Oktatási rendszer Magyarországon

Kattintson ide magyar nyelvű információért


Az Inklúzió Munkacsoport közös üzenetei:
Tájékoztató az ukrán menekült és menedékes  jogállással rendelkező szülők és gondviselők számára a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó óvodai és iskolai beiratkozásról

Útmutató menekült szülők számára – Összefoglaló

 • Az ideiglenes védettséget élvező gyermekeknek joguk van óvodába (3 éves kortól) és iskolába (6 éves kortól) járni, mint minden magyar gyermeknek.
 • Magyarországon az oktatás 3 és 16 éves kor között kötelező.
 • A tankötelezettség Magyarországon nem teljesíthető be nem jegyzett, közösségi fenntartású iskolákban vagy teljesen online iskolákban.
 • Az ukrán tanterv követése Magyarországon is lehetséges, és az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium különböző távoktatási formákat kínál.
 • Mielőtt bármilyen oktatási programot választ, kérjük, gondosan vizsgálja meg az oktatási intézmények minőségét és hivatalos elismertségét. Ez segíthet gyermekének megelőzni iskolai bizonyítványok elvesztését és biztosítani a folyamatos tanulást.

 

Beírathatom-e gyermekemet magyar iskolába vagy óvodába, és milyen feltételekkel?

 • Igen! A menedékes és menekült jogállással rendelkezőknek joguk van óvodába (3 éves kortól) és iskolába (6 éves kortól) járni, ugyanúgy mint a magyar gyermekeknek.
 • Minden gyermeknek, így az menekült jogállásúaknak is, akkreditált magyarországi oktatási intézménybe kell járniuk, ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak az országban. Ez a követelmény annak köszönhető, hogy Magyarországon a 3 és 16 év közötti gyermekek számára kötelező az oktatás.
 • Az óvodák, általános iskolák és középfokú oktatási intézmények kötelesek az oktatási körzetükben minden gyermek számára hozzáférést biztosítani.
 • Az óvodai, általános iskolai és középfokú oktatás Magyarországon ingyenes a közintézményekben, amelyek többnyire állami vagy egyházi fenntartásúak. Lehetőséged van azonban magánintézményeket választani, figyelembe véve, hogy ezekért külön tandíjat kell fizetni.
 • Az általános iskolai oktatást az általános iskolák biztosítják (1-8. osztály, 6-14 éves gyermekek számára), majd a gyermekek középiskolákba (9-12. osztály, 15-18 évesek számára) , például gimnaziumba vagy szakképző intézményekbe léphetnek, beleértve a szakközépiskolákat és szakiskolákat is.

Miért érdemes magyar iskolába íratni a gyermekemet?

Az iskolai beiratkozás és az iskolába járás a magyar törvények szerint kötelező. Ez gyermeke fejlődése szempontjából is elengedhetetlen, és biztosítja gyermeke alapvető jogait.

 • Segít felkészíteni a gyermekeket minden lehetséges jövőbeli fejleményre, akár arra, hogy egy átmeneti időszak után visszatérjenek Ukrajnába, akár arra, hogy szükség esetén hosszú távú terveket dolgozzanak ki a Magyarországon / az EU-ban való tartózkodásra.
 • A magyar iskolában való tanulás lehetővé teszi a minőségi oktatásban való részvételt, megkönnyíti a gyermekek számára a társaikkal való szocializációt, a normalitás érzését és a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, függetlenül a magyarországi tartózkodás időtartamától.
 • A magyar oktatási rendszer stabil finanszírozású és hosszútávú perspektívát nyújt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ukrán tantervet használó ideiglenes vagy „pop-up” iskolák nem biztos, hogy rendelkeznek azokkal a forrásokkal, amelyekkel egy teljes tanéven át folytathatnák a működésüket Magyarországon, ami további nehézségeket okozhat gyermekei oktatásában.
 • Azon gyermekek, különösen a serdülőknek esetében,  akik nem kapcsolódnak be a fogadó ország oktatási rendszerébe, nagyobb a kockázata annak, hogy idő előtt kiesenek az oktatási rendszerből, ami  későbbiekben súlyosan akadályozza a  munkaerő-piaci lehetőségeiket.
 • Az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium azt javasolja a menekült szülőknek, hogy tájékozódjanak a kötelező oktatás követelményeivel, és a helyi szabályoknak megfelelően írassák be a gyermekeket. A minisztérium kiemeli a fogadó ország oktatási rendszerébe való beiratkozás szociális előnyeit is.

Mikor kezdődik a beiratkozási időszak a 2024/2025-ös tanévre?

 • A 2024/2025-ös tanév 2024. szeptember 1-jén kezdődik. Beiratkozás a tanévre 2024. április 5-én kezdődik, a beiratkozási határidő 2024. április 18-19-e. Az óvodai beiratkozási időpontokat az önkormányzat határozza meg, és 30 napig kell nyitva lenniük.
 • Javasoljuk, hogy a konkrét dátumokat a kiválasztott iskoláknál/óvodáknál ellenőrizzék, mivel eltérések lehetnek, különösen az óvodai beiratkozás tekintetében.
 • A 2024. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekeknek legalább napi 4 órára be kell iratkozniuk az óvodába. Azoknak a gyermekeknek, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, az általános iskola első osztályába kell járniuk. Minden más, 3 és 16 év közötti, 3 hónapnál hosszabb ideje Magyarországon tartózkodó, TP státuszú gyermektől elvárják, hogy életkorának és/vagy tanulmányi teljesítményének megfelelően óvodába és iskolába járjon.
 • A beiratkozási határidő betartása javasolt annak érdekében, hogy gyermeke az új tanév első napján megkezdhesse az óvodát vagy az iskolát.
 • Ha nem tudja betartani a határidőt, akkor is beírathatja gyermekét, de kérjük, hogy a lehető leghamarabb indítsa el a beiratkozási folyamatot.

Hogyan tudom beíratni gyermekemet az óvodába?

 • Az óvodába 3 és 6 év közötti gyermekek járhatnak.
 • Ezen a linken tudja meg, hogy lakcíme alapján melyik óvodát jelölték ki Önnek: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index.
 • A szülők azonban szabadon választhatnak óvodát gyermekük számára. Jogában áll bármelyik óvodával felvenni a kapcsolatot, de előfordulhat, hogy nem tudják fogadni gyermekét.
 • Célszerű közvetlenül az Ön által kiválasztott óvodával felvenni a kapcsolatot. Ugyanakkor a helyi önkormányzatnál vagy a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál is kérhet további információkat és segítséget.
 • Ha a kerületi óvoda/iskola a maximálisan felvehető gyermeklétszámmal működik, és ezért nem tudja felvenni gyermekét, ezekben az esetekben a gyermeknek egy szomszédos iskolát kell igénybe vennie.
 • Ha nem beszél magyarul, kérjük, gondoskodjon arról, hogy valaki elkísérje Önt a fordításhoz.
 • Fordítási szolgáltatást az IOM-tól kérhet az alábbi FORMANYomtatvány kitöltésével.

ÁLTALÁNOS ISKOLA :

Hogyan írathatom be gyermekemet általános iskolába?

 • Az általános iskola az 1-8. évfolyamot foglalja magában.
 • Ezen a linken https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index megtalálja, hogy lakcíme alapján melyik iskolát jelölték ki Önnek.
 • A szülők számára azonban szabad iskolaválasztás van, így Önnek joga van bármelyik iskolához fordulni, de előfordulhat, hogy nem tudják fogadni gyermekét.
 • Javasoljuk, hogy közvetlenül az Ön által választott iskolát keresse meg, de további információt és segítséget kérhet gyermeke számára a helykereséshez az illetékes oktatási körzetközponttól.
 • Ha a kerületi óvoda/iskola a maximálisan felvehető gyermeklétszámmal működik, és ezért nem tudja felvenni gyermekét, ezekben az esetekben a gyermeknek egy szomszédos iskolát kell választnia.
 • Amennyiben nem beszél magyarul, kérjük, gondoskodjon arról, hogy valaki elkísérje Önt és segítse a fordításban.
 • Fordítási szolgáltatást is kérhet az IOM-tól, ha kitölti ezt a FORMANYomtatványt.

KÖZÉPISKOLA:

Hogyan írathatom be gyermekemet a középiskolába?

 • A középiskola a 9-12. évfolyamokat foglalja magában.
 • Javasoljuk, hogy közvetlenül a középiskolákkal vegye fel a kapcsolatot a beiratkozási eljárások megbeszélése érdekében.
 • A középiskolák esetében is szabad iskolaválasztás van, de az iskolák szabadon dönthetnek a felvételi feltételekről.
 • Amennyiben nehézségekbe ütközik kérjük, forduljon a körzetében működő oktatási körzetközponthoz támogatásért.
 • Fordítási szolgáltatást is kérhet az IOM-tól, ha kitölti ezt a FORMANYomtatványt

SPECIÁLIS OKTATÁSI IGÉNYEK:

Hová írassam be a gyermekemet, ha sajátos nevelési igényű?

