Sidee baan isaga tallaali karaa COVID-19 markaan Giriiga joogo oo waa maxay tallaabooyinka la rabo xilligan?

Boggan waxa si joogto ah loogu soo gudbin doonaa ogeysiisyada cusub ee Qaranka ee ku saabsan tallaabooyinka Dawladda Giriiggu qaaday si ay uga hortagto ugan jawaabto karoona fayraska. Wararka cusub ee joogtada aha waxa sidoo kale laga tixraaci karaa websaydyada haayada Qaranka ee ka masuulka ah ee hoos ku xusan: Websayd ay ku jiraan dhammaan … Continue reading Sidee baan isaga tallaali karaa COVID-19 markaan Giriiga joogo oo waa maxay tallaabooyinka la rabo xilligan?