سوالات متداول

در این بخش می توانید پاسخ سوالات متداول در مورد حل و فصل وضعیت حقوقی و تحقق حقوق اجتماعی پناهندگان اهل اوکراین در قلمرو فدراسیون روسیه را مطالعه کنید.


ورود و اقامت

اسناد  قابل استفاده برای ورود به فدراسیون روسیه:

 • پاسپورت ملی (از جمله بصورت کارت شناسایی)، پاسپورت برای مسافرت های خارجی ، پاسپورت دیپلماتیک، پاسپورت خدمتی، گواهی نامه ولادت (برای کودکان زیر 16 سال)؛
 • در صورت عدم وجود اسناد شناسایی، موضوع توسط مراجع ذیصلاح در پاسگاه عبور از مرز دولتی حل و فصل خواهد شد.

شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت که در خاک اوکراین اقامت داشته اند:

 • پس از 5 مارس 2022، آنها بدون اخذ ویزا با استفاده از اسناد شناسایی معتبر که هویت آنها ار تائید میکند و از این لحاظ مورد تائید فدراسیون روسیه می باشد و همچنین اسناد شناسایی که مدت اعتبار آنها به پایان رسیده است ، به خاک فدراسیون روسیه وارد و از فدراسیون روسیه به مقصد کشورهای متبوع یا اقامت دائم خود خارج شوند؛
 • حق دارند در فدراسیون روسیه طی 15 روز از تاریخ عبور از مرز دولتی فدراسیون روسیه اقامت نمایند.

محدودیت های ضد کووید برای ورود به فدراسیون روسیه لغو شده است.

هنگام ورود باید کارت مهاجرت دریافت کرد. فرم کارت مهاجرت توسط ماموران کنترل مرزی به صورت رایگان توزیع می شود.

 • افراد اهل اوکراین حق دارند بطور موقت در فدراسیون روسیه بدون محدودیت زمانی اقامت کنند، مشروط به اینکه تشریفات انگشت نگاری اجباری دولتی ، عکاسی و معاینه صحی را انجام بدهند. برای تکمیل مراحل و دریافت مدرک مربوطه ، باید ظرف مدت 90 روز به نهاد های منطقه ای امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه مراجعه کرد. بدون انجام تشریفات مذکور، افراد اهل اوکراین مشمول مقررات کلی هستند که بر اساس آن مدت اقامت موقت یک شهروند خارجی در فدراسیون روسیه نمی تواند در مجموع از 90 روز در هر دوره 180 روزه تجاوز کند.

ثبت مهاجرت

ثبت مهاجرت جنبه اطلاع رسانی داشته و شامل ثبت نام اتباع خارجی در محل سکونت و ثبت در محل اقامت می شود.

 • باید طی هفت روز کاری از تاریخ ورود خودرا در محل اقامت ثبت کرد.
 • طرف میزبان باید فرم اطلاعیه ورود را به ارگان منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه شخصاً یا به صورت الکترونیکی یا از طریق مرکز چند منظوره ارائه خدمات دولتی و شهری تسلیم یا آنرا به روش مقرره از طریق پست ارسال کند.
 • طرف میزبان قسمت مربوطه فرم اطلاعیه ورود را با مهر واحد منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه مبنی بر وصول اطلاعیه به شما تقدیم می کند.
 • شهروند خارجی که به طور دائم یا موقت در فدراسیون روسیه اقامت دارد (براساس مجوز اقامت دایم یا مجوز اقامت موقت) و از حق استفاده از اماکن مسکونی واقع در خاک فدراسیون روسیه برخوردار است ، درخواست شهروند خارجی یا فرد بدون تابعیت را برای ثبت نام در محل سکونت خویش تسلیم می کند.

اقامت در خاک فدراسیون روسیه

 • افرادی اهل اوکراین که به صورت اضطراری ازتاریخ 18 فوریه 2022 و بعد از آن وارد شده اند، بین مناطق فدراسیون روسیه و مراکز اسکان موقت بر اساس سهمیه های تعیین شده توسط دولت فدراسیون روسیه توزیع می شوند. روش پذیرش و توزیع توسط مناطق جداگانه فدراسیون روسیه تعیین می شود.
 • برای کسب اطلاعات در مورد اسکان ، می توان با خدمات واحد امداد و نجات از طریق تلفن 112 و همچنین بخش اطلاعات وزارت شرایط اضطراری روسیه از طریق تلفن8-495-983-79-01 تماس گرفت.

