Egészszégügyi ellátáshoz való hozzáférés Magyarországon  

Általános információk a magyarországi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről itt.

Ön a következő általános orvosi szolgáltatásokhoz férhet hozzá (a vonatkozó jogszabályok itt érhetők el): 

 • a háziorvosok (GP) által nyújtott orvosi alapellátás 
 • sürgősségi esetekben a rendelőintézetek által a nappali ellátásban részesülő betegek számára biztosított vizsgálatok és orvosi kezelések, valamint a kapcsolódó gyógyszerek és kötszerek. 
 • kórházi ellátás vészhelyzet esetén és a vonatkozó kezelések (műtéti beavatkozások, gyógyászati segédeszközök, protézisek és étkezés). 
 • sürgősségi fogászati ellátás, a legalacsonyabb térítési kategórián belül 
 • terhesgondozás és szülészet, a terhesség önkéntes megszakítása a törvényben meghatározott feltételekkel összhangban 
 • szükség esetén mentővel történő szállítás 
 • kötelező védőoltások 

Ön a következő speciális szolgáltatásokhoz férhet hozzá:  

 • onkológiai szakellátás 
 • egyéb krónikus betegségek kivizsgálása és orvosi kezelése  

Ön térítésmentesen hozzáférhet olyan speciális ellátásokhoz, mint a rehabilitáció, a pszichológiai és klinikai pszichológiai ellátás, valamint a pszichoterápiás kezelés, amennyiben az egyéni helyzete miatt és szakorvosi vélemény alapján szükséges.  

Ha olyan orvosi szolgáltatásra van szüksége, amely nem szerepel a törvényben, akkor az nem ingyenes, és azt a betegnek kell megfizetnie. Az orvosnak a kezelés előtt tájékoztatnia kell Önt a lehetséges költségekről.  

Box: a vonatkozó jogszabályok itt érhetők el, kérjük, olvassa el a 6. szakasz (2) b) pontját! 

A társadalombiztosítási kártya (TAJ) szükséges ahhoz, hogy az orvoshoz fordulhassak 

Nincs szükség TAJ-kártyára ahhoz, hogy orvoshoz vagy orvosi rendelőbe menjen. Az átmeneti tartozókodási kártyáján szereplő szám elegendő ahhoz, hogy az orvos kezelje. Az egészségügyi szolgáltatókat az egészségügyért felelős miniszter tájékoztatta. A levél másolatát itt töltheti le magyarul, és egy példányt magával vihet az orvoshoz. 

Hogyan kaphatok TAJ kártyát? 

Ha Ön átmeneti védelmi jogállással rendelkezik, és nem áll munkaviszonyban, nem kaphat TAJ-kártyát.  

A háziorvosának vagy egy egészségügyi szolgáltatónak azonban ki kell adnia Önnek egy „technikai azonosítót„. További információ: Using a Technical ID to access healthcare – UNHCR Hungary 

A technikai azonosítót igazoló dokumentumot kap. A betegeknek azt tanácsoljuk, hogy ezt az okmányt tartsák maguknál, és minden egészségügyi szolgáltatáshoz ugyanazt a technikai azonosítót használják. 

Kérjük, a kiállítással kapcsolatban konzultáljon orvosával, és hivatkozzon erre a jogszabályra: 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu) 

Megmutathatja orvosának ezt a kézikönyvet is a technikai azonosító kiadásáról: EESZT Technical ID manual HUN.pdf 

A fő különbség a technikai azonosító és az átmentei véldemet nyújtó tartózkodási engedély számának használata között az, hogy az Ön egészségügyi adatai (például korábbi szolgáltatások, diagnózisok és vizsgálati eredmények) online tárolhatók, és szükség esetén más orvosok számára is láthatóak. Az Ön technikai azonosítója alapján a gyógyszerészek is láthatják a felírt gyógyszereket. Így nincs szükség a papír alapú receptekre és a hibalehetőségekre. A technikai azonosító megléte azonban nem feltétele az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének. 

Amennyiben később TAJ-számot kap, minden egészségügyi adatát az új TAJ-számhoz kapcsolják. 

Ha szeretné megérteni a jogi hátteret, kattintson ide. 

Ha Ön menedékes státusszal rendelkezik, és munkaviszonyban áll, a munkáltatója az Ön nevében TAJ-kártyát fog kérni. Ehhez a munkáltatójának szüksége lesz az OIF-tól kapott lakcímigazolásra (szálláshelyet igazoló hatósági bizonyítvány), hogy igazolja a lakcímét, ami a TAJ-kártya megszerzéséhez szükséges. Amint rendelkezik TAJ-kártyával, , hozzáférhet minden természetbeni egészségügyi szolgáltatáshoz, mivel a magyarok egészségbiztosítással rendelkeznek. 

Támogatott árú gyógyszerek 

Átmeneti védelmet kérelmező személyként vagy más státusz birtokosaként jogosult bizonyos egészségügyi ellátásokra, és jogosult az ellátáshoz kapcsolódó támogatott gyógyszerekre. Az orvosnak az Ön menedékes kártyájának számát kell használnia a recept felírásához. Győződjön meg róla, hogy a vényen szerepel a menedékes kártya és győződjön meg arról, hogy a „Teljes ár” helyett a „Normatív” (azaz egészségbiztosítás által támogatott) felirat szerepel rajta. 

Erről az egészségügyi szolgáltatókat levélben tájékoztatta az egészségügyért felelős miniszter 2022-ben és 2024-ben is. Az egészségügyi miniszter levelét a 2. mellékletben itt töltheti le magyar nyelven, és egy példányt vigyen magával az orvoshoz.  A vontkozó jogszabály: https://unhcr365.sharepoint.com/teams/eur-hunburrce/Shared%20Documents/Protection%20and%20Field/Specific%20Need/Healthcare/MoI%20materials/10%202022%20ministrial%20instruction.pdf   

A gyakorlatban segíthet a gyógyszerészeknek, ha a menedékes kártyáját is bemutatja, és megkéri őket, hogy a digitális felületükön válasszák ki a „menedékes, menekülő” kategóriát. Így a gyógyszerész kedvezményes áron tudja majd eladni a gyógyszert.   

Ha van TAJ-száma vagy technikai azonosítója, akkor a receptet online is felírhatják az EESZT szerverén, amely összeköti a háziorvosokat, szakrendelőt, kórházakat és a magyarországi lakosokat. (Ez akkor is így van, ha már megkapta a technikai-azonosítót.) Ebben az esetben a gyógyszertárban be kell mutatnia a TAJ-számot vagy a technikai-azonosítót és a személyi okmányaiat, és online látják a receptet. A törvény szerint jogosult támogatott gyógyszerre, ha egészségbiztosítással rendelkezik. 

Ha szeretné megérteni a jogszabályi hátteret, kattintson (ide): Gyógyszerellátás – NEAK (gov.hu)  

Kiemelt gyógyszerek 300 Forintos téritési dijjal 

Ha Önnek rendszeres gyógyszerekre vagy kötszerekre van szüksége vészhelyzet esetén vagy az egészségügyi alapellátás részeként, orvosa kedvezményes áron vagy akár ingyenesen is felírhat gyógyszereket és bizonyos gyógyászati termékeket. A gyógyszerészek a felsorolt gyógyszerekért és kötszerekért nem számolhatnak fel / vagy csak a tényleges ár töredékét számítják fel. A gyógyszerek dobozáért viszont 300 Forint téritési dijat kell fizetnie mindenkinek. Ha szeretné megérteni a jogszabályi hátteret, kattintson (itt), és olvassa el a 26. cikk h) pontját. 

Kerekesszék, hallókészülék vagy más gyógyászati segédeszköz   

Ha Ön TAJ-számmal nem rendelkező menedékes, az orvos ingyenesen biztosíthatja Önnek a szükséges gyógyászati segédeszközökre vonatkozó receptet.  

