گزارش استثمار یا سوء استفاده جنسی توسط کارکنان بشردوستانه

استثمار و آزار جنسی رفتارهای غیرقابل قبول و برای همه کارکنان سازمان ملل متحد و شرکای سازمان های غیردولتی ممنوع است. گزارش شما با پوشیدگی برخورد و کاملاً محرمانه نگه داشته می شود.

استثمار جنسی چیست؟

استثمار جنسی هر مورد یا تلاش برای سوء استفاده از آسیب پذیری، قدرت بالاترکاری یا سوء استفاده از اعتماد برای اهداف جنسی می باشد و قاچاق آدم و فحشا هم شامل آن می باشد.

سوء استفاده جنسی چیست؟

هر گونه فعالیت جنسی حقیقی یا تهدیدی که با زور یا تحت شرایط نابرابر یا اجباری انجام شود.

استثمار و آزار جنسی ممکن است برای هر کسی – مرد، زن، پسر و دختر – در هر سنی، با یا بدون معلولیت، صرف نظر از گرایش جنسی یا هویت جنسی و در هر شرایطی اتفاق بیفتد.

محافظت در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی

در راستای استانداردهای رفتاری سازمان ملل، کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شرکای سازمان های غیردولتی نباید:

  • در برابر پول،استخدام، رفتار ترجیحی، کالا یا خدمات، با هیچ کسی رابطه جنسی داشته باشد.
  • با هیچ شخص  زیر 18 سال روابط  جنسی داشته باشند.
  • هر گونه رفتاردیگر تحقیرآمیز، یا استثمارگرانه جنسی داشته باشند.

در مورد رفتار  مشکوک سوء استفاده جنسی گزارش دهید

اگر از یکی  این موارد احتمالی استثمار و سوء استفاده جنسی توسط یکی از کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، سازمان ملل متحد، یا سازمان های غیردولتی آگاهدار هستید، یا درباره آن نگرانی یا ظن دارید، می توانید در این موارد مسقیماً گزارش دهید به:

خط تلفن ملل متحده اوکراین

0 800 307 711

با تمام ادارات اوکراینی ایمیل بزنید یا با شماره ذیل تماس بگیرید:

0800309110/0800331800.

[email protected]

(IGO) UNHCR:                 دفتر بازرس کل

ایمیل: [email protected]

فرم گزارش آنلاین:

https://www.unhcr.org/igo-complaints.html

فکس محرمانه

: +41 22 739 7380

پست:

UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

سوئیس   ژنو

در گزارش خود باید بگنجانید:

چه اتفاقی افتاده است؟

هر چه در مورد  این حوادث میدانید با جزئیات شرح دهید.

چه کسی این تخلف را مرتکب شده است؟

آیا شخص دیگری را می دانید که در این کار نقش داشته باشد؟

لطفا در صورت امکان نام کامل، عناوین شغلی و سازمان را ارائه دهید.

این حوادث در چه زمانی و در کجا رخ داده است؟

در صورت امکان تاریخ و زمان را ذکر کنید.