برنامه های پذیرش انسان دوستانه

هر از چندی مقامات کشورها برنامه های پذیرش انسان دوستانه برای افرادی که از مناطقی که در آن در گیری های حاد رخ می دهد، فراهم می کنند. به این صورت آنها آمادگی خود را اعلام می کنند، که تعداد مشخصی از انسانهای محتاج به حمایت را بپذیرند. آلمان در گذشته همواره برنامه های پذیرش ترتیب داده است. از 2013 تا به حال کم و بیش 20.000 نفر از سوریه به وسیلۀ سه برنامۀ پذیرش دولت فدرال وارد آلمان شده اند. برنامه های پذیرش دولت فدرال البته به پایان رسیده اند. فعلا برنامۀ جدیدی در نظر گرفته نشده است.

کشور آلمان فدرال مرکب از 16 ایالت است. به استثناء بایرن همۀ ایالت ها برنامه های پذیرش برای گروه های ویژه ایی دایر نموده بودند، بالاخص برای آن اعضای خانواده که به بخش درجۀ یک فامیل تعلق ندارند. (همسر و کودکان به سن قانونی نرسیده). منتها این برنامه های ایالتی فعلا خاتمه یافته اند.

 

نظر به پروگرامهای پذیرش و یا  ضبط پناهنده در حال حاظر در ایالات  ، تورینگن ، شلیزویک هولشتین ،هامبورگ ، برادندنبورگ  و برلین  ،  در مورد( فامیلهای  اهالی سوری ، وعراقی) اجرا میشود . در صورتی سوال برای پذیرش پروگرامهای ایالتی  و برای معلومات بیشتر مراجعه کنید به دفتر خارجیان و یا وزارت  داخله ایالت که در آن محل اقامه شما است. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مختاف  ضبط پناهده المان  را میتوانید در سایتهای ذیل مراجعه کنید

 

http://www.bamf.de/DE/Migration/AufnahmeSyrien/aufnahmeverfahren-syrien-node.html, http://resettlement.de/aktuelle-aufnahmen/

و

http://www.proasyl.de/de/home/syrien/