ብኸመይ ክንሕገዘካ ንኽእል?

UNHCR መብዛሕትኡ እዋን ዝሕተቱ ሕቶታት - ሓገዝ ንስደተኛታትን ሓተትን ዑቅባ

ኣርእስቲ ምረጽ:


>> ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርካ ዚርከብ ተገዳስነት ዘለዎ ኣገልግሎት ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ዌብ ሳይትና ርአ ።