ثبت نام و مراحل مصاحبه ی تعيين وضعیت پناهندگی نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) روند ثبت نام در کشور ترکیه را در تاریخ 10 سپتامبر 2018 به اتمام خواهد رساند.

اداره کل مهاجرت کشور ترکیه (DGMM) به عنوان یک نهاد ملی و با برخورداری از قانون حمایت بین المللی اتباع خارجی، مسئولیت ثبت نام و بررسی پرونده‌های حمایت بین المللی را بر عهده خواهد داشت. در طول مدت زمان شکل گیری این روند، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از ادارهٔ کل مهاجرت کشور ترکیه حمایت نموده که این حمایت شامل ثبت نام متقاضیان حمایت بین المللی و روند ارجاعی آنها بود. این بدان معناست که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام اتباع خارجی را که مایل به درخواست حمایت بین المللی در ترکیه هستند، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ متوقف خواهد کرد.

بر اساس قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، اتباع خارجی که مایل به درخواست حمایت بین المللی در ترکیه هستند، بایستی پس از ورود به این کشور به ادارات مدیریت مهاجرت (PDMM) در استان ها و شهرها مراجعه کنند. ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان  PDMM ثبت نام و بررسی درخواست های حمایت بین المللی ارائه شده توسط افراد را انجام خواهد داد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد فعالیت های حمایتی خود، از جمله ارائه ی خدمات مشاوره به پناهندگان و پناهجویان را در ترکیه ادامه خواهد داد. در صورتی که نیازمند خدمات حمایتی هستید یا نیاز به مشاوره در مورد روند پناهجویی، حقوق و تعهدات خود در ترکیه دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای اجرایی آن مراجعه کنید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان در تماس بوده و پس از کسب رضایت از متقاضیان، به اطلاعات ارائه شده توسط ایشان دسترسی خواهد داشت.

در این زمینه:

1) متقاضیان حمایت حقوق بین المللی که قبلا توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کرده و به شهر اقماری ارجاع داده شده اند:

  • همانطور که در نامه ارجاعی صادر شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آمده است، برای درخواست حمایت بین المللی بایستی به ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان مراجعه کنید.
  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای آن فعالیت های حمایتی خود، از جمله ارائه خدمات مشاوره به پناهجویان و پناهندگان را در ترکیه ادامه خواهند داد. اگر نیازمند خدمات حمایتی هستید یا نیاز به مشاوره در مورد روند پناهجویی، حقوق و تعهدات خود در ترکیه دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای اجرایی آن مراجعه کنید.
  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان در تماس بوده و پس از کسب رضایت از متقاضیان، به اطلاعات ارائه شده توسط ایشان دسترسی خواهد داشت.

2) متقاضیانی که به تازگی به ترکیه آمده اند و هنوز در ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان (PDMM) ثبت نام به عمل نیاورده اند:

  • لطفا به محض ورود به ترکیه به ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان مراجعه فرمایید و اقدام به ثبت نام کنید.
  • برای ثبت نام در ادارهً مهاجرت و بهره مندی از حمایت بین المللی از طرف ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان (PDMM)، نیازی به در دست داشتن معرفی نامه از سازمان ملل (UNHCR) آنکارا نمی باشد. کافیست برای ثبت نام، به نزدیک ترین دفتر ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان (PDMM) مراجعه فرمایید.
  • پس از طی تمام مراحل ثبت نام در ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان (PDMM)، اقامت شما در ترکیه قانونی تلقی شده و یک کارت شناسایی با شماره شناسایی اتباع خارجی برای شما صادر خواهد شد که به موجب آن قادر خواهید بود از حقوق و خدمات وضع شده بر اساس قوانین ترکیه برخوردار شوید.
  • شما می توانید تقاضای خود برای دریافت حمایت بین المللی را درهر یک از 81 استان ترکیه به مراجع مربوطه تحویل دهید. ولی قابل ذکر است که اقامت دائم در برخی از شهرهای ترکیه مجاز نمی باشد. اگر درخوااست خود را در یکی از استان های غیرمجاز تحویل دهید، پرونده ی شما به یکی از استان هایی که در آن اقامت طولانی مدت امکان پذیر است ارجاع داده خواهد شد. استان های مجاز در نقشه ی زیر به رنگ سبز نشان داده شده اند.
  • تمامی دفاتر حمایتی ادارهً مهاجرت ترکیه (PDMM) مسئول نیازهای حمایتی و آسیب های احتمالی هستند. لذا چنانچه نیازمندی های ویژه ای دارید، لطفا فرد مصاحبه کننده در ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان (PDMM) را در جریان قرار دهید. طی ارزیابی هایی که آن اداره در مورد پرونده ی شما انجام می شود، درخواست شما بر حسب نیازمندی هایتان اولویت بندی خواهد شد.
  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و شرکای اجرایی آن سازمان در ترکیه همچون گذشته به ارائه ی خدمات حمایتی، از جمله مشاوره به متقاضیان حمایت بین المللی یا پناهندگان ادامه خواهند داد. چنانچه نیازمند خدمات حمایتی هستید یا نیاز به مشاوره دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمان های اجرایی آن مراجعه کنید.
  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان در تماس بوده و پس از کسب رضایت از متقاضیان، به اطلاعات ارائه شده توسط ایشان دسترسی خواهد داشت.