 • A fejlődési elmaradással és fogyatékossággal élő gyermeknek joga van ahhoz, hogy szükségleteinek megfelelően fejlesztőpedagógiai vagy speciális oktatási szolgáltatásokat kapjon. Ezeket az igényeket a szakértői bizottság állapítja meg az értékelésük alapján.
 • Magyarországon gyermeke az igényeitől függően különböző oktatási formákban részesülhet. Vannak kijelölt oktatási intézmények, amelyek a gyermek igényeitől függően integrált iskolai keretek között vagy speciális osztályokban fogadhatják a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az oktatási formát a Pedagógiai Szakszolgálat határozza meg, ezért első lépésként javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Ön körzetében működő Pedagógiai Szakszolgálattal.
 • Az igénybe vehető szolgáltatásokról és az értékelési folyamatról további információk az UNHCR honlapján találhatók: https://help.unhcr.org/hungary/education-with-disabilities/

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

Milyen dokumentumokra van szükségem ahhoz, hogy beírathassam a gyermekemet az iskolába?

Az iskolák bizonyos dokumentumokat kérhetnek a beiratkozáshoz, amelyek a következők lehetnek:

 • Kitöltött jelentkezési dokumentum, amely általában a kiválasztott oktatási intézményben érhető el.
 • Gyermeke születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermeke személyazonosságát igazoló dokumentum (pl. útlevél, személyi igazolvány).
 • A gyermek egészségbiztosítási száma (az ideiglenes védőkártya száma elegendő lehet).
 • Az Ön személyazonosító okmánya (pl. útlevél, személyi igazolvány).
 • Ideiglenes védelmi kártya vagy más tartózkodási kártya
 • Oltási dokumentumok
 • Igazolás az utolsó befejezett tanévről
 • Lakcímét igazoló dokumentum

Ha nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, kérjük, ne csüggedjen, és magyarázza el helyzetét az iskola vezetőségének.  Részleges dokumentáció hiánya általános problema menekült  és menedekes jogállásuak eseten.

Kell-e a gyermekemnek oltást kapnia ahhoz, hogy iskolába járhasson?

 • Magyarországon minden gyermek számára különböző kötelező védőoltások vannak, életkortól függően.
 • Javasoljuk, hogy forduljon gyermekorvoshoz, hogy megbeszéljék a gyermeke oltási tervét.
 • Előfordulhat, hogy az óvodai vagy iskolai beiratkozás során kérni fogják, hogy mutassa be az oltás igazolását.
 • Ha gyermekét Ukrajnában beoltották, de nincs bizonyítéka, kérjük, kérjen tanácsot a gyermekorvostól.

Milyen osztályba fog járni a gyermekem?

 • Az iskola igazgatója a szülőkkel együtt dönt arról, hogy a gyermek melyik osztályba kerüljön beíratásra.
 • Ezt a döntést a szülőkkel konzultálva kell meghozni, bár előfordulhat, hogy a gyermeket szintfelmérő tesztek elvégzésére is felkérik.

Még bizonytalan vagyok, hogy Magyarországon hol fogok lakni – mit tegyek?

 • Azt tanácsoljuk, hogy gyermekét a jelenlegi lakóhelyén írassa be. Ha később Magyarország egy másik részére költözik, akkor oda kell átíratnia gyermekét.
 • Lényeges, hogy gyermeke folytassa tanulmányait, és ne hiányozzon az iskolából.

Mi történik, ha úgy döntök, hogy visszatérek Ukrajnába vagy más országba költözöm?

 • Ha úgy dönt, hogy visszatér Ukrajnába, lemondhatja a magyarországi beiratkozást.
 • Kérjük, tájékoztassa az iskolát az elutazás időpontjáról, és kérjen igazolást gyermeke iskolalátogatásáról.

Ha visszatérünk Ukrajnába, a gyermekemnek a magyar oktatási rendszerben elért tanulmányi előmenetelét elfogadják-e az ukrán oktatási rendszerben?

