333-781-9601/ 03330792969

اسلام آباد-پنجاب: 0304-111-1437

خط کمک کراچی: 0304-111-1437

خدمات موجود

برای ثبت نام فرزند بیولوژیک زیر پنج سال چه کاری باید انجام دهم؟

هر یک از والدین دارای کارت پی او آر معتبر (اعتبار فعلی: 30 جون 2023) می توانند فرزندان خود را که در پنج سال گذشته در پاکستان متولد شده اند ثبت نام کنند.

اگر هر دو والدین دارنده کارت پی او آر هستند، تنها یکی از والدین باید به همراه فرزندشان برای ثبت نام به مرکز اصلاح کارت ثبت نام (PCM) (آدرس های موجود در پایین سند) مراجعه کنند. اگر فقط یکی از والدین دارنده کارت پی او آر باشد، این والدین برای ثبت نام کودک باید در کنار کودک حضور داشته باشند.

در زمان مصاحبه حضوری در موقعیت پی او آر DRIVE، حداقل یکی از مدارک زیر باید ارائه شود:

  1. شناسنامه/اعلامیه تولد؛
  2. پرونده سلامت بیمارستان یا بنادی مرکز صحت (BHU).
  3. کارت واکسیناسیون WHO.
  4. نسخه پزشکی برای کودک.

کارت پی او آر اصلی والدین نیز مورد نیاز است.

پس از تایید ثبت نام، والدین گواهی تولد رسمی دریافت خواهند کرد.

پس از ثبت نام کودک، کارت پی او آر والدینی که برای ثبت نام کودک آمده اند باید اصلاح شود و دوباره صادر شود تا که در آن کات اطلاعات مربوط به کودک شامل باشد.

آیا کودکان افغانی که در گذشته نزد والدین خود ثبت نام کرده اند اما هنوز شناسنامه نگرفته اند می توانند هنوز شناسنامه خود را دریافت کنند؟

بله، تمام کودکان افغانی زیر 18 سال که در پاکستان به دنیا آمده اند و در گذشته توسط NADRA ثبت شده اند، اما هنوز شناسنامه برای آنها صادر نشده است، باید چنین شناسنامه ای را از مرکز PCM دریافت کنند.

سرپرست خانواده می تواند با کارت پی او آر کودک و حداقل یکی از مدارک اجباری ثبت تولد برای صدور این سند به PCM مراجعه کند.

برای دریافت کارت پی او آر برای فرزند پنج ساله ام چه کاری باید انجام دهم؟

کودکانی که به سن پنج سالگی رسیده اند و قبلاً همراه والدین خود ثبت نام کرده اند و والدین آنها دارای کارت پی او آر معتبر هستند، می توانند کارت پی او آر انفرادی خود را در مراکز PCM دریافت کنند.

برای دریافت کارت‌های پی او آر، والدینی که کارت معتبر پی او آر را در دست دارند، باید کودک را تا مرکز PCM همراهی کنند تا عکس و اطلاعات بیومتریک کودک را ثبت کنند.

کارت پی او آر والدین حاوی اطلاعات مربوط به فرزند نیز باید اصلاح و دوباره صادر شود.

اگر کارت پی او آر معتبر من حاوی داده های نادرست است یا گم شده/دزدیده شده است، چه کاری باید انجام دهم؟

درخواست یک کارت پی او آر تغییر یافته یا تکراری (در صورت گم شدن یا سرقت) را می توان در هر یک از مراکز PCM ایجاد کرد.در صورت وجود، گزارش پولیس باید ارائه شود. از متقاضی خواسته می شود تا اظهارنامه ای را برای تایید اظهارات خود امضا کند

من نتوانستم در تمرین DRIVE شرکت کنم. آیا هنوز هم می توانم برای  سمارت کارت جدید اقدام کنم؟

بله، اما فقط تا 31 مارس 2023. به پناهندگان افغان ثبت شده در پاکستان که دارای کارت پی او آر با تاریخ انقضا 31 دسامبر 2015 (دارندگان کارت پی او آر) هستند و در تمرین تمدید اسناد و تأیید اطلاعات (DRIVE) شرکت نکرده اند، توصیه می شود. تا این تاریخ کارت های خود را در هر یک از مراکز PCM تمدید کنند. پناهندگان باید دلایل معتبری را برای عدم حضور در DRIVE نشان دهند. اگر دارندگان کارت پی او آر واجد شرایط از این آخرین فرصت استفاده نکنند، ممکن است کارت آنها لغو ثبت شود. لطفاً برای همراه داشتن مدارک اجباری [اینجا] را بررسی کنید.

در طول DRIVE یا اخیراً زمانی که یکی از اعضای خانواده ثبت‌نام شده‌ام برای  سمارت کارت جدید درخواست کرد، من به عنوان UMRF ثبت شدم. چه مدرکی دریافت خواهم کرد؟ چگونه و چه زمانی آن را تهیه کنم؟

UMRFهایی که در طول DRIVE در سال‌های 2021-2022 ضبط شده‌اند، باید قبل از 30 جون 2023 در PCM شرکت کنند تا پیوند خود را با دارنده پی او آر تأیید کنند. پس از این مرحله، یک گواهی اطلاعات خانواده ارائه می‌شود که ترکیب خانواده و اتصال به یک ثبت‌شده را تأیید می‌کند. نگهدارنده پی او آر. هر گونه مدارکی که برای حمایت از پیوند خانواده (گواهی ازدواج، شناسنامه، نیکه نما، تذکره) در دسترس است باید در PCM ارائه شود. اعضای خانواده ثبت نشده در حال حاضر واجد شرایط اسمارت کارت پی او آر  نیستند.

