مراحل پناهندگی در گرجستان

اگر شما نیاز به حمایت بین المللی دارید از این حق برخوردار هستید که به هر اداره دولتی یا وزارت امور داخلی گرجستان (بعد از این “وزارت”) مراجعه کنید و درخواست خود را برای پناهندگی در گرجستان بیان کنید.

پس از تسلیم درخواست پناهندگی به وزارت طی ۴ ماه آینده شما در مورد درخواست خود مصاحبه خواهید شد. به طور کلی درخواست شما برای حفاظت بین المللی در طول ۶ ماه در وزارت مورد بررسی قرار می گیرد اما بسته به پیچیدگی پرونده ممکن است مدت بررسی ۹ ماه طول بکشد. به طور کلی روند اداری ۲۱ ماه از تاریخ درخواست ثبت نام تجاوز نمی کند.

مصاحبه

وزارت مصاحبه را با شما و اعضای بالغ خانواده تان انجام میدهد. مقامات مجاز وزارت در مورد پرونده پناهندگی و حقوق شما قبل از آغاز مصاحبه توضیح می دهند.

  • شما باید برای مصاحبه فردی از قبل آماده باشید. در طی تمام مراحل پناهندگی باید حقیقت را بگوئید، اطلاعات دقیق راجع به دلایل درخواست حفاظت بین المللی ارائه دهید و تمام اسناد موجود را ارائه کنید (یعنی کارت هویت و مدارک مدنی، مدارک تحصیلی یا اسناد مربوط به کار و سایر مدارک)
  • مصاحبه، صحبتها و نوشته‌های ثبت شده محرمانه محسوب می شوند. بدین معنا که اطلاعات مربوط به شما با هیچ کسی در میان گذاشته نمی‌‌شود  بجز با مقامات مجاز در حال بررسی درخواست شما  یا با سایر سازمان های دولتی گرجستان درگیر در پرونده پناهندگی
  • شما حق دارید در طول مصاحبه یک مترجم داشته باشید. شما همچنین این حق را دارید که مترجم را تغییر دهید اگر نمیتوانید او را بفهمید 

تصمیم نهایی

 وزارت ممکن است به شما حق پناهندگی یا وضعیت بشردوستانه اعطا کند و یا درخواست شما را برای حفاظت بین المللی رد کند. این تصمیم به صورت کتبی‌  به زبانی که شما متوجه میشوید به شما داده خواهد شد. 

فرجام خواهی‌

اگر از وزارت جواب منفی‌ دریافت کردید حق درخواست تجدیدنظر در دادگاه را ظرف ۱ ماه از زمان دریافت جواب دارید. ادعای شما توسط دادگاه شهر تفلیس (نمونه اول) و دادگاه تجدید نظر تفلیس (نمونه دوم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای دریافت کمک حقوقی رایگان می توانید با سرویس کمک حقوقی گرجستان تماس بگیرید. برای مشاوره حقوقی می توانید به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در تفلیس مراجعه کنید.

چه کسی‌ خواهد فهمید که شما در گرجستان درخواست پناهندگی کرده‌اید؟

اطلاعات مربوط به شما و همچنین اطلاعات مربوط به درخواست شما برای حفاظت بین المللی محرمانه است و با رسانه های عمومی، سازمان های دیگر، شهروندان گرجستان، سازمان های دولتی و شهروندان کشور شما بدون رضایت نامه کتبی شما در میان گذاشته نمی‌‌شود.

برای مصاحبه چه مدارکی را باید همراه داشته باشید؟

در صورت موجود بودن، باید کلیه اسناد کتبی موجود در زمینه پشتیبانی از ادعای پناهندگی خود را به بخش حمایت بین المللی وزارت مهاجرت بیاورید:

  • مدارک شناسایی شخصی (به عنوان مثال گذرنامه، کارت شناسایی، سند مسافرتی)
  • اسناد فردی و وضعیتی (به عنوان مثال شناسنامه، سند ازدواج و یا طلاق، سند سرپرستی)
  • مدارک آموزشی (به عنوان مثال گواهینامه ها، دیپلم)
  • اسناد اشتغال (به عنوان مثال گواهینامه، سوابق کاری)
  • کارت های عضویت (به عنوان مثال احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، کارت اتحادیه)
  • سایرمدارک موجود مربوط به درخواست شما برای حمایت بین المللی

اطلاعات مربوطهجزوه اطلاعات پناهندگی در گرجستان English | русский | عربى | فارسی Türk