فرم اشتراک‌گذاری اطلاعات روابط خانوادگی (FLIS)

از 23 اکتبر 2020 دیگر از فرم FLIS، که اغلب با درخواست الحاق خانواده اشتباه گرفته می‌شود، استفاده نمی‌شود .تمام فرم‌های دریافت شده بعد از این تاریخ بازگردانده شده‌اند و بازگردانده خواهند شد.

این تغییر بدان دلیل است که FLIS کاربرد عملی محدودی دارد، زیرا اطلاعات مربوط به اعضای خانواده پناهندگان اسکان مجدد داده شده معمولاً توسط دفاتر ما در منطقه از قبل جمع‌آوری می‌شود اما این انتظارات غیر‌واقع‌بینانه را برمی‌انگیزد که بستگان پناهندگان اسکان داده شده در UK نیزمی‌توانند در اینجا اسکان مجدد داده شوند.

آیا چون من نمی‌توانم فرم FLIS ارسال کنم، احتمال اسکان مجدد خانواده من کمتر خواهد بود؟

خیر. انصراف از فرم FLIS روی احتمال اسکان مجدد اعضای خانواده شما در UK تاثیری نمی‌گذارد. همیشه از پناهندگانی که (بر اساس نیازهای حفاظتی و آسیب‌پذیری‌هایشان) برای اسکان مجدد در اولویت قرار دارند، درباره موقعیت مکانی بستگانشان سوال می‌شود بنابراین UNHCR از قبل این اطلاعات را در اختیار دارد.

به علاوه، دفاتر کشوری و منطقه‌ای UNHCR راه‌هایی برای ارتباط پناهندگان با خود دارند تا آنها بتوانند دغدغه‌ها و مشکلات حفاظتی خود را مطرح کنند.

اگر من قبلاً یک فرم FLIS را ارسال کرده باشم، چه می‌شود؟

در خصوص تمام فرم‌های FLIS که قبل از 23 اکتبر 2020 دریافت شده‌اند، افراد پاسخی دریافت خواهند کرد که تایید می‌کند فرم دریافت شده و به دفتر UNHCR مربوطه ارسال شده است. طبق معمول، UNHCR نمی‌تواند آخرین اطلاعات درباره پرونده فردی اعضای خانواده پناهنده در خارج از UK را ارائه دهد و بستگان شما باید با نزدیکترین دفتر UNHCR تماس بگیرند. اگر تاییدیه‌ای مبنی بر اینکه فرم شما را دریافت کرده‌ایم به دست‌تان نرسیده است، لطفاً با ما تماس بگیرید.

بدون فرم FLIS چگونه UNHCR را از اعضای خانواده پناهنده خود که در خارج از UK زندگی می‌کنند، مطلع کنم؟ اگر آنها در محل استقرار خود مشکل داشته باشند، چگونه می‌توانم به آنها کمک کنم؟

انصراف از فرم FLIS به این معنی نیست که UNHCR از بستگان شما مطلع نیست. همیشه از پناهندگانی که برای اسکان مجدد در نظر گرفته می‌شوند، درباره بستگانشان سوال می‌شود. اگر شما مجدداً در UK اسکان داده شده‌اید، هنگام مصاحبه اسکان مجدد خود از بستگان‌تان نام برده‌اید و UNHCR از قبل این اطلاعات را در پرونده دارد.


اطلاعات مرتبط

<< بازگشت به صفحه اصلی UK >> در صفحه Help ما یک کشور دیگر انتخاب کنید