‘تعریف ‘اماکن عمومی

مکان عمومی: کجا بايد ماسک بپوشید.

برای تحقق دستور نخست وزیر اوکراین ، وزارت صحت عامه توضیحات می‌دهد که “مکان عمومی” کجا است . در انجا که پوشیدن ماسک یا دستگاه تنفس کننده در ارتباط با شیوع عفونت کروناویروس مطابق با حکم شماره 211 ضروری است.
مکان عمومی – بخشی (بازدید کنندگان) از ساختمان ها و ساحه های است که به طور آزاد در دسترس عموم باشد ، یا با دعوت یا برای پرداخت به طور مداوم ، دوره ای یا گاه، گاهی از جمله دهلیز ها ، و همچنین معابر زیرزمینی، استادیوم ها استفاده شود .
همچنین مکان های عمومی مانند:
– آسانسور ( لفت ) و تلفن های عامه ؛
– محل و قلمرو موسسات طبی و درمان؛
– محل و قلمرو مؤسسات آموزشی و مؤسسات تربیت بدنی و ورزشی ؛
– محوطه بازی اطفال و مکان های ورزشی، تربیت بدنی و پرورش اندام .
– ورودی ساختمانهای مسکونی؛
– معابر زیرزمینی؛
– حمل و نقل عمومی، که برای حمل مسافران استفاده می شود.
– محلات رستوران ها .
– اماکن فرهنگی .
– محل مقامات دولتی و ارگان های محلی و سایر نهادهای دولتی .
– ایستگاه های وسایل نقلیه .
اماکن عمومی نیز در ماده 178 قانون توضيح شده است:
– جاده ها
– اماکن ورزشی بسته ،
– میدان های تفریحی، ​​پارکها .
– انواع حمل و نقل عمومی ( از جمله حمل و نقل اتصالات بین المللی).

ليست مکان های عمومی توسط مقامات محلی قابل گسترش است.
در کیف ، ليست اماکن عمومی به دستور سرپرست مدیریت اضطراری دستگاه اجرایی شورای شهر کیف در تاریخ 04/05/2020 ماده شماره 12 تعیین می شود.
طبق دستور ، اماکن عمومی شامل ایستگاهِ وسایل نقلیه عمومی و 50 متری اطراف ایستگاه وسایل نقلیه است، کلیساها و منطقه 50 متری اطراف آنها؛ محلات تجارتی بسته و باز، به ویژه فروشگاه ها و بازارها. سینماها و مناطق اطراف آنها.
بنابراین، ما به شدت توصیه می کنیم ماسک را در جاده ها بپوشید، زیرا در هر زمان می توانید در محلات باشید که در ليست “مکان عمومی” قرار دارد.
وزارت صحت عامه اوکراین خواستار رعایت قوانین قرنطینه و ماندن در خانه است.