استان هایی که می توانید در ترکیه اقامت کنید، به رنگ سبز نشان داده شده است:

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در ارتباط با ثبت نام خود نزد مقامات ترکیه، می توانید با DGMM و UNHCR از طریق خطوط زیر تماس بگیرید:

157 – YIMER (مرکز ارتباطات DGMM برای اتباع خارجی)
68 48 444 خط مشاوره UNHCR

از اینجا میتوانید اطلاعیه مربوطه را دانلود نمایید.

مراحل مصاحبه ى تعيين وضعیت پناهندگی نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

مصاحبه ى تعيين وضعیت پناهندگی که توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انجام مي شود شامل دريافت و بررسى اطلاعات متقاضى پناهندگى خواهد بود، و هدف تعيين اين مسأ له است كه آيا اشخاص، واجد شرايط براى دريافت عنوان پناهندگى می باشند يا خير. به عبارتی دیگر آیا وضعیت آنها با معیار های مشخص شده در اساسنامه ۱۹۵۰ سازمان ملل، و ماده ى الف عنوان پناهندگی برابری میکند یا خیر.

در ترکیه مصاحبه ى تعیین پناهندگی توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براساس تعهدات و اختیارات تعریف شده و به موازات و هماهنگی با روندی که توسط دولت ترکیه مشخص شده، انجام می شود.

چرا من توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براى تعيين وضعیت پناهندگى مصاحبه مي شوم؟

تشخيص وضيعت پناهندگى افرادى كه تحت  تعريف پناهندگى قرار مي گيرند يكى از قسمت هاى اصلى عملكرد حمايتى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مى باشد.  كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براى حمایت و كمک به كارآمد ترين شيوه با كسانى كه تحت تعریف پناهندگى قرار مي گيرند مصاحبه هاى تعیين وضعیت پناهندگى را انجام مي دهد. اين روند، شامل فراهم كردن يک  راه حل دائم براى آنها نیز مي شود- منظور، خوگیری/ ادغام با كشور ميزبان، فرستادن به كشور ديگر و يا بازگشت اختيارى به وطن خود مي باشد.

منظور از مصاحبه ی تعيين وضعیت پناهندگى با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چيست؟

تشخيص وضعيت پناهندگى از طريق مصاحبه هاى فردى انجام مي شود. اين مصاحبه ها با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان راهي است كه پناهجوها مي توانند ادعای خود را با جزئیات ثابت کنند، بطور شخصى توضیح دهند كه دلايل ترک كشور مبدأ خود چه بوده و ترس آنها در صورت بازگشت چه چيزهايى می باشد. بنابراين همه ى اينها به كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كمك مي كند كه درباره ى ادعاى شخص تصميم گيرى كند. يك افسر ارزیاب نيز مصاحبه را انجام مي دهد، او از پناهجو سوالاتى مي پرسد تا بتواند شرح دلايلى كه باعث ترک كشورش شده را دريافت كند.

مصاحبه ی تعيين وضعیت پناهندگی به چه صورت انجام مي پذيرد؟

مصاحبه ی تعيين پناهندگی به صورت فردى و جداگانه با هر پناهجو، یعنی متقاضى اصلى و تک تک اعضای بزرگسال خانواده و وابسته در يک پرونده، انجام مي شود. مصاحبه با كمك يك مترجم به زبانى كه توسط پناهجو ترجيح داده شده انجام مي شود و از پناهجو پرسيده خواهد شد كه آيا مترجم را متوجه مي شود یا خیر.

پناهجو مي تواند ترجيح زن يا مرد بودن مصاحبه كننده را اعلام كند. جزئیات محتواى مصاحبه، به همراه تمامى سوالاتى كه توسط افسر ارزياب و جواب هايى كه توسط پناهجو داده مي شود، توسط افسر ارزياب در کامپیوتر ثبت مي شود، همچنين برای ضبط صدا رضایت پناهجو پرسیده خواهد شد.

تمامى محتواى مصاحبه ی تعیين وضعیت پناهندگى كاملا محرمانه باقى خواهد ماند و در ابتداى مصاحبه مشاوره های لازم به پناهجو داده خواهد شد. افسر ارزياب از پناهجو خواهد خواست كه به منظور تسهيل امر تصميم گيرى درباره پرونده همكارى كند و تنها حقايق را بيان كند. همچنين به پناهجو يادآورى مي شود كه مصاحبه تعيين وضعیت پناهندگى و روند تصميم گيرى رايگان مي باشد، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و كلاهبردارى گزارش دهد.

