حقوق و وظایف حین فرآیند پناهجویی

حقوق

پناهجویان دارای حق دریافت گواهی به اسم دویدکا (dovidka) هستند که پایه قانونی حضور در اوکراین است. پناهجویان میتوانند درخواست اقامتگاه خود را به سرویس مهاجرت دولتی تقدیم کنند که مدیریت دو اقامتگاه موقت را در منطقه زکرپودیا (Zakarpattia) و شهر اودسا (Odesa) بر عهده دارد. بر اساس قانون فعلی اوکراین، دولت خدمات رایگان اجتماعی یا درمانی به پناهجویان ارائه نمیکند. پناهجویان درصورت تمایل به کار باید برای صدور مجوز درخواست دهند.

پناهجویان همچنین حق انجام مکاتبات محرمانه با UNHCR و بازدید شدن توسط ماموران UNHCR را دارا میباشند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید بروشور پناهجویی را از اینجا دریافت کنید.

وظایف

شما میبایست همکاری خود را در طول فرآیند پناهجویی نشان دهید. همچنین تمامی اطلاعات و اسناد مرتبط را به سرویس مهاجرت دولتی (SMS) ارائه دهید. شما میبایست آدرس محل اقامت خود را در اوکراین که در گواهی دویدکا (dovidka) شما منعکس خواهد شد اعلام نمایید. در صورتی که محل اقامت مشخصی در اوکراین ندارید، میبایست خود را در مرکز افراد بی سر پناه ثبت نام کنید. این مورد برای همه افراد اجباری بوده و در صورت تخلف، فرد جریمه خواهد شد. همیاران UNHCR مشاوره و کمک لازم درخصوص ثبت نام را به شما ارائه میدهند. در صورتی که SMS محلی را در مراکز اسکان موقت به شما اختصاص داد، شما میبایست در آنجا اقامت داشته باشید. در صورت لزوم بنا به درخواست سرویس مهاجرت دولتی میبایست از نظر پزشکی معاینه شوید و در زمان مقرر شده برای مصاحبه های SMS حاضر شوید.

در صورتی که، به هر دلیل و بدون توجه به مدت زمان آن، به شهر یا منطقه دیگری از اوکراین سفر کردید، میبایست اداره محلی سرویس مهاجرت دولتی را در جریان قرار دهید. توجه داشته باشید این اداره باید همان اداره ای باشد که درخواست پناهجویی خود را به آن ارائه کردید. همچنین باید مطمئن شوید دویدکای (dovidka) شما مرتبا در همان اداره محلی سرویس مهاجرت دولتی تمدید شود. در غیر این صورت جریمه خواهید شد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید بروشور پناهجویی را از اینجا دریافت کنید.