 • A Magyarország és Ukrajna közötti kétoldalú megállapodás alapján az államilag akkreditált oktatási intézményekben folytatott tanulmányokat mindkét ország elismeri. Ez azt jelenti, hogy a diákok Magyarországról Ukrajnába való visszatérésük után általában a következő évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, ha megfelelnek az ukrán jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Kérjük, kövesse ezt a LINKET a megállapodás megtekintéséhez (ukrán nyelven).
 • Az oktatás különböző szakaszainak elvégzését igazoló bizonyítványokat mindkét országban egyenértékűnek ismerik el.
 • Rendkívül fontos, hogy a szülők megőrizzék a gyermekeik Ukrajnában és Magyarországon folytatott korábbi tanulmányairól szóló feljegyzéseket (pl. bizonyítványok, értékelések, osztályzatok, diplomák, bizonyítványok). Ezeket a legtöbb esetben figyelembe veszik, amikor a gyermeket értékelik és iskolába helyezik.
 • Azok a menekült gyermekek és fiatalok, akik Magyarországtól eltérő külföldi országokban tanultak, hazatérésük után szintén érvényesíthetik a tanultakat az ukrán oktatási rendszerben. Az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium módszertani útmutatót adott ki az oktatási hatóságok számára, amelyben elmagyarázza, hogy a külföldről hazatérő gyermekek hogyan érvényesíthetik a külföldi középiskolákban szerzett tanulmányi előzményeiket az ukrán iskolákon belül. Az útmutató itt érhető el: LINK

Továbbra is beírathatom gyermekemet az ukrán oktatási rendszerbe online?

 • A magyar iskolába való beiratkozás önmagában nem akadályozza vagy zárja ki az ukrajnai menekült gyermekeket abból, hogy az ukrán tanterv szerinti online oktatásban maradjanak. Sőt, a közösségi visszajelzések azt mutatják, hogy a tanulásnak ez a formája továbbra is népszerű: Magyarországon 37% a magyar iskolák látogatása mellett is az ukrán tantervet követte online, míg 16% kizárólag az ukrán tantervet követte online.
 • Tanulmányok kimutatták, hogy az ukrán tanterv olyan tantárgyak esetében, amelyeket a fogadó országban nem tanítanak, mint például az ukrán nyelv, történelem és kultúra, továbbra is előnyös az ukrán tanterv egyes részeinek követése, mivel fenntartják a kapcsolatot a származási ország nyelvi és kulturális aspektusaival.
 • Az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium lehetővé teszi, hogy a gyermekek távoktatásban, külsős hallgatóként, otthoni oktatásban vagy egyéni oktatási pályán folytassák az online tananyag követését. A vizsgákat és értékeléseket általában online szervezik bizonyos évfolyamokon. További információk a következő weboldalon találhatók: https://refugee-ed.sqe.gov.ua/to-the-parents-of-children-who-were-forced-to-leave-ukraine/#general.
 • Az online oktatással kapcsolatban figyelembe kell vennie, hogy ha gyermekét ukrajnai távoktatásra íratja be, az nem jelentheti azt, hogy gyermekét nem egy magyarországi, minősített oktatási intézménybe íratja be. A tankötelezettség nem teljesíthető be nem jegyzett, közösségi iskolák vagy teljesen online iskolák révén.
 • Emellett figyelembe kell vennie a gyermekek leterheltségét is, ha egyszerre járnak magyarországi oktatásra és tanulják az ukrán tananyagot. Azokat a tantárgyakat, amelyeket a fogadó országban és az ukrán oktatási rendszerben is tanítanak – például a matematikát és a természettudományokat – csak abban a fogadó országbeli iskolában kell követni, ahová a gyermek beiratkozott.

Ha gyermekem kizárólag ukrajnai távoktatásban és/vagy iskolán kívüli programokban vesz részt, teljesíti-e magyarországi oktatási kötelezettségeit?

