தன்னார்வ திருப்பி அனுப்புதல்

யு.என்.எச்.சி.ஆர்- ன் பணிப்பாணை படி என் தாய்நாடு தன்னார்வ நாடுதிரும்பல் பற்றிய தகவல்களை நான் எங்கே கண்டறிவது?

யு.என்.எச்.சி.ஆர் ன் தன்னார்வ திருப்பி அனுப்புதல் கையேடு யு.என்.எச்.சி.ஆர் தன்னார்வ திருப்பி அனுப்பும் கொள்கை மற்றும் நடைமுறை குறித்த விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது. கையேடு ஒரு பொது ஆவணம் மற்றும் இங்கே காணலாம்:  https://www.unhcr.org/en-my/publications/legal/3bfe68d32/handbook-voluntary-repatriation-international-protection.html?query=handbook%20voluntary%20repatriation

நான் ஒரு அகதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டேன், ஆனால் இப்போது எனது சொந்த நாட்டிற்கு திரும்ப விரும்புகிறேன். யு.என்.எச்.சி.ஆர் ல் உதவ முடியுமா?

ஆலோசனை அமர்வைத் தொடர்ந்து ஒரு மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் சொந்த நாட்டிற்கு திரும்புவது சாத்தியமானால், யு.என்.எச்.சி.ஆர் விண்ணப்பத்தை இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்புக்கு (ஐஓஎம்) பரிந்துரைக்கும். IOM ஒரு உதவி தன்னார்வ வருவாய் மற்றும் மறு ஒருங்கிணைப்பு திட்டத்தை (AVRR) நிர்வகிக்கிறது, இதன் கீழ் பயணத்தை எளிதாக்க முடியும். யு.என்.எச்.சி.ஆர் ஒரு தன்னார்வ திருப்பி அனுப்பும் படிவத்தை (வி.ஆர்.எஃப்) வழங்கக்கூடும். முழு செயல்முறையும் 1 முதல் 3 மாதங்கள் வரை ஆகலாம். இது தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் தயார் நிலையிலும் அதே போல் தளவாட ஏற்பாடுகளையும் சார்ந்துள்ளது. அகதிகள் வெளியேறும் அபராதம் மற்றும் ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு RM100 சிறப்பு விசாவுக்கான செலவுகளை ஏற்க வேண்டும். வெளியேறும் அபராத கட்டண தள்ளுபடி யு.என்.எச்.சி.ஆர் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும்.

நான் புகலிடம் கோருவோர், ஆனால் இப்போது எனது சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்ப விரும்புகிறேன். யு.என்.எச்.சி.ஆர் உதவ முடியுமா?

ஆலோசனை அமர்வைத் தொடர்ந்து ஒரு மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் சொந்த நாட்டிற்கு திரும்புவது சாத்தியமானால், யு.என்.எச்.சி.ஆர் விண்ணப்பத்தை இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்புக்கு (ஐஓஎம்) பரிந்துரைக்கும். IOM ஒரு உதவி தன்னார்வ வருவாய் மற்றும் மறு ஒருங்கிணைப்பு திட்டத்தை (AVRR) நிர்வகிக்கிறது, இதன் கீழ் பயணத்தை எளிதாக்க முடியும். யு.என்.எச்.சி.ஆர் ஒரு தன்னார்வ திருப்பி அனுப்பும் படிவத்தை (வி.ஆர்.எஃப்) வழங்கக்கூடும். முழு செயல்முறையும் 1 முதல் 3 மாதங்கள் வரை ஆகலாம். இது தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் தயார்நிலையிலும் அதே போல் தளவாட ஏற்பாடுகளையும் சார்ந்துள்ளது. புகலிடம் கோருவோர் வெளியேறும் அபராதம் மற்றும் ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு RM100 சிறப்பு விசாவுக்கான செலவுகளை ஏற்க வேண்டும். வெளியேறும் அபராத கட்டண தள்ளுபடி UNHCR அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். புகலிடம் கோருவோருக்கு செலுத்த வேண்டிய அதிகபட்ச முழு கட்டணம் RM3000 ஆகும்.

அகதி அந்தஸ்துக்கான எனது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது, இப்போது நான் எனது சொந்த நாட்டிற்கு திரும்ப விரும்புகிறேன். யு.என்.எச்.சி.ஆர் உதவ முடியுமா?

ஆலோசனைகளுக்காக நீங்கள் IOM ஐ அணுகலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது வெளியேறும் அனுமதி விண்ணப்பம் மற்றும் அபராதம் மற்றும் சிறப்பு விசாவுக்கான செலவுகளை ஏற்க வேண்டும். யு.என்.எச்.சி.ஆர் தன்னார்வ திருப்பி அனுப்பும் படிவத்தை (வி.ஆர்.எஃப்) வழங்க முடியாது.

எனது விண்ணப்பத்தின் நிலைமை தெரிந்து கொள்ள நான் நீடித்த தீர்வுகள் பிரிவுக்கு எழுதலாமா?

அலுவலகத்தை தனித்தனியாக அணுகவோ கடிதங்கள், தொலைநகல்கள் அல்லது மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவோ தேவையில்லை. எவ்வாறாயினும், உங்கள் தொடர்பு விவரங்களை – தொலைபேசி எண்கள் (நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா என்பதையும் குறிப்பிடவும்) மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் யு.என்.எச்.சி.ஆர் உடன் புதுப்பிக்கப்படுவது மிகவும் முக்கியம், இதன்முலம் அலுவலகம் உங்களுடன் தேவைப்படும்போது சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்ய முடியும்.

பாதுகாப்பற்றதாக இருப்பதால் என்னால் எனது சொந்த நாட்டிற்கு திரும்ப முடியாது, ஆனால் யு.என்.எச்.சி.ஆர் என்னை எனது சொந்த நாட்டின் அண்டை நாட்டிற்கு அனுப்ப முடியுமா?

தன்னார்வ திருப்பி அனுப்புதல் என்பது ஒருவரின் சொந்த நாட்டிற்கு தானாக முன்வந்து மற்றும் பாதுகாப்பு நிலைமைகளின் கீழ் திரும்புவதாகும். யு.என்.எச்.சி.ஆர் அண்டை நாட்டிற்கு பயணத்தை ஏற்பாடு செய்யவோ, உதவவோ அல்லது வசதி செய்யவோ மாட்டாது.

மலேசியாவில் எனது வாழ்க்கை மிகவும் கடினம். நான் வேறு நாட்டிற்கு செல்ல விரும்புகிறேன். யு.என்.எச்.சி.ஆர் எனக்கு ஒரு தன்னார்வ திருப்பி அனுப்பும் படிவத்தை (வி.ஆர்.எஃப்) வழங்க முடியுமா?

ஒரு நபர் தன் சொந்த நாட்டிற்கு திரும்புவதற்கான நோக்கத்தைக் குறித்தால் மட்டுமே தன்னார்வ திருப்பி அனுப்பும் படிவம் (வி.ஆர்.எஃப்) வழங்கப்படுகிறது.

எனது சொந்த நாட்டிற்கு வலுக்கட்டாயமாக திருப்பி அனுப்பும் அபாயத்தில் இருந்தால் யு.என்.எச்.சி.ஆர் எனக்கு உதவ முடியுமா?

குறிப்பாக சொந்த நாட்டில் அந்நபரின் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தால். யு.என்.எச்.சி.ஆர், சொந்த நாட்டிற்கு அனுப்புவதைத் தடுக்க பரிந்துபேசும்.