در صورتی که درخواست های احتمالی پناهجویان در مورد همراهی توسط نماینده ى حقوقی یا شخص ثالث در مصاحبه در موقع مقرر دریافت شود، كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنها را بررسی خواهد کرد تا در طول مصاحبه ى تعیین پناهندگی با حضور نماینده ى قانونی پناهجو٬ یا شخص ثالثی که عملکرد و نوع مشارکت آنها توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و منطبق با قوانین استاندارد جاری سازمانی باشد مد نظر قرار می گیرد. برای اختیار دادن به این شخص یا نماینده امضای پناهجو نیاز است که كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به این منظور فرمی تهیه کرده است. نماینده صاحب صلاحیت که توسط پناهجو تعیین شده و از طرف كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز به رسمیت شناخته شده است می تواند مدارک، درخواست ها و عرض حال را از طرف پناهجو ارائه کند و كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنها را مد نظر قرار داده و به عنوان الزامات پیگیری خواهد کرد.

مصاحبه ی تعیين وضعیت پناهندگى شامل چه مراحلی است؟

اولین گام برای انجام مصاحبه ی تعیین وضعیت پناهندگی اطمینان از سلامت پناهجو در هنگام مصاحبه است، همچنين دادن مشاوره درباره ی حقوقی كه در بالا ذكر شده، وظايفى که پناهجو دارد و روند مصاحبه می باشد. همچنين از پناهجو درخواست مي شود كه يک سرى اطلاعات اوليه كه در فرم ثبت نام نوشته و مربوط به او است را تاييد كند و هرگونه مدارک سفر، شناسايى يا مدارک ديگرى كه مايل به نشان دادن است را ارائه دهد. افسر ارزیاب از پناهجو به عنوان شخصی که درخواست حمایت بین المللی کرده است، در مورد الزاماتی که پناهجو بر اساس قوانین ملی ترکیه متعهد به انجام آنها می باشد، سوالاتی خواهد پرسید.

پس از ان افسر ارزیاب از پناهجو می خواهد دلایلی که باعث ترک کشورش شده را توضیح دهد. همچنین درباره ى خانواده، سابقه ی تحصیلی و گذشته ى پناهجو سوالاتی پرسیده می شود. علاوه بر این، افسر مربوطه ممكن است درباره اتفاقاتى كه در صورت بازگشت براى پناهجو مي افتد، و دلايل آنها سوالاتی بپرسد.

معمولا مصاحبه به این صورت پایان می پذیرد که از پناهجو سوالاتی برای شفاف سازی یا تائید اطلاعتی که در طول مصاحبه بیان شده پرسیده می شود و افسر مربوطه از پناهجو مي پرسد كه آیا می خواهد که اطلاعات دیگری به آنچه گفته اضافه کند و آیا سوالی برای پرسیدن دارد یا خیر.

ارتباط با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

لطفا اطمینان حاصل کنید که كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن اطلاعات تماس و به روز شما را دارند. شما مي توانيد براى به روز رسانى اطلاعات تماس خود به سایت http://results.unhcr.org.tr مراجعه کنید. در این وب سایت شما می توانید با کلیک بر قسمت به روز رسانی اطلاعات خود را به روز کنید و اين امكان را به شما را مي دهد كه شماره تلفن خود، آدرس و شماره شناسه ی خود را به عنوان يک خارجى به روز رسانى كنيد. همچنین به راحتی می توانید به اطلاعاتی که در پرونده ى شما است، به اضافه ی چگونگی وضعیت اقامت خود در ترکیه، دسترسى داشته باشيد.

***اطلاعیه ی مهم***

تمامى خدماتى كه توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شركاى آن فراهم مي شود رايگان است. شما به هيچ شخصی براى مصاحبه ی تعیین وضعیت پناهندگی و باقی خدمات وجهی پرداخت نمی کنید. اگر از شما خواسته شد كه به ازاى هر يک از خدمات مبلغی پرداخت كنيد يا مشكوک شديد كه در معرض كلاهبردارى قرار گرفته ايد، لطفا سریعا به كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاع دهيد. در اينجا بيشتر درباره چگونگى شكايت از كلاهبردارى بخوانيد.

علاوه بر این، لطفا به خاطر داشته باشید که در صورت نیاز به اطلاعات بيشتر و مشاوره در مورد روند كارهاى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مي توانيد مستقيما با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و يا شركاى آن تماس بگيريد.


اطلاعات مرتبط

ثبت نام نزد مقامات تركيه
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
اسکان مجدد