اسکان مجدد

من یک پناهنده یا پناهجو در داخل استرالیا هستم. آیا کمیساریا می تواند مرا در کشور دیگری اسکان مجدد دهد؟

کمیساریا نمی تواند پناهندگان، پناهجویان یا پناهجویانی که درخواست آنها رد شده را از استرالیا به کشور دیگری اسکان مجدد بدهد.

من پناهنده هستم و می خواهم در استرالیا اسکان مجدد داده شوم. آیا کمیساریا می تواند به من کمک کند؟

نمایندگی منطقه ای کمیساریا در کانبرا نمی تواند در مورد اسکان مجدد در استرالیا به شما کمک کند.

اگر شما یک پناهنده در خارج از استرالیا هستید، باید برای بررسی گزینه های اسکان مجدد با آن دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که شما را ثبت نام نموده، تماس بگیرید. اطلاعات تماس کلیه دفاتر کمیساریا در سراسر جهان را می توان در وب سایت کمیساریا یافت.

با توجه به تعداد اندک سهمیه اسکان مجدد در هر سال، اسکان مجدد راه حلی است که تنها در دسترس تعداد کمی از پناهندگان قرار دارد. اینکه به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شوید الزاما به این معنا نیست که از امکان اسکان مجدد برخوردار خواهید شد.

ممکن است گزینه های مهاجرتی دیگری برای کمک به شما در جهت اسکان در استرالیا وجود داشته باشد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه می کند که از یک وکیل یا مشاور مهاجرت کمک بگیرید. فهرستی از مشاوران مهاجرت را می توانید در وبسایت اداره مشاورین مهاجرت ببینید.

اعضای خانواده من در استرالیا هستند و من می خواهم در استرالیا به آنها بپیوندم. آیا کمیساریا می تواند به من کمک کند؟

نمایندگی منطقه ای کمیساریا در کانبرا نمی تواند در مورد اسکان مجدد در استرالیا به شما کمک کند.

اگر شما یک پناهنده در خارج از استرالیا هستید، باید برای بررسی گزینه های اسکان مجدد با آن دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که شما را ثبت نام نموده، تماس بگیرید. اطلاعات تماس کلیه دفاتر کمیساریا در سراسر جهان را می توان در وب سایت کمیساریا یافت.

اگر اعضای خانواده شما در استرالیا هستند، احتمال دارد امکان الحاق به خانواده یا دریافت ویزا با حمایت مالی برای شما ممکن باشد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه می کند که  اعضای خانواده شما در استرالیا از یک وکیل یا مشاور مهاجرت کمک بگیرند. فهرستی از مشاوران مهاجرت را می توانید در وبسایت اداره مشاورین مهاجرت ببینید.