 


دریافت وضعیت حقوقی توسط افراد اهل اوکراین – پناهگاه موقت

 • دریافت پناهگاه موقت به روش ساده، زمان رسیدگی کاهش یافته است.
 • درخواست به واحد منطقه ای امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه یا از طریق مرکز چند منظوره ارائه خدمات دولتی و شهری تسلیم می شود. علاوه بر درخواست، ترجمه روسی مدرک شناسایی تصدیق شده توسط محضر و دو قطعه عکس به ابعاد 35*45 سانتی متر مورد  نیاز است.
 • برای دریافت پناهگاه موقت، باید معاینه پزشکی رایگان را انجام داد.
 • پناهگاه موقت به مدت یک سال با امکان تمدید صادر می شود.
 • معافیت از ضرورت تسلیم پاسپورت / مدرک هویتی به مقامات امور مهاجرت برای نگهداری ، در صورت  اعطای پناهگاه موقت.

دریافت وضعیت حقوقی توسط افراد اهل اوکراین – وضعیت پناهندگی

 • طبق قوانین روسیه و کنوانسیون مورخه 1951 در مورد پناهندگان، پناهنده فردی است که خارج از کشور خود قرار داشته و به دلیل خطر آزار و اذیت بر اساس اصل نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی نمی تواند به آنجا بازگردد.
 • برای در خواست پذیرش به حیث پناهنده باید شخصاً به واحد منطقه ای امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه در محل اقامت خود مراجعه کرد. مدت رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش به عنوان پناهنده 3 ماه با امکان تمدید حد اکثر به مدت 3 ماه.

دریافت وضعیت حقوقی توسط افراد اهل اوکراین – مجوز اقامت موقت

 • مجوز اقامت موقت حق اقامت بطور موقت، انجام فعالیت شغلی بدون نیاز به اخذ جواز اضافی و دسترسی به کمک های پزشکی رایگان در چهارچوب بیمه درمانی اجباری را طی 3 سال می دهد. امکان تمدید پیشبینی نشده است.
 • درخواست به اداره امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه در محل اقامت تسلیم می شود.
 • بررسی درخواست طی مدت 2 ماه صورت می گیرد.
 • اسناد زیر باید به درخواست ضمیمه شود:
 • پاسپورت یا مدارک تائید کننده هویت به همراه ترجمه روسی تصدیق شده درمحضر.
 • دو قطعه عکس 35*45؛
 • معاینه پزشکی برای تشخیص مصرف یا عدم مصرف مواد مخدر؛ ابتلا به بیماری های مسری خطرناک برای اطرافیان ؛آیدز ( HIV)
 • معاینه پزشکی را می توان به صورت رایگان در موسسات پزشکی مندرج در لیستی که توسط مقامات ارگان دولتی منطقه مربوطه فدراسیون روسیه تهیه شده است انجام داد.
 • معافیت از تایید تسلط به زبان روسی و آگاهی از تاریخ و قوانین فدراسیون روسیه.
 • معافیت از پرداخت هزینه های دولتی هنگام تسلیم مدارک جهت دریافت مجوز اقامت موقت.

دریافت وضعیت حقوقی توسط افراد اهل اوکراین – مجوز اقامت دائم (پروانه اقامت)

 • مجوز اقامت دائم (پروانه اقامت) حق اقامت دائم ، اشتغال بدون نیاز به اخذ مجوز اضافی ، دسترسی به کمک های پزشکی رایگان در چهارچوب بیمه درمانی اجباری و همچنین تامین حقوق باتزنشستگی را می دهد. برای مدت نامحدود صادر می شود؛
 • شهروندان اوکراین مجوز اقامت دائم را می توانند بدون طی نمودن مرحله مجوز اقامت موقت دریافت کنند؛
 • درخواست به اداره امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه در محل اقامت/سکونت تسلیم می شود؛
 • مدت رسیدگی به درخواست 4 ماه می باشد؛
 • مدارک زیر باید به درخواست ضمیمه شود:
 • پاسپورت یا مدرک شناسایی به همراه ترجمه روسی تصدیق شده در محضر؛
 • 4 قطعه عکس 35*45؛
 • معاینه پزشکی برای تشخیص موارد مصرف یا عدم مصرف مواد مخدر؛ ابتلا به بیماری های مسری خطرناک برای اطرافیان؛ آیدز ( HIV )؛
 • معاینه پزشکی را می توان به صورت رایگان در موسسات پزشکی مندرج در لیستی که توسط مقامات ارگان دولتی منطقه مربوطه فدراسیون روسیه تهیه شده است، انجام داد؛
 • معافیت از تایید تسلط بر زبان روسی ، آگاهی از تاریخ و قوانین فدراسیون روسیه؛
 • معافیت از پرداخت هزینه های دولتی هنگام تسلیم اسناد برای دریافت مجوز اقامت دائم (پروانه اقامت).

