حقوق و وظایف بعد از به رسمیت شناخته شدن


سکونت

بعد از اینکه شما به عنوان محق حمایت به رسمیت شناخته شدید، همچنین اجازه خواهید داشت که، در یک اقامتگاه پذیرش اولیه زندگی کنید. چنانچه مکان مسکونی با مساحت کافی پیدا نمودید، می توانید به یک آپارتمان مناسب نقل مکان کنید. منتها شما اجازه ندارید در سه سال اول بعد از اعلام حکم فرایند پناهندگی تان به یک ایالت دیگر نقل مکان کنید، چنانچه استثنای قانونی در میان نباشد، مثلا در مورد یک کاری که پیدا کرده اید، با زمان کاری مشخص. این تعهد را مقررات محدودیت مکان سکونت می نامند. این امر جدا از اینکه آیا شما به عنوان پناهنده طبق قانون اساسی آلمان، پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا محق حمایت ثانوی به رسمیت شناخته شده اید، لازم الاجرا می باشد. ادارۀ اتباع خارجیان می تواند با نقل مکان تان موافقت کند، در صورتیکه شما یا همسرتان در یک ایالت دیگر کار یا یک جایی برای تحصیل پیدا کرده باشد، یا اینکه بتوانید یک دورۀ کارآموزی شروع کنید. البته نقل مکان فقط در موقعی مجاز است که محل کار حائز معیارهای خاصی باشد.

تعهد محل سکونت فقط شامل مکان زندگی تان می شود، و به آزادی حرکت عمومی شما ربطی ندارد. شما می توانید بعد از اینکه قبول شدید، آزادانه در آلمان حرکت کنید و مثلا با بستگان و دوستانتان در شهر های دیگر دیدار نمایید.


سفر کردن

چنانچه درخواست پناهندگی شما موفق بود و شما به عنوان پناهنده یا محق پناهندگی به رسمیت شناخته شده باشید، می توانید در ادارات آلمانی درخواست صدور گواهی سفر برای پناهندگان کنید. در این صورت شما نباید به یکی از نمایندگی های خارجی (مثلا سفارت) کشور مبداتان مراجعه کنید. این بدیل پاسپورت را همۀ کشورهایی که کنوانسیون 1951 ژنو مربوط به وضع پناهندگان را امضاء نموده اند، به رسمیت می شناسند.
در صورت سفر به خارج از کشور شما بایستی در مورد مقررات ورود به آن کشور اطلاعاتی را کسب کنید. شما می توانید در سفارت کشوری که می خواهید به آن سفر کنید، اطلاعات لازم را دریافت نمایید. شما می توانید به تمام کشور های عضو اتحادیۀ اروپا بدون روادید سفر کنید. شما می توانید در آن کشور تا سه ماه بمانید، بدون اینکه به مجوز دیگری نیاز داشته باشید.
برای اقامت طولانی تر نیاز به اجازۀ اقامت متناسب برای آن کشور دیگر اتحادیۀ اروپا خواهید داشت. قبل از شروع سفر خود دقیقا دربارۀ اینکه برای چه مدتی و با چه مهلتی اجازه دارید در آن کشور اتحادیه اروپا بمانید، اطلاع کسب کنید. شما با آن مدرک به عنوان پناهنده و نه من باب مثال به عنوان شهروند سوریه سفر می نمایید. از این رو احتمالا خارج از اتحادیۀ اروپا مقررات مسافرتی دیگری حاکم می باشند تا آنهایی که شما می شناسید. در طول مدتی که شما دارای گواهی سفر معتبر می باشید، آلمان اجازه ندارد جلوی ورود شما به کشور را بگیرد. البته شما نیز موظف هستید با گواهی سفر خود برای پناهندگان مسافرت کنید و نه اینکه مثلا از پاسپورت کشور مبداتان استفاده کنید. بعلاوه در حین سفرتان گواهی اقامت خود را نیز همراه داشته باشید.
اشخاصی که محق حمایت ثانوی هستند حق قانونی برای صدور یک پاسپورت پناهندگی را ندارند. چنانچه شما امکان آنرا نداشته باشید یا برایتان نسبتا قابل قبول نباشد که یک پاسپورت سفر از نمایندگی کشور خود بگیرید، می توانید درخواست صدور گواهی سفر برای خارجیان کنید.
چنانچه شما به کشور مبداء خود سفر کنید، خطر سلب اجازۀ اقامت یا سلب اشکال دیگر اجازۀ اقامت محتمل است. ادارۀ فدرال شما را به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون ژنو یا به عنوان محق حمایت ثانوی به رسمیت شناخته است، برای آنکه شما را در برابر تعقیب یا صدمۀ شدید در کشور مبداتان مورد حمایت قرار بدهد. چنانچه شما به آنجا بازگردید، احتمال آن می رود که، جمهوری فدرال بنا را بر این امر گذارد که شما به حمایت دیگر نیازی ندارید. در همچنین موردی ادارات آلمان جریان لغو قانونی را براه می اندازند، که متعاقبا منجر به فسخ اجازۀ اقامت شما نیز خواهد شد.


