ویروس کرونا

پیامی از طرف قائم مقام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه، آقای ژان ماری گارللی، درباره کووید-۱۹.

پیامی از طرف قائم مقام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه، آقای ژان ماری گارللی، درباره کووید-۱۹

پیامی از طرف قائم مقام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه، آقای ژان ماری گارللی، درباره کووید-۱۹.

Posted by UNHCR Turkey Information Board on Wednesday, March 25, 2020