دریافت تابعیت فدراسیون روسیه

در رابطه با این موضوع ، باید به واحد منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه در محل اقامت/سکونت خود مراجعه کرد. برای انجام مشاوره می توانید با شرکای کاری کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در فدراسیون روسیه تماس بگیرید.


حل و فصل وضعیت حقوقی افراد بدون تابعیت

 • روند حل و فصل وضعیت حقوقی افراد بدون تابعیت باید با انجام تشریفات تعیین هویت آغاز شود. بدین منظور باید درخواست را به صورت کتبی به واحد وزارت امور داخلی روسیه در محل سکونت واقعی خود تسلیم کنید. گواهی نامه وصول درخواست جهت رسیدگی صادر می شود. مدت زمان انجام تشریفات مذکور 3 ماه (قابل  تمدید به مدت 3 ماه) است. بر اساس نتایج این تشریفات مصوبه تعیین هویت فرد تهیه شده و یک نسخه آن به فرد متقاضی بنا به  درخواست وی ارائه می شود.
 • کارت شناسایی موقت فرد بدون تابعیت در فدراسیون روسیه مدرکی است که برای فرد بدون تابعیت جهت تایید هویت و اقامت موقت در فدراسیون روسیه صادر می شود. درخواست پس از تکمیل تشریفات تعیین هویت (برای افرادی که در موسسه ویژه نگاهداری می شوند از طریق ریاست موسسه) به نهاد منطقه ای دستگاه اجرایی فدرال در امور داخلی تسلیم می شود. همراه با درخواست باید مصوبه تعیین هویت ارائه شود. مدت صدور مدرک: ده روز کاری از تاریخ تسلیم درخواست صدور. این گواهی برای مدت 10 سال صادر می شود.
 • کارت شناسایی موقت فرد بدون تابعیت این حق را می دهد که بدون مجوز یا جواز فعالیت کاری داشته باشد و بدون نیاز به سهمیه  درخواست اعطای مجوز اقامت موقت را نماید و همچنین از امکان ادغام حقوقی آتی ، از جمله اخذ شهروندی روسیه استفاده کند.

دسترسی به خدمات - کمک های پزشکی

 • کمک های اولیه پزشکی ، از جمله تامین داروهایی که به مردم طبق فهرست گروه های مردم و دسته بندی بیماری ها توزیع می شود (ضمیمه شماره 1 مصوبه هیئت دولت فدراسیون روسیه بشماره 890 مورخ  30 ژوئیه 1994 “در مورد حمایت دولتی از توسعه صنایع پزشکی و بهبود ارائه داروها و محصولات پزشکی به مردم و موسسات بهداشتی و درمانی”)، و همچنین خدمات تخصصی از جمله کمک های پزشکی فوری با فناوری پیشرفته در صورت وجود بیماری ها و موارد مندرج در برنامه تضمین های دولتی ارائه خدمات پزشکی رایگان به شهروندان؛
 • کمک ‌های پزشکی اورژانسی در موارد بیماری‌های حاد ناگهانی ، حالات تشدید بیماری‌های مزمن که جان بیمار را در معرض خطرقرار می دهد ، توسط موسسات پزشکی به شهروندان خارجی بصورت رایگان ارائه می‌شود؛
 • کلیه سایر کمک های پزشکی از طریق پرداخت هزینه یا بر اساس بیمه نامه درمانی اجباری ارائه می شود.

 

بیمه نامه درمانی اجباری را میتوان در صورت داشتن یکی از وضعیت های حقوقی زیر دریافت کرد:

 • پناهگاه موقت؛
 • مجوز اقامت موقت یا مجوز (پروانه) اقامت دائم؛
 • گواهی رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش به حیث پناهنده؛
 • وضعیت پناهندگی.