Ha menedékes státusszal dolgozik és TAJ kártyával rendelkezik, akkor támogatott áron kaphat orvosi eszközöket, ha azt az arra jogosult orvos írja fel.  

Ha Ön magyarországi munkavállalási engedéllyel rendelkezik, akkor Ön hozzájárul a magyar egészségbiztosítási rendszerhez, és a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett veheti igénybe az egészségügyi ellátást. Gyermekei és szülei azonban nem részesülnek automatikusan ugyanezekben az ellátásokban. Ha például átmeneti védelmi jogállással (menedékes) rendelkeznek, csak a fentiekben ismertetett korlátozott szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. 

Hogyan kaphatok TAJ kártyát? 

Ha rendelkezik munkavállalási engedéllyel, és legálisan dolgozik Magyarországon, jogosult „TAJ-kártyátkapni. Az Ön nevében a munkáltatója fogja kérni a „TAJ-kártyát„. 

Kiemelt gyógyszerek 300 Forintos téritési dijjal 

Ha Ön legálisan dolgozik Magyarországon, TAJ-kártyát és aktív biztosítást kaphat, ami azt jelenti, hogy hozzáférhet a magyar egészségbiztosítási rendszerhez. A kezelés során beadott gyógyszereket az egészségbiztosítás fedezi. Ez igaz a háziorvosi ellátásra, valamint a fekvőbetegés járóbeteg-ellátásra is. 

Kerekesszék, hallókészülék vagy más gyógyászati segédeszköz   

Munkavállalási engedéllyel rendelkező személyként nem jogosult ingyenes gyógyászati segédeszközökre. Bizonyos orvosilag kritikus esetekben jogosult lehet kedvezményes vagy ingyenes gyógyászati segédeszközökre. Mivel Ön nem rendelkezik állandó magyarországi lakóhellyel, nem igényelhet közgyógyellátási igazolványt. Jogosultságát útlevelével igazolja. 

 

Ha Ön ukrajnai állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Magyarországra, ugyanarra az egészségügyi ellátásra jogosult, mint az átmeneti védelemmel rendelkezők (mendékesek).   

Ha Ön legálisan dolgozik Magyarországon, akkor jogosult egészségbiztosításra, és a munkáltatójától kap egy „TAJ-számot”, ami a társadalombiztosítási szám: az egészség-, szociális és nyugdíjbiztosításban a személyes adatok védelme érdekében bevezetett személyi azonosító kód.  

Ha 18 év alatti magyar állampolgárságú magyarországi jogosult lehet TAJ számra,  ha állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik. A további feltételek teljesitésére elegendő ha a szülő nyiltakozza, hogy nem áll egészségbiztositás alatt Ukrajnában. A gyermekek egy évre kaphatnak TAJ kártyát ebben az esetben 

Vegye figyelembe, hogy ha a munkaszerződése vagy a tanulói jogviszonya megszűnik, és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik, akkor általában a lejáratot követően további 45 napig biztosítva lehet. A biztosítási időszak lejárta után csak akkor jogosult természetbeni egészségügyi szolgáltatásra, ha az egészségügyi szolgáltatási járulék (jelenleg 113000 Ft/hó) befizeti az adóhatóságnak (NAV). Ha nem fizette be ezt a díjat, az orvosok akkor is nyújtanak Önnek egészségügyi szolgáltatást, azonban a költségeket Önnek kell állnia. További információkat itt találsz: Tudástár – Kisokos – NEAK (gov.hu) 

A társadalombiztosítási kártya (TAJ) szükséges ahhoz, hogy az orvoshoz fordulhassak 

Ha Ön Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Magyarországra Ukrajnából, akkor ugyanarra az egészségügyi ellátásra jogosult, mint az átmeneti védelemmel rendelkezők. 

Hogyan kaphatok TAJ kártyát? 

Ön akkor jogosult TAJ-kártyát kapni, ha 1 év helyben lakást követően, és járulékot fizettett és magyarországi lakcímmel rendelkezik. Az állandó lakcímet a lakcímkártya igazolja, amelyet a helyi kormányhivatalban igényelhet. A lakás tulajdonosának írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a lakást állandó lakcímként bejegyeztesse.  

Ha nem tud állandó lakcímet szerezni, és állandó lakóhelye Ukrajnában van, akkor ugyanazokat az egészségügyi szolgáltatásokat veheti igénybe, mint az átmentei védelemben részesülő személyek, ha 2022. február 24-én vagy azt követően érkeztek Magyarországra. Ebben az esetben is kérheti orvosától a technikai azonositó kiállítását. Felhívjuk figyelmét, hogy szüksége lesz egy olyan dokumentumra, amely igazolja, hogy 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Magyarországra. 

Ha Ön munkaviszonya miatt kapott TAJ-kártyát, de a munkaviszonyát megszüntette, akkor 11300 Ft/hó járulékfizetéssel természetbeni egészségügyi szolgáltatásért kell fizetnie az adóhatóságnak (NAV) ahhoz, hogy továbbra is legyen egészségbiztositása. További feltétel, hogy legyen lakóhelye, 1 éve tartózkodik Magyarországon, és Ukrajnában nem biztositott már.  

 • A TAJ-kártyával kapcsolatos további információkért kattintson ide 
 • A lakcímkártya igénylésével kapcsolatos további információkért kattintson ide 
 • A természetbeni egészségügyi szolgáltatási díjjal kapcsolatos további információkért kattintson ide. 

Kiemelt gyógyszerek 300 Forintos téritési dijjal 

Ha Ön állandó magyarországi lakóhellyel és TAJ-számmal rendelkezik, jogosult közgyógyellátási igazolványt kapni, feltéve, hogy orvosa igazolja az Ön rendszeres rászorultságát. Második feltétel, hogy a munkaképessége csökkent, vagy súlyos fogyatékossága van. Jogosult lehet akkor is, ha a havi jövedelme kevesebb, mint 29.925 Ft/fő a háztartásban (vagy 44.175,-Ft, ha egyedül élő) és a rendszeres gyógykezelés havi költsége meghaladja a 2.850,-Ft-ot. Ha ezek közül valamelyik igaz, akkor a közgyógyellátási igazolást a helyi kormányhivatalban igényelheti. A kormányhivatalok listája itt érhető el: Kormányhivatalok (kormanyhivatalok.hu) 

Ha nem rendelkezik állandó lakcímkártyával és/vagy TAJ-kártyával, kérje háziorvosát, hogy igazolja a gyógyszer iránti orvosi szükségletét. Orvosa eseti alapon írhatja elő a gyógyszereket, illetve a gyógyászati segédeszközöket. Állapotától függően jogosult 100%-ban támogatott gyógyszerre (amit 300 Forintos dobozdijjal vehet meg) vagy nagyon kedvezményes árú gyógyszerre. 

Kerekesszék, hallókészülék vagy más gyógyászati segédeszköz   

Ha Ön kettős állampolgár, és rendelkezik TAJ-kártyával, akkor a kormányhivatalban igényelheti a közgyógyellátási igazolványt, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos gyógyászati segédeszközöket térítésmentesen kapjon. Az elérhető gyógyászati segédeszközöket és az alkalmazandó árat ezen a listán találja: Indikációhoz kötött készítmények EÜ PONT – NEAK (gov.hu) Ha Ön rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, akkor ebből a listából kell választania.  

Ha szeretné megérteni a jogszabályi hátteret, kattintson ide (49-52. cikkely), további információkat pedig itt talál: Közgyógyellátási igazolvány felhasználása – NEAK (gov.hu). 

Ha nincs TAJ-kártyája, akkor a menedékes kártyáját használhatja a felírt gyógyszerekre.