در مورد برخی از چالش ها و خطراتی که ممکن است در صورت تصمیم به ادامه سفر خود به سایر کشورهای منطقه با آن مواجه شوید، بیشتر بدانید

قاچاق انسان

قاچاقبران اغلبآ در مورد شرایط سفر، کشور مقصد، اسناد و موارد دیگر دروغ می گویند.

در مسیر راه می‌توانید افرادی را بیابید که فرصت‌های شغلی یا فرصت‌های دیگری را که ممکن است جالب به نظر برسد، پیشنهاد دهند که این نوع پیشنهاد ها اغلبآ می تواند فریبکاری برای قاچاق افراد، اعضاء بدن و استثمار جنسی یا (برده گی جنسی) باشد.

خشونت و آزار جنسی

زنان، کودکان و افراد وابسته به گروه دگر باشان ممکن است در معرض خطر بیشتری خشونت جنسی باشند.

اگر بازماندگان این نوع خشونت هستید، از نزدیکترین مرکز بهداشتی به مسیر خود کمک و رهنمائی های لازم را دریافت نمائید، زیرا در عرض 72 ساعت پس از حادثه به مراقبت نیاز خواهید داشت.

توجه

هیچ‌کس نمی‌تواند در بدل دسترسی به خدمات، از شما درخواست های جنسی نماید.

استثمار و تقلب

اگر در بدل اطلاعات، دسترسی به اسناد، خدمات یا هر نوع لطفی از شما درخواست پول شد، نه بگویید!

تمام خدمات ارائه شده توسط سازمان های بشردوستانه رایگان است و هیچ کس نمی تواند برای ارائه اطلاعات یا کمک های بشردوستانه هزینه ای از شما دریافت کند.

جدایی از خانواده

از رها کردن کودکان، نوجوانان و افرادی که نیاز به کمک دارند به تنهایی یا تحت مراقبت افراد غریبه خودداری کنید.

در صورت جدایی، یک نقطه ملاقات مشخص تعیین نموده و اطمینان حاصل نمائید که هر یک از اعضای خانواده شما اطلاعاتی در مورد معلومات شخصی، اسناد و شماره های احتمالی تماس را دارند.

سفر از جنگل

سفر از طریق جنگل می تواند شما و خانواده تان را در معرض خطر قرار دهد!

شما در معرض:

درجه حرارت تا 35 درجه سانتیگراد، خشونت فیزیکی یا جنسی، جدایی و ناپدید شدن خانواده، اخاذی، سرقت، قاچاق انسان، از جمله بهره کشی جنسی و کاری، فرسودگی فیزیکی به دلیل سفرهای طولانی و خطرناک در جنگل، حوادث ناشی از شرایط زمین، گاز گرفتن یا حمله توسط حیوانات وحشی و خطر غرق شدن در رودخانه ها قرار خواهید گرفت.

هنگام سفر خود به وضعیت سیاسی و اجتماعی هر کشور توجه کنید

از اسناد خود محافظت کنید

همیشه سعی کنید مدارک شخصی خود ، کودکان، نوجوانان و سایر افراد تحت حمایت را همراه خود داشته باشید. اگر می توانید، یک نسخه اضافی در قسمت دیگری از چمدان خود ببرید.

مراقب به روز رسانی (اخبار های جدید) و اقدامات دولت باشید.

در صورت دستگیری یا مشقت، حق داشتن وکیل دارید.

هنگام سفر از عبور از  مناطق درگیری خودداری کنید.


مطالب آموزنده (کارت)


مطالب آموزنده (پوستر)

برای باز کردن پوستر کامل روی عکس زیر کلیک کنید