در بارۀ تارنمای امدادی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Germany - کمک به پناهندگان و پناهجویان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این تارنما را برای و با کمک پناهندگان و پناهجویان در آلمان تنظیم نموده است. شما می توانید در اینجا اطلاعات مهم را برای پناهندگان و پناهجویان پیدا نمایید، اطلاعاتی که شامل جواب هایی به پرسش های ذیل نیز می باشند:

 

  • از کجا می توانم کمک دریافت نمایم؟
  • چگونه می توانم در آلمان درخواست پناهندگی نمایم؟
  • چگونه می توانم در آلمان درخواست اعطای الحاق خانواده، یعنی تقاضای به هم پیوستن اعضای نزدیک خانواده را از کشورهای دیگر اتحادیۀ اروپا یا از کشور ثالث نمایم؟
  • من در حین فرایند پناهندگی و بعد از اینکه به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شدم، از کدام حقوق و وظایفی برخوردار می باشم؟
  • از کجا می توانم اطلاعاتی در خصوص بازگشت داوطلبانه به میهن خود دریافت نمایم؟

 

آیا به دنبال کمک برای بستگان خود در خارج هستید؟ خواهش می نماییم که به سایتی که یک دید کلی از رئوس مطالب تارنماهای امدادی دیگر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه می دهد، کلیک کنید یا اینکه مستقیم نگاه به تارنمای-امدادی ترکیه یا یونان نمایید.

این تارنما مرتب به روز آورده می شود.