 • Nem, az informális oktatási programok és az online tanulás nem elfogadott és nem váltja fel a magyarországi tankötelezettséget.
 • Egyes szervezetek az ukrán tantervnek megfelelő, ukrán tanárok által oktatott, személyes oktatást kínálnak. Fontos ellenőrizni, hogy ezeket az oktatási programokat a magyar hatóságok, valamint az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium elismeri-e. Ezen túlmenően egyes ilyen iskolák finanszírozása bizonyos esetekben korlátozott, vagy a finanszírozás megszűnhet, ami arra kényszeríti őket, hogy előbb-utóbb beszüntessék tevékenységüket.
 • Érdemes felmérni ezeknek az oktatási lehetőségeknek a minőségét és folyamatosságát, mielőtt fontolóra venné, hogy gyermeke számára ezeket az iskolákat válassza. Ha a nemzeti iskolarendszerben folyó oktatás mellett kiegészítő oktatási formákat is fontolóra vesznek, akkor biztosítaniuk kell, hogy minden elvégzett tanulást elismerjenek és hivatalos osztályzatokkal vagy bizonyítványokkal jutalmazzanak, hogy megóvják gyermekeiket attól, hogy elveszítsék a bizonyítványokat, és elkerüljék a tanulmányi eredmények és készségek dokumentálásának hiányát.

Mi történik, ha ideiglenes védelemben részesülök Magyarországon, de úgy döntök, hogy nem íratom be a gyermekemet a magyar oktatási rendszerbe?

 • Abban az esetben, ha a 3-16 év közötti gyermeket nem íratják be magyar óvodába vagy iskolába, a gyermek szülője vagy törvényes képviselője kisebb súlyú szabálysértés elkövetése miatt pénzbírsággal sújtható (5000 és 150 000 forint közötti összeggel).
 • Ha a gyermek magyar iskolába van beíratva, de 10 óránál több igazolatlan hiányzása van, az iskola értesíti a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. Ha a hiányzás meghaladja az 50 órát, a gyámhatóságot vonják be. Ilyen esetekben a hatóság érdeklődik a családnál a hiányzás okairól és a család esetleges támogatásáról.

Mi történik, ha úgy döntök, hogy visszavonom az ideiglenes védelmi státuszomat, hogy elkerüljem gyermekem kötelező beiskolázását?

Nem tanácsos lemondani az Ön és/vagy gyermeke ideiglenes védelmi jogállásáról annak érdekében, hogy elkerülje a kötelező iskolába járást. Ha hosszabb ideig tervezi, hogy Magyarországon marad, fontos, hogy Önnek és gyermekének legyen jogcíme arra, hogy Magyarországon maradhasson. Az ideiglenes védelem jogot biztosít Önnek a magyarországi tartózkodásra, és hozzáférést biztosít olyan fontos szolgáltatásokhoz, mint az orvosi ellátás és a pénzügyi támogatás.

Hol találok további információkat?

Ki segíthet nekem a tolmácsolásban?

Személyes és telefonos tolmácsszolgálatot kérhet az IOM-tól az alábbi űrlap kitöltésével. A szolgáltatás maximum 1 órára foglalható. Személyes tolmácsszolgálatot indokolt esetben kell megrendelni. A foglaláskor kérjük, adja meg a személyes tolmácsolás igénylésének okát.

Tipp: Használja a böngészőjét a weboldalak magyarról ukránra történő automatikus fordítására, valamint a google fordítóprogramot vagy más hangfordító telefonos alkalmazást a hang vagy szöveg tolmácsolásához.

Hol kaphatok további támogatást vagy segítséget a beiratkozási folyamathoz?

Kérjük, először próbálja meg egyedül, vagy egy megbízható közösségi tag vagy barát segítségével beíratni gyermekét. Ha továbbra is nehézségekbe ütközik, vagy kérdéseire nem kap választ, jelezheti ezt az Inklúzió Munkacsoportnak, amely megvizsgálja az ügyét és nyomon követi. Ennek a folyamatnak a megkezdéséhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az UNHCR magyar, ukrán és angol nyelvű, ingyenes, 8-17 óra között ( hétfőtől péntekig) működő segélyvonalával.

Menekültügyi segélyvonal száma:  +36 80 984 583

E-mail cím: [email protected]

A bolognai rendszerrel összhangban a tanulmányi programokat három szinten kínálják a felsőoktatási intézmények Magyarországon: alapképzési program (BA, BSc), mesterszintű program (MA, MSc) és doktori szintű program (PhD, DLA).

Magyarországon az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) az egyetlen létező kreditrendszer. A 2003 szeptemberében bevezetett Európai Kreditátviteli Rendszernek (ECTS) köszönhetően a Magyarországon szerzett kreditek és diplomák átvihetőek más európai intézményekbe és fordítva. A hallgatók a diploma mellett egy speciális, az egész Európai Unióban elismert kiegészítést is kapnak.

