حق و حقوق پناهندگان و پناهجویان در UK

پناهندگان:

وبسایت دولت UK برای پناهندگان جدید یک کتابچه راهنما منتشر کرده است که می‌توانید آن را در اینجا بیابید.

وبسایت Citizens Advice توضیحات مفیدی درباره آنچه باید بعد از دریافت وضعیت پناهندگی انتظار داشته باشید، ارائه داده است-که می‌توانید آن را اینجا بیابید.

من یک پناهنده هستم، آیا می‌توانم به مزایا در UK دسترسی داشته باشم؟

پناهندگان حق دارند مانند اتباع این کشور برای خدمات رفاهی در UK تقاضا بدهند. اطلاعات بیشتر را می‌توانید اینجا بیابید.

من یک پناهنده هستم، آیا می‌توانم در UK کار کنم؟

اگر شما پناهنده هستید، می‌توانید بدون هیچگونه محدودیتی در UK کار کنید. شما فقط به شماره بیمه ملی خود نیاز دارید – این شماره مجموعه‌ منحصر به فردی از حروف و اعداد است که روی کارت مجوز اقامت بیومتریک شما چاپ شده است. اطلاعات بیشتر را می‌توانید اینجا در فصل 4 بیابید.

اگر پناهجو باشم، آیا می‌توانم پشتیبانی مالی و مسکن دریافت کنم؟

اگر شما یک پناهجو هستید که درخواست‌تان در دست بررسی است یا حتی اگر درخواست پناهندگی شما رد شده است، ممکن است واجد شرایط پشتیبانی پناهندگی باشید.

سه نوع پشتیبانی اصلی موجود عبارتند از: پشتیبانی بخش 95، بخش 98 و بخش 4. با این پشتیبانی‌ها، ممکن است واجد شرایط دریافت کمک هزینه مسکن و کمک مالی باشید.

پشتیبانی بخش 95

اگر یک پناهجو هستید که درخواست پناهندگی‌تان در دست بررسی است و بالای 18 سال سن دارید و در تست فقر قبول شده‌اید، واجد شرایط پشتیبانی بخش 95 خواهید بود. فردی “فقیر” محسوب می‌شود که در حال حاضر یا در 14 روز آینده محل سکونت مناسب یا پول کافی برای تامین مخارج زندگی خود و افراد تحت تکفل خود نداشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به برگه اطلاعات “پروژه تجدیدنظر در مورد پشتیبانی پناهندگی” (ASAP) مربوط به پشتیبانی بخش 95 مراجعه کنید.

پشتیبانی بخش 98

بخش 98 یک پشتیبانی موقت است که به پناهجویانی ارائه می‌شود که ظاهراً فقیر هستند و برای دریافت پشتیبانی بخش 95 درخواست داده‌اند اما منتظر تصمیم مسئولین هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به برگه اطلاعات ASAP مربوط به پشتیبانی بخش 98 مراجعه کنید.

پشتیبانی بخش 4

پشتیبانی بخش 4 برای پناهجویان رد شده که علاوه بر قبولی در تست فقر، از برخی معیارها برخوردار هستند، در دسترس است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره معیارهای واجد شرایط بودن و روند این پشتیبانی، لطفاً به برگه اطلاعات ASAP مربوط به پشتیبانی بخش 4 مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر درباره پشتیبانی پناهندگی را می‌توانید از طریق وبسایت دولت UK در اینجا بیابید.

اگر در UK پناهجو باشم، آیا می‌توانم کار کنم؟

اکثر پناهجویان از حق کار در UK برخوردار نیستند. با این حال، قوانین مهاجرت به پناهجویان اجازه می‌دهد در صورتی که به مدت بیش از 12 ماه منتظر درخواست پناهندگی خود باشند “بدون اینکه خودشان در این زمینه کوتاهی کرده باشند”، برای دریافت مجوز کار درخواست بدهند. این می‌تواند 12 ماه بعد از اولین درخواست پناهندگی ، یا 12 ماه بعد از ارائه دوباره مدارک که یک درخواست تازه به شمار می‌رود، باشد. افرادی که مجوز دریافت می‌کنند، فقط می‌توانند مشاغل تخصصی مندرج در لیست مشاغل با کمبود نیرو را انجام دهند.

Migration Justice Project (پروژه عدالت مهاجرت) در Law Centre NI برای کمک به پناهجویان در زمینه آشنایی با نحوه و امکان تقاضای مجوز کار در مدت زمانی که درخواست آنها در انتظار بررسی است، یک کتابچه راهنما تهیه کرده است. این کتابچه راهنما به چند زبان‌ها در دسترس است: انگلیسی، تیگرینیا، سومالیایی، فارسی، و عربی.

با این حال پناهجویان می‌توانند در مدت زمانی که درخواست آنها در حال بررسی است، داوطلب شوند. داوطلب شدن عبارتست از صرف زمان، بدون دستمزد، برای انجام کاری که به نفع محیط زیست یا شخصی (افراد یا گروه‌ها) به غیر از، یا علاوه بر، بستگان نزدیک است.


اطلاعات مرتبط

<< بازگشت به صفحه اصلی UK >> در صفحه Help ما یک کشور دیگر انتخاب کنید