مراقبت پزشکی

بعد از تصمیم مثبت در خصوص درخواست پناهندگی تان شما حق قانونی برای دریافت بیمۀ درمانی دارید. این بیمه متناسب با همان تامینی است که تبعه های آلمانی در یک بیمۀ درمانی قانونی دریافت می کنند. هزینه های بیمۀ درمانی قانونی را اداره های اجتماعی پرداخت خواهند نمود، مادام که شما خودتان درآمدی نداشته باشید.


مزایای اجتماعی

چنانچه شما به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو، پناهنده طبق قانون اساسی آلمان یا محق حمایت ثانوی قادر نباشید مایحتاج خود را تامین کنید، کمک مالی دولتی دریافت خواهید نمود. این اقدام در خدمت تامین نیازهای اساسی شما مانند مکان مسکونی یا تامین مایحتاج شما می باشد. آن ادارۀ کار یا به عبارت دیگر جاب سنتری که مربوط به شما می شود مسئول این نوع خدمات است.


آموختن زبان آلمانی

در آلمان دوره های ادغام یکسان/کلاس زبان آلمانی وجود دارد، تا به خارجیان امکان آن داده شود، که هر چه سریع تر زبان آلمانی را بیآموزند، از عهدۀ مشکلات روزمره بر آیند و به مرور زمان از خود در قبال کشور آلمان تفاهم نشان بدهند. کلاس ادغام این امکان را برای شما فراهم می کند، که شما در آلمان از عهدۀ مشکلات روزمره برآیید. این دوره شامل 900 ساعت درس می باشد: یک کلاس زبان و یک بخش دیگر راجع به نظم و قانون، ارزش ها، فرهنگ و تاریخ می باشد. گذشته از این دوره ها، کلاس های ویژۀ گوناگون مثلا برای افرادی که به اندازۀ کافی سواد خواندن و نوشتن را ندارند، وجود دارد. کلاس ادغام با یک امتحان زبان ختم می شود، و چنانچه در آن امتحان قبول شدید در سطح زبانی B1 نائل آمدید. در کنار آن یک امتحان دیگری هم در بارۀ موضوع “زندگی در آلمان” وجود دارد.

چنانچه شما به عنوان پناهنده طبق قانون اساسی آلمان، پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا محق حمایت ثانوی به رسمیت شناخته شده باشید، شما حق قانونی برای شرکت در یک کلاس ادغام دارید. این امر در موردی هم صدق می کند، که شما توسط یک برنامۀ پذیرش انسان دوستانۀ دولت یا توسط یک برنامۀ اسکان مجدد وارد آلمان شده باشید. چنانچه در مورد شما ممنوعیت اخراج ملی تصریح شده باشد یا شما توسط یک برنامۀ ایالتی پذیرش وارد کشور شده باشید، شما فقط به شرطی می توانید در این کلاسها شرکت کنید، که هنوز جای خالی در کلاس وجود داشته باشد.
برای شرکت در کلاس ادغام شما باید یک درخواست کتبی در ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگی ارائه دهید. چنانچه شما مزایای مالی از ادارۀ اجتماعی یا مرکز کار دریافت می نمایید، شما می توانید از پرداخت شهریۀ کلاس معاف شوید.
سایر اطلاعات در بارۀ مضمون و روند کلاس ادغام را در تارنامۀ ادارۀ فدرال می یابید.
(http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html)
فراتر از آن نهادهای افتخاری و نهادهای دیگر کلاس های رایگان زبان آلمانی یا کافۀ آموزش زبان را تقدیم می کنند. برای دریافت اطلاعات دربارۀ این نوع کلاسها می توانید به مراکز مشاوره جهت پرسش سئوالات مراجعه کنید.
(http://www.asyl.net/links-und-adressen/beratungsangebote.html).


