بی‌تابعیتی

اگر هر دو مورد زیر درباره شما صدق کند، می‌توانید به عنوان یک فرد بدون تابعیت برای اقامت در UK تقاضا دهید:

  • شهروند هیچ کشوری نباشید و،
  • نتوانید به طور دائم در هیچ کشور دیگری زندگی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره واجد شرایط بودن و روند درخواست مجوز به عنوان یک فرد بدون تابعیت، لطفاً به این صفحه وب خدمات دولتی UK برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.


اطلاعات مرتبط

 << بازگشت به صفحه اصلی UK >> در صفحه Help ما یک کشور دیگر انتخاب کنید