موسسات دولتی

دولت اوکراین

سرویس مهاجرت دولتی (SMS) اوکراین تنها موسسه دولتی است که امکان اعطای وضعیت محافظتی را (وضعیت پناهندگی یا وضعیت محافظت تکمیلی) در اوکراین دارا میباشد و می­تواند اجازه قانونی اقامت در اوکراین را اعطا نماید. UNHCR تنها میتواند به پناهجویانی که از طریق سرویس مهاجرت دولتی برای پناهجویی درخواست نموده اند کمک کرده و پرونده آنها را از طریق فرآیندهای قانونی حمایت نماید.

بدین ترتیب، لازم است درخواست خود را شخصا به اداره پناهندگان سرویس مهاجرت دولتی در مطقه کییِو (Kyiv) تقدیم نمایید:

آدرس: 34, Lesi Ukrainky Boulevard, entrance 2, office 314, Kyiv
تلفن: +38 (044) 285 03 56
ایمیل: [email protected]
وبسایت: https://dmsu.gov.ua/en-home.html

لیستی از تمامی دفاتر SMS در بقیه 11 منطقه اوکراین به همراه اطلاعات بیشتر در خصوص فرآیند پناهجویی در بروشور پناهجویی قابل مشاهده است:

سازمانهای همیار UNHCR می توانند درخصوص سرویس مهاجرت دولتی و فرآیند پناهجویی در اوکراین بصورت رایگان به شما مشاوره دهند.