بازگشت داوطلبانه

من از کجا میتوانم معلومات درباره استقرار داوطلبانه مجدد به میهن ام را داخل وظایف یو ان پیدا کنم ؟

کتاب رهنمود برگشت داوطلبانه به میهن دفتر UNHCR معلومات کاملی در مورد پالسی و روال بازگشت داوطلبانه مهیا می کند. این کتاب رهنمود یک اسناد عمومی است و در این سایت پیدا می شود.

 

 

من منحیث یک مهاجر به رسمیت شناخته شده ام، اما حالا خواهان برگشت به میهن ام هستم. ایا UNHCR در این زمینه همکاری می کند؟

اگر بر اساس ارزیابی پس از جلسه مشاوره، بازگشت به کشور اصلی امکان پذیر باشد، UNHCR درخواست را به سازمان بین المللی مهاجرت IOM ارجاع می دهد. IOM برنامه همکاری بازگشت داوطلبانه و برنامه استقرار مجدد را مدیریت می کند که تحت آن سفر می تواند تسهیل شود.

UNHCR یک فرم برگشت داوطلبانه به میهن را ارائه می دهد. کل پروسه ممکن است بین 1 تا 3 ماه طول بکشد. این بستگی به این دارد که آیا تمام اسناد مورد نیاز در دسترس است و همچنین در ترتیب تدارکات بستگی دارد. پناهندگان مجبور خواهند شد جریمه اجازه خروج و هزینه گذرنامه ویژه به مقدار 100 رینگت برای هر متقاضی را تحمل شوند. دسترسی به مجوز خروج فقط برای دارندگان کارت    UNHCR داده می شود.

 

 

من یک پناهنده سیاسی هستم، اما حالا می خواهم به کشورام برگردم. ایا UNHCR  در این زمینه همکاری می کند؟

اگر بر اساس ارزیابی پس از جلسه مشاوره، بازگشت به کشور اصلی امکان پذیر باشد، UNHCR درخواست را به سازمان بین المللی مهاجرت IOM ارجاع می دهد. IOM برنامه همکاری بازگشت داوطلبانه و برنامه استقرار مجدد را مدیریت می کند که تحت آن سفر می تواند تسهیل شود.

UNHCR یک فرم برگشت داوطلبانه به میهن را ارائه می دهد. کل پروسه ممکن است بین 1 تا 3 ماه طول بکشد. این بستگی به این دارد که آیا تمام اسناد مورد نیاز در دسترس است و همچنین در ترتیب تدارکات بستگی دارد. پناهندگان سیاسی مجبور خواهند شد جریمه اجازه خروج و هزینه گذرنامه ویژه به مقدار 100 رینگت برای هر متقاضی را متحمل شوند. دسترسی به مجوز خروج فقط برای دارندگان کارت   UNHCR داده می شود. حداکثر 3000 رینگت پرداخت کلی است که برای مهاجران سیاسی درخواست می شود.

 

 

درخواست من برای وضعیت پناهندگی رد شد و حالا من تمایل دارم به کشورام برگردم. ایا UNHCR در این زمینه همکاری خواهد کرد؟

شما ممکن است برای مشاوره به IOM بروید. متقاضیان باید هزینه های درخواست مجوز خروج و جریمه و همچنین گذرنامه ویژه را پرداخت کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قادر نخواهد بود فرم برگشت داوطلبانه را ارائه نماید.

 

 

 

من می توانم به بخش تداوم راه حل یک درخواستی به منظور به روز رسانی پرونده ام بنویسم ؟

نیازی نیست که به طور انفرادی به دفتر مراجعه کنید یا نامه ، فکس یا ایمیل ارسال کنید.  با این وجود، بسیار مهم است که اطلاعات تماس خود را یعنی شماره تلفن (همچنین لطفا ذکر کنید که آیا شما از WhatsApp استفاده می کنید) و آدرس های ایمیل به روز شده تان را در اختیار UNHCR قرار دهید، به طوری که دفتر هر زمانیکه ضرورت دارد قادر به تنظیم ملاقات همراه شما باشند.

 

 

من نمی توانم به کشورام برگردم به خاطریکه انجا امن نیست. اما UNHCR می تواند من را به یکی از کشورهای همسایه ام بفرستد؟

بازگشت به صورت داوطلبانه به معنای بازگشت به کشور مبدأ به طور داوطلبانه و تحت شرایط ایمنی و محترمانه صورت می گیرد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ترتیب، کمک و یا تسهیل سفر به یک کشور همسایه را نمی دهد.

 

 

زندگی ام در مالزی بسیار مشکل است. من علاقه دارم به کشوردیگری بروم. ایا UNHCR می تواند یک فورم برگشت داوطلبانه برایم صادر کند؟

یک فرم برگشت داوطلبانه تنها در صورتی صادر می شود که فرد نشان دهد قصد بازگشت به کشور مبدا را دارد.

 

 

آیا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قادر به کمک خواهد بود اگر من در معرض خطر برگشت اجباری به کشور خود باشم؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای جلوگیری از اخراج به کشور مبدا، مخصوصا اگر دلیلی وجود داشته باشد که اعتقاد داشته باشد که در صورت بازگشت زندگی فرد در معرض خطر است، از فرد حمایت می کند.