 

برای دریافت بیمه نامه درمانی اجباری باید با یکی از سازمانهای  بیمه درمانی که در زمینه بیمه درمانی اجباری فعالیت دارد تماس گرفت. همراه با درخواست ، باید مدرک شناسایی (پاسپورت) شهروند خارجی ، گواهی اعطای پناهگاه موقت / کارت پناهندگی / مجوز اقامت موقت / مجوز (پروانه) اقامت دائم ارائه شود.

 

در تاریخ روز درخواست به سازمان بیمه درمانی، گواهی موقت صادر می شود که تدوین بیمه نامه را تائید و حق دریافت خدمات پزشکی رایگان را تصدیق می کند.

 

مناطق فدراسیون روسیه، از طریق مقررات و موازین حقوقی محلی خود ، روش ارائه کمک های پزشکی به افراد اهل اوکراین را تعیین می نمایند.


دسترسی به خدمات - کمک جتماعی

افرادی اهل اوکراین که از تاریخ 18 فوریه 2022  ببعد وارد فدراسیون روسیه شده اند، حق دریافت یک مورد کمک مالی بمبلغ 10 هزار روبل (به صورت غیر نقدی) را دارند.

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت کمک بشرح زیر است:

 • درخواست (فرم درخواست هنگام مراجعه ارائه می شود)؛
 • مدرک شناسایی؛
 • گواهی نامه ولادت کودک (در صورت وجود)؛
 • مشخصات حساب بانکی (در صورت عدم وجود، پیشنهاد خواهد شد که درخواست افتتاح حساب بانکی در شعبه بانک Sberbank روسیه نوشته شود)؛
 • شماره بیمه حساب انفرادی مالیات دهنده (در تاریخ مراجعه در هر شعبه صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه ضمن ارائه مدرک شناسایی صادر می شود)؛
 • کارت مهاجرت (در صورت موجود بودن)؛
 • ثبت نام مهاجرت (در صورت وجود).

برای پرداخت کمک به کجا باید مراجعه کرد:

 • به نزدیکترین ارگان حمایت اجتماعی مردم / مرکزچند منظوره ارائه خدمات دولتی و شهری

مناطق فدراسیون روسیه نیز اقدامات پشتیبانی اجتماعی مختلفی را به اجرا گذاشته اند. به عنوان مثال، در برخی مناطق ، تغذیه رایگان در مکاتب ، دسترسی به استراحت رایگان و برگزاری جشن ها انجام می شود.


تامین حقوق بازنشستگی به ترتیب عمومی

 • افراد اهل اوکراین که پناهندگی (طی مدت اعتبار آن) و همچنین مجوز (پروانه) اقامت دائم دریافت کرده اند، از حق تامین حقوق بازنشستگی در فدراسیون روسیه برخوردارند.
 • در مورد کلیه مسایل تأمین حقوق بازنشستگی ، باید با ارگان های منطقه ای صندوق بازنشستگی روسیه در محل اقامت/سکونت خود تماس گرفت. (https://pfr.gov.ru/press_center/~2014/12/29/2473)

کمک در زمینه اشتغال

 • افراد اهل اوکراین که در روسیه پناهگاه موقت، وضعیت پناهندگی، مجوزاقامت موقت یا مجوز (پروانه) اقامت دائم را دریافت کرده اند، می توانند به فعالیت کاری بدون دریافت مجوز کار یا جواز فعالیت ، مبادرت کنند.
 • از تاریخ 2022/08/27، افراد اهل اوکراین فاقد وضعیت حقوقی / جواز می توانند به طور موقت (تا زمان لغو اقدامات مقرره) پس از تعیین هویت از طریق ثبت آثار انگشت (کف دست) و عکاسی و نیز انجام معاینات پزشکی توسط ارگان منطقه ای وزارت امور داخلی روسیه ، بدون اخذ مجوز کار کنند. برای انجام تشریفات و دریافت مدرک ، باید به واحد امور مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه در محل اقامت خود مراجعه کرد.

 

برای جستجوی ظرفیت های استخدامی خالی ، می توانید از پایگاه داده های مشاغل سراسر روسیه “کار روسیه” (https://trudvsem.ru/)  استفاده کنید یا با خدمات دولتی  اشتغال در محل اقامت خود تماس بگیرید (https://trudvsem.ru/czn).