A magyar felsőoktatásról, az egyetemekről és a magyarországi élettel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról részletes információkat talál a Study in Hungary weboldalon: http://studyinhungary.hu/

1. Hol tudok tájékozódni a Magyarországon elérhető felsőoktatási képzésekről, és hogyan tudok jelentkezni?

Kérjük, nézd meg az alábbi linket, ahol kereshetsz a magyarországi tanulmányok és egyetemek között: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek. A teljes felvételi eljárás elektronikus úton történik. A Felvi.hu-n elérhető E-felvételiben kell jelentkezni, amelyhez online ügyfélkapu azonosító szükséges.  Amennyiben az ügyfélkapus vagy e-felvételi regisztrációval kapcsolatban a menedékes kártyán szereplő lejárati dátum miatt nehézségekbe ütközik, kérjük, vegye fel személyesen a kapcsolatot az Országos Külügyi Főigazgatóság ügyfélszolgálatával.

2. Mik a minimális felvételi feltételek?

Csak azok vehetők fel, akik elérik az adott szakirány minimális pontkövetelményét/határértékét. Ezt az egyes egyetemek határozzák meg, és általában a jelentkezők számától és az intézmények férőhelyeinek számától (azaz kapacitásától) függ.

Egyetemi és osztatlan  képzések maximális pontszám: 500 pont.

A jelentkező végső pontját a középiskolai tanulmányi eredmények és/vagy az érettségi vizsgapontok alapján számítják ki. Az összpontszámot többféleképpen is kiszámíthatják, és a száméra legkedvezőbbet választhatják ki a diákok.  Különböző teljesítményekkel extra bónuszpontokat is lehet gyűjteni.

A pontszámítás módjairól bővebben itt olvashat: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/pontszamitas.

3. Melyek a szükséges dokumentumok?

A magyarországi felvételi eljárás megismeréséhez szükséges olvasnivaló a felvi.hu honlapon érhető el angol nyelven is. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/Felvi_kisokos_angol_2023_ENG.pdf.

Általánosságban, elmondható, hogy  a következők szükséges dokumentumok, részletesebb információ a Felvételi útmutatóban található:

 • A középiskolai érettségi bizonyítvány összes oldala;
 • Az eredeti érettségi tantárgyakat és eredményeket tartalmazó melléklet (középiskola);
 • A tanulmányi pontok kiszámításához az eredeti éves eredmények összes év végi eredményt tartalmazó oldalai, amelyek hitelt érdemlően igazolják a tanulmányok időtartamát és az érettségi tanulmányi követelmények sikeres teljesítését;
 • Az angol, német vagy francia nyelvtől eltérő nyelven kiállított külföldi dokumentumok esetében a hiteles magyar nyelvű fordítás másolatát kell benyújtani; és a bónuszpontokat igazoló bármely dokumentumot;
 • Felsőfokú végzettség – az „Egyetemek és főiskolák jegyzéke” menüpontban ellenőrizheti, hogy lehet-e és milyen feltételek mellett pontokat szerezni a diplomáért;
 • Bármely egyéb, a pályázat megfelelő elbírálásához szükséges dokumentum (pl. névváltozást igazoló dokumentum, igazolás a felvételi díj befizetéséről);
 • A felsőoktatási intézmény által a kiválasztott képzés(ek)hez előírt bármely konkrét dokumentum – ellenőrizhető az intézmény felhívásában (pl. foglalkozás-egészségügyi igazolás”).

4. Milyen középiskolai bizonyítványokat ismernek el Magyarországon az egyetemekre való felvételhez, ha Ukrajnában vagy más országban végeztem tanulmányaimat?

Ukrán menekültek esetében a következő középiskolai bizonyítványokat fogadják el:

 • Atestat pro povnu zahalnu seredniu osvìtu („Atestat” – 2018-ig),
 • Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity („Svìdoctvo” – 2019 után),
 • Dyplom molodoho spetsìalìsta (szakmai érettségi bizonyítvány).

További részletek a szükséges dokumentumokról országonként, valamint arról, hogy a tanulmányi eredményeket hogyan számítják újra a magyar rendszer szerint, az alábbi linken találhatók: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/kulfoldi_vegzettsegek/orszagok_szerint/ukrajna.

5. Mik a határidők?

A jelentkezési határidő általában minden év februárjában van, az egyes tanévekre vonatkozó konkrét határidőket mindig a felvi.hu weboldalon tesszük közzé.

