گزارش کلاهبرداری و تخلف

کلاهبرداری چیست؟

طبق تعریف UNHCR، به هر اقدامی با هدف گمراه کردن عمدی UNHCR یا دیگری (از جمله پناهنده) برای کسب منفعت کلاهبرداری گفته می‌شود.

تمام خدمات UNHCR رایگان هستند. به هر فرد یا سازمانی که از شما می‌خواهد به ازای خدمات UNHCR یا شرکای آن هزینه‌‌ای بپردازید، اعتماد نکنید. اگر از شما در ازای خدمات UNHCR پول یا هر نوع منفعت دیگری، از جمله منافعی با ماهیت جنسی، درخواست شد، لطفاً آن را فوراً به UNHCR و/یا نزدیکترین اداره پلیس گزارش بدهید.

تخلف چیست؟

طبق تعریف سازمان ملل متحد، به “هر گونه کوتاهی کارکنان در انجام تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد، مقررات کارکنان و قوانین کارکنان یا سایر موارد اداری وضع‌شده، یا عدم رعایت استانداردهای رفتاری که از یک کارمند دولتی بین‌المللی انتظار می‌رود” تخلف گفته می‌شود.

به طور خاص، کلاهبرداری، فساد و بهره‌کشی و سوء‌استفاده جنسی، توسط پرسنل UNHCR یا کارکنان شریک، تخلف تلقی می‌شوند.

اگر از یک مورد احتمالی تخلف مربوط به UNHCR مطلع هستید، یا نسبت به آن نگرانی یا ظن دارید، لطفاً آن را مستقیماً به دفتر بازرس کل (IGO) در دفاتر مرکزی UNHCR گزارش دهید:

با گزارش شما با احتیاط برخورد خواهد شد و گزارش کاملاً محرمانه باقی می‌ماند. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به این صفحه مراجعه کنید.


اطلاعات مرتبط

<< بازگشت به صفحه اصلی UK >> در صفحه Help ما یک کشور دیگر انتخاب کنید