امکان کسب وضعیت "شغل آزاد"

اشخاص حقیقی در صورتی که فعالیت آنها نیاز به ثبت نام اجباری به عنوان کارآفرین انفرادی نداشته باشد و کارفرما یا کارمند نداشته باشند، می توانند شغل آزاد را انتخاب کنند.

به عنوان فرد دارای شغل آزاد ، می توان از طریق پروفایل  شخصی خود در پورتال خدمات دولتی یا مرکز چند منظوره ارائه خدمات دولتی و شهری ثبت نام کرد یا ثبت نام را لغو کرد. (اطلاعات بیشتر: https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo/become_self-employed).


تعویض گواهی نامه رانندگی

 • حق تعویض گواهینامه رانندگی خارجی به صورت ویژه – بدون شرکت در آزمون رانندگی وسایل نقلیه.

• معافیت از پرداخت هزینه های دولتی برای صدور گواهینامه ملی رانندگی فدراسیون روسیه


تحصیلات

آموزش پیش دبستانی

 • افراد اهل اوکراین می توانند به موسسه آموزشی پیش دبستانی برای پذیرش فرزندانشان مراجعه کنند.
 • اسناد ذیل باید ارائه شود:
 • مدارک هویتی والدین.
 • مدرکی که هویت کودک را ثابت می کند و قانونی بودن نمایندگی از حقوق کودک را تصدیق می نماید.
 • سندی که حق اقامت در فدراسیون روسیه را تأیید می کند.
 • عدم پذیرش تنها در صورت فقدان ظرفیت لازم ممکن است. در این صورت در مورد پذیرش در موسسه آموزش عمومی دیگر تصمیم گیری می شود.

تحصیلات عمومی

 • پذیرش کودک به مکتب بنا به درخواست شخصی والدین (نماینده قانونی) کودک یا فرد متقاضی (کودکان بالای 14 سال) صورت میگیرد.
 • توصیه می شود ثبت نام کودک انجام شود حتی اگر مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام به دلیل شرایط فوق العاده در دسترس نباشد.
 • هنگام پذیرش کودک به مکتب برای کسب تحصیلات متوسطه عمومی (کلاس های 10 و 11)، گواهی نامه تحصیلات اساسی عمومی (تکمیل کلاس نهم) طبق فرم مقرره باید ارائه شود.
 • در صورت عدم وجود مدرک مربوط به سطح تحصیلات، آزمون ارزیابی لیاقت انجام می شود و بر اساس نتایج آن مکتب کودک را می پذیرد.
 • برای دانش‌آموزان دارای معلولیت ، آموزش می‌تواند هم همراه با سایر دانش ‌آموزان و هم در کلاس‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌هایی که برنامه‌های آموزش سازگاریافته عمومی را اجرا می‌کنند، سازماندهی شود.

آموزش متوسطه حرفه ای

 • امکان پذیرش در موسسه آموزشی در فدراسیون روسیه از طریق نقل و انتقال از موسسه آموزشی کشور مبدا.
 • در صورت عدم وجود مدارک مربوط به دوره آموزش تکمیل شده، آزمون لیاقت انحام می شود.

تحصیلات عالی، تحصیلات تکمیلی

 • افرادی که در سال 2022 تحصیلات متوسطه عمومی و متوسطه حرفه ای را کسب کرده اند بر اساس سهمیه اختصاصی دولت فدراسیون روسیه که برای آموزش اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت پیشبینی شده است ، برای تحصیل پذیرفته می شوند.
 • امکان نقل و انتقال از موسسه آموزشی در اوکراین و منظور نمودن دروس تکمیل شده.

تحصیلات و (یا) سطح تخصص افرادی که از اوکراین وارد می شوند، به رسمیت شناخته می شود.


کمک حقوقی رایگان

در مناطق فدراسیون روسیه، به افرادی که از اوکراین وارد می شوند کمک های حقوقی رایگان جهت حل و فصل وضعیت حقوقی آنها ارائه می شود.