6. Vannak Magyarországon elérhető ösztöndíjak menekültek számára?

A Tempus Közalapítvány több, külföldi diákok számára elérhető ösztöndíjat kezel. Itt felsorolunk néhányat a fontosabb programok közül, de további információért kérjük, forduljon közvetlenül az alapítványhoz.

Kapcsolat:
Címe: 1. Kéthly Anna tér, Budapest, HU-1077
PO. 508., Budapest 70., HU-1438
Telefon: (+36 1) 237-1300
Fax: (+36 1) 239-1329
Infoline: (+36 1) 237-1320
E-mail: [email protected]
Weboldal: https://tka.hu/english

Stipendium Hungaricum: A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot 2013-ban indította el a magyar kormány azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a külföldi hallgatók számára felsőoktatási tanulmányaik magyarországi folytatására. A program alapvető küldetése, hogy növelje a nemzetközi hallgatók számát Magyarországon, és ösztönözze a magyar felsőoktatási intézményeket a nemzetközi hallgatók vonzására.

A  Students at Risk alprogram a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiegészítése, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyel és a Tempus Közalapítvány irányít. Célja, hogy segítséget nyújtson azoknak az ukrán diákoknak és doktoranduszoknak, akiknek tanulmányai vagy kutatásai háború, katasztrófa, büntetőeljárás stb. miatt megszakad. Az ukrajnai háború elől menekülő hallgatók számára az alprogram ösztöndíjat biztosít magyarországi felsőoktatási intézményekbe. Jelen pályázatra azok az ukrán állampolgárok jelentkezhetnek, akik magyar felsőoktatási intézményben kívánnak felsőoktatási tanulmányokat folytatni. A lehetőség azok számára is nyitva áll, akik korábban már folytattak felsőoktatási tanulmányokat, illetve azok számára is, akik csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Az ösztöndíj magában foglalja a tandíjfizetés alóli mentességet, havi ösztöndíjat (kb. 110 euró), hozzájárulást a magyarországi megélhetési költségekhez, szállásköltség hozzájárulást és egészségügyi biztosítást.  Felhívjuk figyelmét, hogy az ösztöndíj pénzügyi hozzájárulása nem fedezi a teljes magyarországi megélhetési költségeit.

A pályázati felhívás és a pályázati eljárás részletei, a szükséges dokumentumok és a jogosultsági feltételek a program honlapján találhatók: https://stipendiumhungaricum.hu/studentsatrisk/.

Magyar Diaszpóra Ösztöndíj: A Magyar Diaszpóra Ösztöndíj alapvető küldetése a magyar diaszpóra közösségek és Magyarország közötti kapcsolatok erősítése azáltal, hogy a magyar diaszpórában élő fiatalok számára hozzáférést biztosít a magyarországi tanulmányi programokhoz. A Magyar Diaszpóra Ösztöndíj pályázatot első alkalommal 2020 novemberében hirdették meg, a 2021/2022-es tanév felvételi eljárására lehet jelentkezni. Fő célja, hogy támogassa azokat, akik szeretnék újra felfedezni és újra kapcsolódni magyar örökségükhöz, és olyan területen szeretnének szakemberré válni, amely hozzájárulhat diaszpóra közösségük boldogulásához is. A program földrajzi hatálya: a világ minden országa, kivéve az Európai Unió országait, a Szerb Köztársaságot és Ukrajna Zakarpatszka Oblaszty részét.

Az ösztöndíj feltételei: tandíjmentes oktatás, havi ösztöndíj (igény szerint), szállásdíj, egészségügyi biztosítás, utazási hozzájárulás (igény szerint egy alkalomra szóló utazási támogatás, ha a Budapest és a pályázó lakóhelye közötti távolság legalább 8000 km).

A pályázati felhívás és egyéb hasznos dokumentumok elérhetők a program honlapján: https://diasporascholarship.hu/en/apply/.

A Tempus Alapítvány által irányított Makovecz-program is lehetővé teszi, hogy a kárpátaljai magyar diákok, tanárok és felsőoktatási szakemberek részt vegyenek a magyarországi és az egész Kárpát-medencei felsőoktatásban. A program ösztöndíjat biztosít a résztvevők és közeli hozzátartozóik támogatására. https://kmf.uz.ua/hu/makovecz-osztondijprogram/.