گواهی اطلاعات خانواده چه حقوقی به من می دهد؟

یک گواهی اطلاعات خانوادگی مدرکی مستند از عضویت خانواده نزدیک یک دارنده پی او آر که به طور قانونی در پاکستان حضور دارد را ارائه می دهد. گواهی خانواده وضعیت پی او آر را اعطا نمی کند یا به خودی خود امکان دسترسی به خدمات را فراهم نمی کند.

کارت پی او آر چه حقوق قانونی ارائه می دهد؟

کارت پی او آر یک مدرک هویتی است و به دارنده کارت این حق را می دهد که به طور قانونی در پاکستان بماند. این کارت در سراسر پاکستان معتبر است.

 مهم است که افغان های ثبت نام شده کارت های پی او آر خود را همیشه همراه داشته باشند و در صورت تقاضا آن را به سازمان های اجرای قانون ارائه دهند.

دارندگان کارت پی او آر حق اقامت موقت در پاکستان را دارند و از مفاد قانون 1946 خارجیان مربوط به ورود و/یا اقامت غیرقانونی در پاکستان مستثنی هستند. با این حال، اگر حاملان در فعالیت های مجرمانه شرکت داشته باشند یا قوانین پاکستان را نقض کنند، کارت پی او آر از تعقیب کیفری مصونیت نمی دهد.

فرآیندها

دریافت کارت پی او آر جدید/تغییر شده چقدر طول می کشد؟

کارت‌های جدید، تکراری یا اصلاح‌شده باید ظرف 14 تا 21 روز پس از درخواست برای جمع‌آوری در مرکز PCM در دسترس باشند.

متقاضیان می توانند شماره کارت پی او آر خود را به شماره ‘8400’ پیامک کنند تا وضعیت و در دسترس بودن کارت خود را در سایت PCM بررسی کنند.

من شش ماه پیش برای کارت اسمارت جدیدم درخواست دادم اما هنوز منتظر کارتم هستم.

پناهندگان واجد شرایط افغان که در تأیید DRIVE شرکت کرده اند و هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند، پس از آماده شدن کارت، توسط NADRA از محل جمع آوری مطلع خواهند شد. اطلاعات مربوط به وضعیت تک کارت های پی او آر را می توان با ارسال شماره پی او آر خود از طریق پیامک به شماره 8400 به دست آورد.

چرا از من خواسته می شود که سلب مسئولیت را امضا کنم؟

هر متقاضی وظیفه دارد حقیقت را بگوید و اطلاعات صحیح را ارائه دهد. سلب مسئولیت بیانیه ای است که به موجب آن متقاضی تایید می کند که اطلاعات دقیق و صحیحی را در حمایت از درخواست خود ارائه کرده است. هر متقاضی که بعداً مشخص شود اظهارات نادرست داشته باشد، در معرض از دست دادن وضعیت پی او آر است.

اگر اطلاعات نادرست ارائه دهم چه؟

اگر کسی عمداً اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی ارائه کند، ممکن است منجر به سلب صلاحیت یا لغو کارت پی او آر، همراه با هر گونه اقدام قانونی دیگر طبق قانون کشور شود.

شکایت و تجدید نظر

من یک شکایت دارم چه می توانم بکنم؟

تمام خدمات مرتبط با PCM ها رایگان هستند. هرگونه درخواست، یا پیشنهاد، پرداخت یا مبادله هر چیزی در ازای دسترسی به هر PCM – از جمله در هنگام تحویل کارت‌های اسمارت پی او آر – اکیداً ممنوع است و باید از طریق یکی از کانال‌های زیر گزارش شود:

آ. از طریق تماس تلفنی با خط کمک  UNHCR:  

خط تلفن پیشاور: 0300-858-5600، 03000544491، 03000544492، 0300544496

خط کمک کویته: 0333-781-9601/ 03330792969

اسلام آباد-پنجاب: 0304-111-1437

خط کمک کراچی: 0304-111-1437

ب. با یادداشت کتبی که در جعبه های شکایات محرمانه در مراکز PCM قرار داده شده است.

ج. با ایمیل:

ایمیل اسلام آباد-پنجاب: [email protected]

ایمیل کراچی: [email protected]

ایمیل پیشاور: [email protected]

ایمیل کویته: [email protected]

همه شرکای PCM یک خط مشی تحمل صفر برای بهره کشی و سوء استفاده جنسی دارند.

تمام گزارش های ارائه شده بررسی می شود و اطلاعات شخصی از شخصی که شکایت را ارائه می دهد محافظت می شود. پیگیری شکایات فردی انجام می شود.

وضعیت کارت من رد شده است، یعنی چه؟ آیا کارت ام را دریافت خواهم کرد؟

متقاضیانی که وضعیت او رد شده است، واجد شرایط دریافت کارت پی او آر نیست. متقاضی می تواند درخواست بررسی تصمیم را داشته باشد (به زیر مراجعه کنید).

درخواست من رد شد. چه می توانم بکنم؟

هر متقاضی که درخواست او رد شده است می تواند با پر کردن فرم استیناف در PCM انتخابی خود نسبت به تصمیم اعتراض کند. متقاضی باید توضیح دهد که چرا فکر می کند تصمیم اتخاذ شده صحیح نیست و/یا باید اطلاعات بیشتری در مورد درخواست خود ارائه دهد. تصمیم و اطلاعات جدید ارسال شده توسط کمیته ای بررسی می شود که تصمیم نهایی را در مورد درخواست خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر در کجا موجود است؟

اطلاعات بیشتر از خطوط کمکی UNHCR در دسترس است:

خط تلفن پیشاور: 0300-858-5600 / 03000544491 / 03000544492 / 0300544496

خط تلفن کویته: 0333-781-9601 / 03330792969

اسلام آباد-پنجاب: 0304-111-1437

خط کمک کراچی: 0304-111-1437