خوش آمدی!

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان Brazil - UNHCR برزیل - حمایت از پناهندگان، پناهجویان و افراد بدون تابعیت

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) این وب سایت را برای پناهندگان و پناهجویان در برزیل و با آنها ایجاد کرد تا اطلاعات قابل اعتماد و مفیدی در مورد حفاظت و ادغام محلی در کشور ارائه دهد.


این صفحه منحصرا برای اتباع افغانستان است. برای دسترسی به اطلاعات پناهندگی در برزیل اینجا را کلیک کنید.