Mültecilikle İlgili tanımlar ve Küresel Mülteci Krizi

0%

‘’Mülteciler … dolayı menşe ülkelerinden ayrılmış olan kişilerdir’’ ifadesini aşağıda yer alan seçeneklerden doğru olan üç tanesi ile doldurunuz.

Please select 3 correct answers

Doğru! Yanlış!

Mülteci; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişidir. (1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmesi). Buna göre, finansal sorunsal veya yaşam tarzı gibi kavramlar sığınma hakkı için temel oluşturamazlar. Eğer bir kişi başka bir ülkeye iş bulma hedefiyle gidiyorsa o kişi mülteci değil, ekonomik göçmen olarak tanımlanmaktadır.

‘Sığınak’ kavramını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Doğru! Yanlış!

‘’Sığınak’’ kavramı ‘’başka bir ülkedeki tehlikeden kaçtığı için belirli bir yerde kalabilme’’ olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı, uluslararası koruma arayışında olan ve bu hususta başvurusu henüz sığındığı ülke tarafından sonuçlandırılmamış olan kişilere sığınmacı denir.

Mülteci ile sığınmacı arasındaki fark nedir?

Doğru! Yanlış!

Sığınmacı, sığındığı ülkede mülteci olmak için başvurmuş ancak sözkonusu devlet tarafından henüz mülteci statüsü verilmemiş kişidir. Kişinin mülteci olarak tanınması için ‘‘zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu’’ gerekçesiyle menşe ülkesininin topraklarının dışında bulunuyor olması gerekmektedir.

Kendi Ülkesi İçinde Yerinden Edilmiş Kişi ne anlama gelmektedir?

Doğru! Yanlış!

Kendi Ülkesi İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler evlerinden veya yaşadıkları ortamdan silahlı çatışma, genel şiddet durumu, insan hakları ihlalleri veya insan eliyle ortaya çıkmış felaketler sonucu zorla uzaklaştırılmış ve/veya uzaklaşmak zorunda kalmış olan; uluslararası bağlamda kabul görmüş herhangi bir devletin sınırını geçmemiş kişilerdir.

Sizce son yıllarda toplam mülteci sayısında nasıl bir değişiklik yaşanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Geçtiğimiz 10 yılda en az 100 milyon kişi yerlerinden edilmiş, ülke sınırları içerisinde veya dışarısında sığınma talebinde bulunmuştur. Zorunlu göç ve vatansızlık uluslararası toplum nezdinde en çok yer kaplayan konular arasında yer almış ve Dünya’nın her noktasında dramatik manşetlerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Kaynak: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html

Küresel bağlamda mülteci sayısındaki belirgin artışın ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Genel olarak, insanları mülteci olmaya iten temel sebebi tanımlamak zordur. Her bireysel vakanın hikayesi farklı, sebepleri de karmaşıktır. Ancak; BM Mülteci Örgütü (BMMYK)’nın açıklamalarına göre, yerinden edilen kişi sayısındaki genel artış, Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkeler nezdinde sayısı artan savaş ve çatışmaların sonucudur.

Hangi ülkeler sayısal en fazla sayıda mülteciyi kabul etmişlerdir?

Doğru! Yanlış!

Türkiye; çoğu Suriyeli olmak üzere (92%), toplamda 3.9 milyon kişi ile dünyada menşe ülkesi sınırları dışında yerinden edilmiş kişi sayısı bakımından en kalabalık topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Listede ikinci sırada, yerinden edilmiş 1.8 milyon Venezüelalıya ev sahipliği yapan Kolombiya yer almaktadır. Almanya ise 42%’si Suriyeli olmak üzere toplamda ağırladığı 1.5 milyon kişi ile üçüncü sırada yer almaktadır. 1.4’er milyonluk kişi sayıları ile Pakistan ve Uganda ise listede dördüncü ve beşinci sırada yer almaktadırlar. Kaynak : https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html

Kişilerin Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçme çabalarının temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

BMMYK verilerine göre, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya güvenlik gerekçesiyle geçen kişilerin büyük bir bölümü zulümden ve çatışmalardan; kendilerini tehlikede hissetmelerine ve hatta bazı koşullarda ölümlerine sebep olabilecek insan hakları ihlalerinden kaçmaktadırlar. Kaynak: https://www.unhcr.org/europe-emergency.html

Aşağıdakilerden hangisi en kalabalık mülteci grubunu oluşturmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Çocuklar, 40%. 79.5 milyonluk toplamda yerinden zorla edilmiş kişinin yaklaşık 30 ila 34 milyonluk bölümünü 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Kaynak: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html

‘’Mülteciler, ev sahibi ülkelere hem maliyet hem fayda sağlamaktadırlar’’ ifadesi:

Doğru! Yanlış!

Mültecilerin ev sahibi ülkelere olan maliyetleri ve sağladıkları faydaları kesin olarak ölçmek çok zor olsa da, ikisinin de geçerli olduğu açıktır. Tarihsel açıdan baktığımızda, mültecilerin toplum nezdinde önemli katkılar sağladıklarını görebiliriz: Einstein, Anne Frank ve Rita Ora da birer mülteciydiler. Topluma uyum sağladıkları zaman bu kişilerin iş olanaklarından faydalanıp, daha iyi fırsatlar elde edip, çoğunlukla da vergi sistemine dahil oldukları gözlemlenmektedir.

Mültecilikle İlgili tanımlar ve Küresel Mülteci Krizi
Quizimize katılım sağladığınız için çok teşekkürler