سرپرستی از کودکان

مهد کودک های بسیار خردسال و کودکستان ها به کودکان کمک می کنند که به زندگی در آلمان آشنایی و عادت نمایند، زبان آلمانی را بیآموزید و دوستانی را پیدا کنند. به ویژه پیش شرط لازم برای رفتن به مدرسه در آینده، آموختن زبان می باشد. در مهد کودک تمام وقت کودکان همراه با دیگر کودکان همسن، قبل از آغاز دورۀ مدرسه تحت سرپرستی قرار می گیرند. ادارۀ جوانان می تواند بخشی یا کل هزینۀ آنرا پرداخت کند.


مدرسه

معمولا کودکان و جوانان از سن شش سالگی به بالا باید الزاما به مدت 9 سال (در بعضی از ایالت ها 10 سال) به مدرسه بروند. این امر اصولا در مواقعی هم لازم الاجرا است، که آنها در حال طی نمودن فرایند پناهندگی طبق قانون اساسی آلمان باشند یا دیگر به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا محق حمایت ثانوی به رسمیت شناخته شده باشند.
در برخی از مدارس مضافا کلاس های به اصطلاح آمادگی یا کلاسهای خوش آمدید دایر شده است، تا در ابتدا مقدمات زبان آلمانی آموزش شود، قبل از اینکه کودکان بتوانند در کلاس درس معمولی شرکت کنند. در آلمان همۀ کودکان حق دارند که به مدرسه بروند. چنانچه فرزند شما بین 6 تا 18 سال سن دارد، او باید به مدرسه برود. در این مدت رفتن به مدرسه الزامی است. البته در بعضی از ایالت ها تعلیمات اجباری در مدرسه با سن 15 سالگی به پایان می رسد.

چنانچه فرزند شما آلمانی صحبت نکند، او در ابتدا در یک کلاس باصطلاح خوش آمدید، شرکت خواهد نمود. او در آنجا زبان آلمانی می آموزد و خود را برای کلاس درس عادی و معمولی آماده می نماید. سپس او به یک کلاس عادی و معمولی خواهد رفت. روش دقیق ثبت نام متفاوت است و بستگی دارد به اینکه در کدام ایالت زندگی می کنید. در آلمان تحصیل در مدارس دولتی رایگان می باشد. البته در طول زمانی که یک فرد به مدرسه می رود هزینه های ویژه ایی ایجاد می شود، مثلا برای کتابهای درسی. شما می توانید درخواست کنید که ادارۀ اجتماعی هزینۀ آنرا بر عهده بگیرد.


کار

چنانچه شما از زمره اشخاصی هستید، که از پناهندگی طبق قانون اساسی آلمان، از حمایت قانونی از پناهندگان بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا از حمایت ثانوی برخوردار می شوید، اجازۀ اقامت دریافت خواهید نمود. با این اجازۀ اقامت شما می توانید در آلمان کاملا مشغول کار شوید و دیگر نیازی به موافقت ادارۀ اتباع خارجیان ندارید. چنانچه در مورد شما فقط منع اخراج ملی تصریح شود، برای شروع کار به موافقت ادارۀ اتباع خارجیان نیاز دارید.


کارآموزی

چنانچه شما فرایند پناهندگی خود را با موفقیت به پایان رساندید، در هروقت می توانید دورۀ کارآموزی خود را شروع کنید و نیازی هم به اجازۀ ادارۀ اتباع خارجیان ندارید. دورۀ کارآموزی شما را صاحب صلاحیت برای انجام یک شغل و حرفۀ مشخص می نماید و ورود شما را به بازار کار تسهیل می کند. هم می شود دوره های کارآموزی در یک مدرسه و هم کارآموزی در یک شرکت را طی نمود. در صورتیکه شما دورۀ کارآموزی خود را در یک مدرسه طی کنید، شما تمام اطلاعات و معلومات لازم برای انجام یک شغل و حرفه را در یک هنرستان فنی و حرفه ایی کسب خواهید نمود، مثلا برای اشتغال به عنوان پرستار سالمندان. در صورت کارآموزی در یک شرکت شما مستقیم در همان محل شرکت کار خواهید نمود و در کنار آن به یک هنرستان حرفه ایی خواهید رفت. عموما کارآموزی بین دو تا سه سال طول می کشد و در بخشی از مراحل آن دستمزد پرداخت می شود.


