ثبت نام و تهیه مدارک

من قبلا در دفتر کمیساریا در کشور دیگری ثبت نام کرده ام و نیاز دارم به مدارک و اطلاعات مربوط به تقاضای پناهندگیم دسترسی داشته باشم.

دفتر منطقه ای کمیساریا نمی تواند در گرفتن مدارک تان از دفاتر دیگر کمیساریا به شما کمک کند. شما باید با دفتری تماس بگیرید که پیشتر در آن ثبت نام کرده اید. اطلاعات تماس دفاتر کمیساریا در سراسر دنیا را می تواند در وبسایت کمیساریا ببینید.

من در استرالیا هستم و می خواهم تقاضای پناهندگی کنم. چطور اطلاعات خود را در کمیساریا به ثبت برسانم؟

از آنجا که کمیساریا دخالتی در تعیین تکلیف پرونده های پناهندگی در استرالیا ندارد، ثبت نام به عنوان پناهجو در دفتر کمیساریا نیز ممکن نمی باشد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه می کند که در تهیه درخواست پناهندگی خود از یک وکیل یا مشاور مهاجرت کمک بگیرید. فهرستی از مشاوران مهاجرت معتبر را می توانید در وبسایت اداره ثبت آژانسهای مهاجرت استرالیا ببینید.