روش تعیین وضعیت بی‌ تابیعتی

در گرجستان مراحل تعیین وضعیت بدون تابیعتی از سال 2012 عملیاتی شده است.

اگر تصمیم دارید که برای تعیین وضعیت بدون تابعیت خود اقدام کنید، باید به آژانس توسعه خدمات عمومی (PSDA) مراجعه کنید:

آژانس توسعه خدمات عمومی (PSDA)

شماره تماس اضطراری: (+ 995 32) 2 40 10 10

سالن خدمات عمومی:  (+ 995 32) 240 54 05

آدرس: پلاک  2خیابان ساناپیرو، تفلیس، گرجستان

سایت اینترنتی:  http://psh.gov.ge

 پست الکترونیک[email protected] :; [email protected] 

شما حق دارید در مورد حقوق و وظایف خود توسط PSDA مطلع شوید.

برای مشاوره حقوقی مشروح همچنین می توانید به خدمات مشاوره حقوقی ((LAS مراجعه کنید و خدمات را بصورت رایگان دریافت کنید:

آدرس: پلاک  14 خیابان تامار مپه، تفلیس، گرجستان

شماره تلفن: (+995 32) 292 00 55

پست الکترونیک: [email protected]

در صورت لزوم، نمایندگی دادگاه رایگان توسط سازمان غیردولتی شریکUNHCR ، مرکز نوآوری ها و اصلاحات، ارائه می شود:

آدرس: پلاک 2 خیابان گامرکلی

شماره تلفن:  (+995 32) 2 55 20 01

پست الکترونیک: [email protected]

چه کسی می تواند درخواست کند

هر شخصی که شهروند گرجستان یا کشور دیگری نیست، می تواند درخواست وضعیت بدون تابعیت در گرجستان را بدهد. افرادی که به صورت قانونی‌ یا غیر قانونی‌ در گرجستان هستند واجد شرایط می‌‌باشند، اما متقاضی نباید تحت روند اخراج باشد.

چگونه درخواست کنید

شخص علاقمند به اخذ وضعیت بی‌ تابیعتی باید از طریق شعب منطقه ای یا تالار خدمات عمومی یا مراکز اجتماع در روستاها تقاضایی را به PSDA ارائه دهد. درخواست می تواند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی بر اساس فرم مجاز تأیید شده توسط دفتر اسناد رسمی ارائه شود.

درخواست باید به زبان گرجی ارائه شود و با مدارک زیر همراه باشد:

  • دو عکس سه در چهار
  • کارت شناسایی یا یک سند مسافرتی که توسط یک کشور خارجی صادر شده است (در صورت وجود)
  • هر مدرک دیگری که بی‌ تابیعت فرد را تایید می‌کند (در صورت وجود)

مصاحبه تعیین وضعیت بی‌ تابیعتی

 PSDAاز یک متقاضی وضعیت برای مصاحبه با دفتر مرکزی PSDA در تفلیس دعوت می کند. در طی مصاحبه، متقاضی باید اطلاعات و یا مدارك دیگری را برای حمایت از درخواست خود ارائه دهد.

مصاحبه با كودك یا شخصی با ظرفیت قانونی محدود با حضور نماینده قانونی یا سرپرست / متولی انجام می شود.

PSDA ممکن است برای به دست آوردن اطلاعات لازم برای تسهیل روند تعیین وضعیت، به مراجع دیپلماتیک و کنسولگری های گرجستان در خارج از کشور مراجعه کند.

تصمیم گیری

 PSDAظرف شش ماه پس از ارسال درخواست، تصمیمی را اتخاذ خواهد كرد. این دوره ممکن است برای سه ماه دیگر تمدید شود. متقاضی وضعیت ظرف سه روز کاری پس از تصویب در مورد تصمیم گیری مطلع می شود. تصمیمات به زبان گرجی تهیه و صادر می شود و در سایت اینترنتی PSDA  منتشر می شود: http://sda.gov.ge/

هزینه‌های درخواست

تعیین وضعیت بدون تابعیت رایگان، هزینه صدور کارت شناسایی 60 لاری و سند سفر 150 لاری می باشد. هنگام درخواست، می توانید اطلاعاتی در مورد کمک های مالی موجود برای پوشش هزینه ها دریافت کنید.

حق اعتراض

تصمیم منفی PSDA ممکن است ظرف یک ماه پس از انتشار رسمی در سایت اینترنتی PSDA  به دادگاه شهر تفلیس (آدرس: پلاک  6خیابان داوید اقماشنبلی ،  تفلیس) مورد اعتراض قرار گیرد.