در صورت رویایی با کلاهبرداری چگونه شکایت کنیم

تمامی خدماتی که از طرف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن ارائه می شود مجانیست.

به هیچ شخص و یا سازمانی که در ازای ارائه ی خدمات، درخواست پول جهت پرداخت به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا شرکای اجرایی آن دارند، اعتماد نکنید و اگر کسی از شما درخواست هزینه ای داشت سریعا این مورد را گزارش کنید.

شما می توانید شکایت خود را از طریق یکی از کانال های زیر انجام دهید:

  • می توانید درخواست شکایت خود را به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آنکارا ایمیل کنید [email protected]
  • می توانید شکایت خود را داخل جعبه شکایات بگذارید. جعبه شکایات در جلوی درب دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آنکارا و دفاتر شرکای اجرائی آن موجود می باشد.
  •  می توانید شکایت خود را از طریق نامه، داخل پاکت سربسته به دفاتر شرکای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه دهید تا توسط آنها به صورت دستی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تحویل داده شود.

  • آدرس ایمیل: [email protected]
  • فکس محرمانه: 7380 739 22 41+
  • آدرس پستی: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

به شکایت شما با درایت تمام و به صورت محرمانه ترتیب اثر داده خواهد شد.

 


اطلاعات مرتبط

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه
چطور درخواست کمک کنیم
کمک های اجتماعی و مالی