بحران جهانی پناهندگی و مفهوم پناهنده

0%

سه پاسخ صحیح را برای این بیانیه انتخاب کنید: پناهندگان افرادی هستند که کشور مبداء خود را ترک کرده اند زیرا ...

Please select 3 correct answers

درست! اشتباه!

پاسخ صحیح: الف، ج، د پناهنده کسی است که به دلیل ترس بنیادین از آزار و اذیت به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقیده سیاسی، خارج از کشور ملیت خود است و به خاطر این ترس، نمی خواهد و یا نمی تواند تحت حمایت آن کشور باقی بماند؛ و یا کسی است که تابعیتی ندارد و به دلیل وجود چنین مواردی خارج از کشور محل سکونت سابق خود قرار دارد و نمی تواند، و یا به خاطر چنین ترسی نمی خواهد به آن کشور بازگردد. (کنوانسیون 1951 سازمان ملل در رابطه با وضعیت پناهندگان). چالش های مالی یا شیوه زندگی مبنایی برای پناهندگی نیست. اگر شخصی برای یافتن کار به کشور دیگری رفته باشد، به او "مهاجر اقتصادی" گفته می شود، نه پناهنده.

تعریف اصطلاح "پناه" چیست؟

درست! اشتباه!

"پناه" یعنی " وقتی به کسی اجازه داده می شود که در جایی بماند، چون که آن شخص در حال فرار از خطر در کشور دیگری است" بنابراین پناه-جو کسی است که جویای حمایت بین المللی است، و کشوری که در آن ادعایش را ارائه داده است، هنوز تصمیم نهائی در مورد ادعایش نگرفته است.

تفاوت بین پناهنده و پناهجو چیست؟

درست! اشتباه!

پناهجو کسی است که در کشور میزبان جویای کسب وضعیت پناهندگی است، اما هنوز از نظر قانونی به عنوان پناهنده شناخته نشده است. برای به رسمیت شناخته شدن پناهندگی، شخص باید هنگام درخواست قانونی پذیرفته شدن به عنوان پناهنده، در خارج از کشور خود باشد، و این باید ناشی از "ترس بنیادین و موجه از آزار و اذیت" در صورت بازگشت باشد.

منظور از "آوارگان داخلی" چیست؟

درست! اشتباه!

آوارگان داخلی به افرادی و یا گروهی از افراد گفته می شود که مجبور شده اند جهت اجتناب از درگیری مسلحانه، شرایط خشونت تعمیم یافته، نقض حقوق بشر، و یا بلایای طبیعی و انسانی، خانه و یا محل سکونت خود را ترک کنند، و در این فرآیند از مرزهای بین المللی عبور نکرده اند.

به نظر شما طی چند سال گذشته چه تغییری در تعداد پناهندگان در سطح جهان رخ داده است؟

درست! اشتباه!

حداقل 100 میلیون نفر در طی 10 سال گذشته مجبور به فرار از خانه های خود شده و به دنبال پناهندگی در داخل یا خارج از مرزهای کشور خود بودند. جابجایی اجباری و بی تابعیتی در سال های اخیر در دستور کار بین المللی باقی مانده و همچنان به تولید عناوین خبری چشمگیر در هر نقطه از جهان ادامه می دهد.

دلیل اصلی افزایش چشمگیر تعداد پناهندگان در سطح جهان چه می تواند باشد؟

درست! اشتباه!

به طور کلی محاسبه بزرگرترین عامل ایجاد پناهندگی دشوار است. پرونده هر فرد متفاوت است و دلایل آن پیچیده است. با این حال، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) می گوید افزایش تعداد آوارگان در سطح جهان طی سال های اخیر به دلیل افزایش جنگ و درگیری بوده است. به عنوان مثال در کشورهایی مانند سوریه، عراق و افغانستان.

کدام کشورها بیشترین پناهندگان را در سطح جهان پذیرفته اند؟

درست! اشتباه!

ترکیه با 3.9 میلیون نفر، که بیشتر آنها پناهندگان سوری بودند (92٪) میزبان بیشترین تعداد آوارگان میان مرزی بود. پس از آن، کلمبیا میزبان 1.8 میلیون نفر آواره ی ونزوئلایی بود. در رده ی سوم آلمان قرار داشت که میزبان 1.5 میلیون نفر بود. از این تعداد بزرگ ترین گروه پناهندگان و پناهجویان سوری (42%) بودند. پاکستان و اوگاندا هر کدام با میزبانی حدود 1.4 میلیون نفر در رده چهارم و پنجم قرار داشتند.

دلایل اصلی عبور مردم از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا چیست؟

درست! اشتباه!

به گفته ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اکثر افرادی که جهت رفتن به اروپا از دریای مدیترانه عبور می کنند، در حال فرار از آزار و اذیت، درگیری ها و یا موارد نقض حقوق بشری هستند که همچنان آنها را مجبور به مقابله با خطر و گاهی مرگ می کنند و به این دلیل آنها برای جستجوی امنیت به اروپا می روند.

بزرگترین گروه پناهندگان چه گروهی هستند؟

درست! اشتباه!

کودکان، 40٪. حدود 30-34 میلیون نفر از 79.5 میلیون آواره اجباری کودکان زیر 18 سال بودند.

برای کشورهایی که میزبان پناهندگان هستند هزینه و مزایایی وجود دارد؟

درست! اشتباه!

با این که محاسبه هزینه ها و مزایای پناهندگان برای کشور میزبان کار دشواری است، مسلم است که هر دو موارد وجود دارند. پناهندگان می توانند کمکهای مثبت بزرگی به جامعه کنند، برای مثال افرادی مانند: انیشتین، آن فرانک و ریتا اورا پناهنده بودند، و هنگامی که با جامعه یکپارچه شدند، مشاغل و فرصت های بهتری را دریافت می کردند، و همچنین پناهندگان اغلب در پرداخت مالیات مشارکت می کنند.

بحران جهانی پناهندگی و مفهوم پناهنده
Thanks for taking the quiz!