خوش آمدی!

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Brazil - UNHCR برزیل - حمایت از پناهندگان، پناهجویان و افراد بدون تابعیت

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) این وب سایت را برای پناهندگان و پناهجویان در برزیل و با آنها ایجاد کرد تا اطلاعات قابل اعتماد و مفیدی در مورد حفاظت و ادغام محلی در کشور ارائه دهد.

در سفر به سایر کشورهای منطقه مراقب باشید. اینجا را کلیک کنید تا در مورد برخی از خطراتی که ممکن است با آن مواجه شوید آشنا شوید.


این صفحه منحصرا برای اتباع افغانستان است. برای دسترسی به اطلاعات پناهندگی در برزیل اینجا را کلیک کنید.