A Hunyadi János-ösztöndíj lehetőséget biztosít a diaszpórában élő magyar diákok számára, hogy részt vegyenek olyan magyarországi felsőoktatási programokon, amelyek „hiányszakmák”, amelyeket nem oktatnak magyar nyelven a határon túli magyarság körében. Az ösztöndíjra nappali tagozatos alapképzésre vagy egyciklusú képzésre felvételt nyert hallgatók pályázhatnak. A pályázati feltételeket és egyéb részleteket a pályázati felhívás tartalmazza, amely minden pályázati időszakban feltöltésre kerül a pályázatot koordináló Tempus Közalapítvány honlapjára: https://tka.hu/palyazatok/17551/hunyadi-janos-osztondij.

Szintén ajánlott a kiválasztott egyetem felvételi irodájában tájékozódni, hogy van-e szabad ösztöndíjlehetőség menekültek számára, sok egyetem kínálja.

7. Milyen tanulmányi programok állnak rendelkezésre Magyarországon a menekültek számára?

OLive, az Open Learning Initiative hétvégi felnőttképzési programot kínál menekültek számára. Célja, hogy biztonságos és befogadó tanulási teret teremtsen egy egyetemszerű környezetben a kitelepítést átélt emberek, köztük a menedékkérők és a menekültstátusszal rendelkezők számára. 2016 óta működtet programokat a kitelepített tanulók számára Budapesten és Bécsben, további információkért kérjük, nézze meg a honlapjukat: https://openeducation.group/.

Láthatatlan Egyetem Ukrajnáért kezdeményezés, amelyet a Közép-európai Egyetem indított el ez egy (ECTS krediteket nyújtó) tanúsítványprogram olyan ukrán junior és senior alap- (BA) és mesterképzésben (MA és PhD) részt vevő hallgatók számára, akiknek tanulmányait a háború érintette, akár még mindig Ukrajnában, akár már külföldön tartózkodnak A program célja nem az ukrán egyetemeken meglévő oktatási lehetőségek helyettesítése vagy duplikálása, hanem azok támogatása az orosz invázió miatt átmenetileg keletkezett hiányosságok pótlásával. A program hibrid formában (online oktatás, rövidebb helyszíni látogatás lehetőségével Budapesten, téli és nyári iskola formájában) kerül kialakításra. https://democracyinstitute.ceu.edu/teaching-training/invisible-university-ukraine-iufu.

Az Erasmus+ programon keresztül is vannak lehetőségek. A Tempus Közalapítvány támogatást nyújt az Erasmus+ program keretében Magyarországra érkező ukrán és harmadik országbeli felsőoktatási hallgatók, oktatók és munkatársak fogadásához. A program új eleme az ukrán résztvevők bejövő mobilitásának támogatása. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az Ukrajnából a háború miatt menekülni kényszerült hallgatók képzési ciklusonként legfeljebb 12 hónapig részesülhetnek Erasmus-támogatásban a program általános szabályai szerint.

A CEEPUS Freemover ösztöndíj lehetőséget biztosít külföldi tanulmányi időszakokra, kutatási tevékenységekre és rövid távú hallgatói mobilitásokra Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon ukrán egyetemi hallgatók és oktatók számára. További információ a Tempus Közalapítványnál érhető el.

https://www.tka.hu/new/17735/ceepus-scholarship-programmes-support-refugees-from-ukraine-to-participate-in-hungarian-higher-education

8. Hol kaphatok segítséget a jelentkezésemhez?

Egyetemi felvételi eljárás: A felvételi eljárás bármely szakaszában az ügyfélszolgálat segítséget nyújt a jelentkezőknek és a leendő jelentkezőknek a jelentkezés technikai kérdéseivel és a felvételi eljárás szabályaival kapcsolatban.

Telefon: (+36 1) 477 31 31
E-mail: [email protected]
Ügyfélszolgálat (személyesen): XII. Budapest, Maros utca 19-21. (Bejárat az utca felől);
Nyitvatartási idő: H-P: 8:00-12.00 és 13.00-16.00, P: 8:00-13.30.

A felvételi eljárással kapcsolatos általános kérdésekben a Kormányzati forródróton is tájékozódhat: 1818 (Menü: 1 a nyelv, majd 7 a felsőoktatási felvételi tájékoztató).

Az iskolai bizonyítványok elismerése: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatban az Oktatási Hivatal Magyar Egyenértékűségi és Információs Központjához fordulhattok.

Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: (06 1) 374-2212.
E-mail: [email protected]
Honlap: www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese