چگونه باید بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی را گزارش بدهم؟

بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی (SEA) از افرادی که برای UNHCR اهمیت دارند، نشان‌دهنده قصور اساسی در حفاظت از آنها است. این موضوع به افرادی که UNHCR موظف به محافظت از آنها است، آسیب می‌رساند. به علاوه هنجارها و استانداردهای قانونی شناخته‌شده بین‌المللی را نقض می‌کند و همیشه یک رفتار غیر قابل قبول و رفتار ممنوع برای کارکنان سازمان ملل متحد بوده است.

دفتر بازرس کل (IGO) در UNHCR یک نهاد داخلی مستقل است که مسئولیت بررسی ادعاهای تخلف را که افراد یا نهادهای دارای ارتباط قراردادی مستقیم با UNHCR در آن دخیل هستند، بر عهده دارد. هر فردی در صورتی که درباره یک مورد تخلف یا بهره‌کشی یا سوء استفاده جنسی احتمالی از سوی کارکنان UNHCR یا سایر افرادی که مستقیماً با UNHCR کار می‌کنند، نگران است یا اطلاعاتی دارد، می‌تواند با IGO تماس بگیرد. هر فردی در صورتی که با ذکر دلیل معتقد است یکی از کارکنان یا سایر افراد مربوط به UNHCR رفتار درستی نداشته‌اند، می‌تواند با IGO تماس بگیرد.

هنگام گزارش، باید موارد زیر را لحاظ کنید: چه اتفاقی افتاده است؟ چه کسی مرتکب این تخلف شده است؟ چه زمانی و در کجا این اتفاق(ها) رخ داده است؟ IGO اطلاعات دریافتی را محرمانه نگه می‌دهد.

بعد از بررسی، اگر ادعاها اثبات شوند، طبق سیاست “تسامح صفر” ما، پرسنل UNHCR که مرتکب بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی شده‌‌اند اخراج خواهند شد. مرتکبین آزار جنسی نیز معمولاً انفصال از خدمت می‌شوند و در هر دو مورد از استخدام مجدد منع خواهند شد. به علاوه UNHCR از نزدیک با دفتر امور حقوقی سازمان ملل متحد در نیویورک همکاری می‌کند تا مطمئن شود که ادعاهای موثق سوء‌رفتار جنسی که ممکن است به رفتار مجرمانه تبدیل شود، برای پیگرد کیفری به مقامات ملی ارجاع داده می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقداماتی که UNHCR در مقابله با سوء‌رفتار جنسی انجام می‌دهد، لطفاً به این سایت مراجعه کنید: http://www.unhcr.org/uk/our-fight-against-sexual-exploitation-abuse-and-harassment.html

اطلاعات تماس IGO به شرح زیر است:

ایمیل[email protected]

وبسایت‌ها

فرم شکایتwww.unhcr.org/php/complaints.php :

به اشتراک ‌بگذار: