پناهجویی

من تازه به استرالیا رسیده ام و می خواهم تقاضای پناهندگی کنم. آیا کمیساریا می تواند به من کمک کند؟

دولت استرالیا به عنوان یک دولت متعهد به کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 آن، دستورالعملهایی را برای تعیین اینکه آیا افرادی که درخواست پناهندگی می دهند پناهنده هستند یا خیر، ایجاد کرده است. این دستورالعملها توسط وزارت امور داخله و در تطابق با قوانین استرالیا اجرا می شوند.

به همین دلیل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نمی تواند به تعیین صحت ادعاهای پناهندگی در استرالیا کمک کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه می کند که در تهیه درخواست پناهندگی خود از یک وکیل یا مشاور مهاجرت کمک بگیرید. فهرستی از مشاوران مهاجرت معتبر را می توانید در وبسایت اداره ثبت آژانسهای مهاجرت استرالیا ببینید.

من در  استرالیا تقاضای پناهندگی داده ام، اما درخواست من رد شده است. آیا کمیساریا می تواند به من کمک کند؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تعیین تکلیف تقاضاهای پناهندگی در استرالیا دخالت نمی کند و موارد فردی را بررسی نمی کند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه می کند که در تهیه درخواست پناهندگی خود از یک وکیل یا مشاور مهاجرت کمک بگیرید. فهرستی از مشاوران مهاجرت معتبر را می توانید در وبسایت اداره ثبت آژانسهای مهاجرت استرالیا ببینید.

من در حال حاضر در خارج از استرالیا به سر می برم، اما می خواهم تقاضای پناهندگی بکنم. آیا کمیساریا می تواند به من کمک کند؟

اگر در خارج از استرالیا هستید و می خواهید تقاضای پناهندگی بکنید، باید با دفتر کمیساریا در همان کشور تماس بگیرید.

اطلاعات تماس دفاتر کمیساریا در سراسر دنیا را می تواند در وبسایت کمیساریا ببینید.