تقلب، فساد و سوء رفتار از جمله استثمار جنسی و سوء استفاده را گزارش دھید۔

تمام خدمات یو این ایچ سی آر رایگان است۔ به هیچ کس یا سازمانی که از شما می خواهد پول بپردازید برای خدمات یو این ایچ سی آر یا شرکای آن پول بپردازید اعتماد نکنید۔ اگر در ازای خدمات یو این ایچ سی آر از شما پول یا هر نوع لطف دیگری از جمله ماهیت جنسی درخواست شد، لطفاً فوراً آن را به یو این ایچ سی آر و/ یا نزدیکترین ایستگاه پلیس گزارش دهید۔

یو این ایچ سی آر تحمل صفر دارد در برابر تقلب، فساد و سوء رفتار از جمله بهره کشی و سوء استفاده جنسی۔


تقلب

تقلب چیست؟

این هر عمل از جمله ارائه نادرست و / یا پنهان کردن حقایق مادی است که آگاهانه یا قصدا گمراه کننده ، و یا تلاش برای گمراه کردن ، یک حزب برای به دست آوردن سود ، چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، چه برای خود و یا برای شخص ثالث است۔

نمونه هایی از اعمال تقلبی عبارتند از

ارائه اطلاعات نادرست در مورد شرایط شخصی خود برای بهره مندی از کمک یا خدمات؛   -

استفاده از اسناد جعلی یا اسناد واقعی به روش نادرست؛   -

درخواست پول برای سود شخصی یا پرداخت پول برای بهره مندی از کمک یا خدمات (مانند ثبت نام، اسکان مجدد)؛   -

-   به دروغ ادعا به نمایندگی از یو این ایچ سی آر ، نهادهای دیگر و یا سازمان های همکار۔

فساد

فساد چیست؟

این ارائه، دادن، دریافت و یا درخواست کردن (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) هر چیزی از ارزش برای تاثیر گذاری نادرست بر اقدامات یک حزب دیگر است

 • فساد می تواند به شکل زیر باشد:
 • تضاد منافع فاش نشده؛
 • پذیرش غیر مجاز از افتخار، هدایا و یا پاداش؛
 • رشوه (از جمله رشوه) ؛
 • انعام غیرقانونی؛
 • اخاذی اقتصادی؛

سوء رفتار

سوء رفتار چیست؟

تمام کارمندان کمیته کمیسیاری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد به قوانین و مقررات کارکنان سازمان ملل متحد محدود هستند

. سوء رفتار به عنوان شکست توسط یک کارمند به این قوانین و مقررات را دنبال تعریف شده است

سوء رفتار احتمالی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • استثمار جنسی و سو استفاده کردن از افراد مورد توجه؛
 • تقلب (به عنوان مثال جعل سند برای کسب منفعت)؛
 • فساد اداری (مثلا گرفتن پول از مهاجرین یا دیگران) ؛
 • تقلب مربوط به روند ثبت نام و اسکان مجدد؛
 • دزدی و اختلاس (مثلا سرقت تجهیزات یا پول)؛
 • آزار جنسی؛

به طور خاص، تقلبمالی، تقلب ثبت در نام و اسکان مجدد، فساد، بهره کشی و سوء استفاده جنسی (ایس ای اے) و آزار و اذیت جنسی،چه از  سوی کارمندان کمیساریای عالی مهاجرین سازمان ملل متحد،یا از کارمندان شریک یا فروشندگان و پیمانکاران باشد، تخلف جدی محسوب می شوند.

کمیسیاری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد خط مشی عدم تحمل در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی دارد. این سوء رفتار جدی تلقی می شود و تمام کارمندان کمیسیاری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد به شدت از دست کشیدن به چنین رفتاری منع شده اند

مطابق با معیارهای رفتاری سازمان ملل متحد،، کارمندان سازمان ملل متحد و شرکای سازمان ملل متحد نباید

 • فعالیت جنسی با کسی در ازای پول، اشتغال، درمان ترجیحی، کالا یا خدمات داشته باشند.
 • با کسی که زیر ۱۸  باشد، فعالیت جنسی داشته باشند
 • درگیر هر گونه رفتار تحقیر آمیز جنسی، تحقیرآمیز یا استثمارگرانه باشند.

چگونه تقلب، فساد و سوء رفتار از جمله بهره کشی و سوء استفاده جنسی را گزارش کرد

تقلب از سوی  مهاجرین و پناهجویان را  گزارش دھید۔

شما باید هرگونه تقلبیا فساد توسط مهاجرین و پناهجویان را که مشاهده می کنید از طریق مکانیسم های شکایت ذکر شده در زیر گزارش دهید. تمامی گزارشات به صورت محرمانه پردازش خواهد شد.

ایمیل [email protected] :دفتر کشور اسلام آباد [email protected] :دفتر فرعی کویته [email protected] :دفتر فرعی پیشاور

خط تلفن: دفتر کشور اسلام آباد: 00923041111437 دفتر فرعی کویته: 00923311110237 دفتر فرعی پیشاور : 00923008585600

نامه: صندوق شکایات وپیشنهادات  در دفاتر کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ، دفاتر همکار و مکان های جمعی موجود است

سوء رفتار از طرف  کارکنان، مترجمان، نگهبانان امنیتی و یا شرکای سازمان ملل متحد را گزارش دھید۔

شما باید هرگونه کلاهبرداری، فساد یا رفتار نادرست از جمله بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی توسط کارکنان، مترجمان، نگهبانان یا شرکای کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را بدون در نظر گرفتن موقعیت شخصی که مشاهده می‌کنید به دفتر بازرس کل (آئ جی او) در مرکز کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش دهید. گزارش شما با نهایت احتیاط برخورد می شود و کاملاً محرمانه نگه داشته می شود. شما باید از طریق یکی از کانال های محرمانه زیر گزارش دهید:

 https://www.unhcr.org/igo-complaints.html :با استفاده از فرم شکایت آنلاین

  [email protected]  از طریق ایمیل محرمانه:

- از طریق پست:

رئیس بخش تحقیقات

دفتر بازرس کل

کمیسیاری مهاجرین سازمان ملل متحد

  رو د مونتبریلانت۱۲۰۲ جنیوا،  سوئیس ۹۴

همه نامه‌ها را به‌عنوان محرمانه علامت‌گذاری کنید