تحصیلات دانشگاهی

اصولا همۀ انسانها اجازه دارند در آلمان تحصیل کنند – جدا از وضعیت قانونی اقامت آنها. مغایر با حیطۀ کاری، در این مورد هیچ محدودیت ویژه ایی برای پناهجویان زن و مرد و افراد محقِ حمایت به رسمیت شناخته شده، وجود ندارد. از این رو اجازه نیست که از تحصیل آنها در دانشگاه ممانعت به عمل آید. البته یک سری از موانع عملی وجود دارد: کمبود آشنایی به زبان، کمبود مدارک تحصیلاتی و همچنین مشکلات تامین هزینه.

اصولا دانشگاه در مورد شرایط خاص یک جای تحصیل تصمیم می گیرد. چنانچه شما درخواست پذیرش جا برای تحصیل در یک دانشگاه آلمانی نمایید، باید ثابت کنید که از قبل معلومات خاصی را کسب نموده اید. برای اثبات این امر باید مدارکی را که تا به حال کسب نموده اید به دانشگاه تقدیم کنید. چنانچه شما هیچ مدرکی ندارید یا دانشگاه مدارک شما را به رسمیت نشناسد، باید یک امتحان ویژه بدهید.
در کنار مدارک در مورد معلومات تخصصی تان، شما قاعدتا باید ثابت کنید که آشنایی مناسب به زبان آلمانی دارید. پذیرش تحصیلی بدون آشنایی به زبان آلمانی در رشته های بین المللی در نظر گرفته شده است.
یک مانع دیگر تامین هزینۀ دانشگاه می باشد. اصولا دانشجویان می توانند کمک مالی دولتی برای تحصیلات خود دریافت کنند، چنانچه توان پرداخت هزینۀ تحصیلات خود را نه خودشان و نه با کمک والدین شان داشته باشند. نام این مبالغ بافوگ می باشد (قانون فدرال حمایت از تحصیل(. به دنبال به رسمیت شناخته شدن یک پناهنده طبق قانون اساسی آلمان، پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا محق حمایت ثانوی، امکان دریافت کمک مالی در شرایط عمومی وجود دارد.
چنانچه شما می خواهید شروع به تحصیل در دانشگاه کنید، باید گذشته از این ملاحظه نمایید که، آیا شما اجازۀ مسافرت و نقل مکان را دارید. چنانچه در مورد شما مقررات محدودیت مکان سکونت لازم الاجرا باشد، شما بایستی از ادارۀ اتباع خارجیان درخواست کنید که با نقل مکان شما موافقت شود.


به رسمیت شناختن مدارک امتحانات نهایی

چنانچه شما از قبل یک گواهینامۀ پایان تحصیلات از خارج دارید، به رسمیت شناخته شدن آن، آغاز کار شغلی شما را ساده می کند. شما می توانید مدارک خود را برای وارسی تحویل بدهید که آیا صلاحیت تحصیلی شما سازگار با امتحانات نهایی در آلمان می باشد. این امر در مورد مدارک نهایی مدرسه، دانشگاه و یا حرفۀ شما لازم الاجبار است. برای وارسی مدارک تان شما بایستی یک درخواست کتبی در نهاد مسئولی که مدارک تحصیلی را به رسمیت می شناسد، ارائه دهید.

شما می توانید جهت طی فرایند به رسمیت شناختن مدارک خود از امکانات مشاوره استفاده کنید. اطلاعات بیشتر را می توانید در تارنامۀ شبکۀ ای-کو بیابید. ((http://www.netzwerk-iq.de

دولت آلمان نیز یک تارنامه تهیه نموده است که در بارۀ به رسمیت شناختن مدارک امتحانات نهایی شغلی و حرفه ایی اطلاع رسانی می کند.(https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/)