 • شرکت کنندگان در سیستم دولتی کمک حقوقی رایگان عبارتند از:
 1. ارگان های اجرایی فدرال و مؤسسات تابعه آنها.
 2. ارگان های اجرایی مناطق فدراسیون روسیه و مؤسسات تابعه آنها.
 3. ارگان های مدیریت صندوق های دولتی غیربودجه ای.
 4. دفاتر حقوقی دولتی.
 5. اتاق های وکلای دادگستری مناطق فدراسیون روسیه.

 

 • مشاوره حقوقی رایگان برای افرادی که از اوکراین وارد می شوند توسط انجمن حقوق دانان روسیه از طریق تلفن: 8-800 300 80 86 ( بطورشبانه روزی) ارائه می شود.
 • خط تلفن اضطراری کمک حقوقی در خصوص مسائل مربوط به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی: 800 234 34 17.
 • برای کمک حقوقی، همچنین می توانید با برخی از شرکای کاری کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در فدراسیون روسیه تماس بگیرید: https://www.unhcr.org/ru/execpartners.

 

می توانید در پورتال گوسوسلوگی برای دریافت اطلاعات و خدمات موجود به صورت الکترونیکی ( https://www.gosuslugi.ru/foreign-citizen)

ثبت نام کنید.


کمک روانی

شماره خط واحد تلفن اضطراری کمک روانشناختی صلیب سرخ روسیه

 • 8-800-250-18-59

 

شماره تلفن کمک روانشناختی وزارت وضعیت‌های اضطراری روسیه

 • 8-495-989-50-50

تماس های خدمات اضطراری

 • خدمات واحد اورژانس 112
 • آتش نشانی 101
 • پلیس 102
 • خدمات فوریت های پزشکی 103

اطلاعات مفید

کمیسر حقوق بشر در فدراسیون روسیه ،  خط تلفن اضطراری:

8-800 707 56 67؛

 

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در روسیه ، خط تلفن اضطراری:

8-903 792 22 79 (WhatsApp, Viber )

 

پیرامون مسایل مربوط به جستجو و احیای پیوندهای خانوادگی، همچنین می توانید با تلفن 8-800-234-07- 07  تماس بگیرید یا به ایمیل زیر نامه بنویسید: [email protected]

 

دفتر پذیرش عمومی صلیب سرخ روسیه

مشاوره حقوقی، حمایت اجتماعی عملی و روانی برای پناهندگان، آوارگان داخلی، مهاجران و افراد بدون تابعیت از هر کشور جهان.

ارائه  مشاوره و پشتیبانی به نشانی: مسکو، خیابان کرژیژانوفسکوگو 7، ساختمان 2.

ساعات پذیرش آسیب دیدگان در اثر بحران اوکراین:

سه شنبه ، جمعه از ساعت 11:00 الی 17:00

ساعات پذیرش مهاجران و پناهندگان  سایر  کشورها:

دوشنبه، پنجشنبه از ساعت 11:00 الی 17:00

“خط تلفن اضطراری”: 8-800-234-07-07 (هر روز از ساعت 09:00 تا 21:00)

تماس های شعب منطقه ای صلیب سرخ روسیه از طریق  لینک قابل دسترسی می باشد.

ایمیل:  [email protected]

 

 

دفتر پذیرش کمیته “گراژدانسکایه سودیستویه”

مشاوره پیرامون مسائل مربوط به اخذ پناهندگی یا پناهگاه موقت در روسیه ، مشاوره اولیه با پزشک امراض داخلی ، کمک های بشردوستانه و روانی.

“خط تلفن تلفن اضطراری “: 8-985-310-08-26

 

سازمان خیریه اجتماعی بین منطقه ای “ورا ، نادژدا ، لیوبوف”

مشاوره حقوقی برای پناهجویان، پناهندگان، افراد بدون تابعیت و سایر مسائل مربوط به حل و فصل وضعیت حقوقی.

مسکو، میاچکوفسکی بلوار، 11

تلفن: 8 (495) 346-18-00;346-18-00-01

پست الکترونیکی: [email protected]

شهر پیاتیگورسک، خیابان کیرووا، A 27

تلفن: 8 (793) 97-43-24, 39-38-08

پست الکترونیکی [email protected] :،  [email protected]

 

دفتر پذیرش شعبه منطقه ای سن پترزبورگ صلیب سرخ روسیه

مشاوره پیرامون جنبه های حقوقی اقامت در روسیه و تهیه مدارک لازم.

“خط تلفن اضطراری”: 8-800-33-00-16