Загальна інформація

Детальна додаткова інформація про можливості навчання українських дітей

Прийом учнів, які прибувають з-за кордону до шкіл Польщі, здійснюється постійно протягом навчального року. Згідно з правилами, студент, який прибув з-за кордону, зараховується до відповідного класу або семестру та приймається до:

 • державна початкова школа, периметр якої встановлено, відповідно до місця проживання учня – у службовому порядку (тобто: школа не може відмовити у прийомі) та на підставі документів; якщо неможливо прийняти дитину до периметральної початкової школи, керівництво школи має вказати іншу школу, яка прийматиме дитину.
 • державна початкова школа, не пов’язана з місцем проживання учня, – на підставі документів за наявності у школі вільних місць.
 • державна загальноосвітня школа – на підставі документів, якщо у школі є вільні місця.

Визначення класу (року навчання) здійснюється на підставі документів, виданих закордонною школою, а у разі відсутності таких документів, довідки батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Наприклад: якщо дитина в даному навчальному році навчалася в 9-му класі в школі в Україні, то після прибуття в Польщу її також мають прийняти на 9-й рік навчання, тобто в перший клас середньої школи.

Дитина може бути зарахована до школи одним із батьків, опікуном або іншою особою, яка здійснює піклування.


Як записати дитину до школи

 • Зберіть документи про попередню освіту вашої дитини (атестати, дипломи тощо). Якщо їх немає – напишіть довідку про загальну кількість років навчання із зазначенням закладу, який відвідувала дитина.
 • Немає необхідності перекладати документи на польську мову.
 • Зверніться до обраної Вами польської школи та подайте заяву на вступ до школи. Заяву про вступ вашої дитини до школи можна написати від руки або на бланку, розміщеному на сайті обраної школи.
 • Рішення про прийом приймає директор школи.
 • Початкова школа в районі, де проживає дитина, зобов’язана прийняти його/її, якщо в школі немає вільних місць.
 • Якщо в обраній вами школі немає вільних місць у певному класі, зверніться до муніципалітету, де ви проживаєте, і попросіть школу, де ваша дитина зможе навчатися.
 • Щоб отримати інформацію про наявність місць у початковій чи середній школі, зверніться до свого міського чи районного управління. Перелік усіх початкових і середніх шкіл доступний у Реєстрі шкіл і навчальних закладів.
 • Незнання польської мови дитиною не є перешкодою для вступу до школи.
 • Учні з України, які недостатньо знають польську мову, мають право на додаткові заняття з польської мови не менше 6 годин на тиждень; школа організовує ці заняття.
 • Школа також може створювати так звані підготовчі класи. Учні підготовчих класів мають не менше 6 годин на тиждень польської мови, решту годин завуч може вільно розподілити для проведення заходів, які сприяють адаптації учнів та готують їх до подальшого навчання у звичайних класах.
 • Іноземні студенти можуть відвідувати додаткові корекційні заняття зі своїх навчальних предметів.
 • Учні та їхні батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, яку надають, зокрема, психологи, педагоги, педагоги-терапевти.


Вибір освіти за польською системою або за українською системою

Міністерство освіти і науки України радить: навчання за кордоном дає дитині низку можливостей. Серед них соціалізація в новій спільноті та спілкування з однолітками, вивчення нового середовища та мови, психологічний супровід дитини за потреби, можливість навчатися в іншій системі освіти.

Повернення в Україну після навчання в іншій країні:
Міністерство освіти і науки України має кілька двосторонніх угод з ключовими країнами, що приймають біженців, про взаємне визнання оцінок, атестатів і дипломів. Україна також є частиною міжнародної мережі ENIC-NARIC для визнання навичок і компетенцій. Дуже важливо, щоб батьки вели облік про попереднє навчання своїх дітей в Україні (див. табелі успішності, оцінки успішності, оцінки, дипломи та сертифікати).

У більшості випадків це буде враховуватися при оцінці дитини та її переведенні до школи приймаючої країни. Діти та молодь біженці, які навчалися за кордоном, також можуть підтвердити своє навчання в українській системі освіти після повернення. Міністерство освіти і науки України випустило методичний посібник із визнання освіти, в якому пояснюється, як діти, які повернулися з-за кордону, можуть підтвердити свою історію навчання у середніх школах за кордоном в українських школах.

Українські родини мають два варіанти здобуття освіти в Польщі або їх гібридна форма:

1. Безперервна освіта в українській системі з використанням методів і прийомів дистанційного навчання

На сайті Міністерства освіти і науки України розміщено інформацію про можливість віддаленого продовження навчання в системі освіти України онлайн. Міністерство освіти і науки України рекомендує учням вступати до школи, де вони навчалися в Україні, якщо в школі організовано дистанційне навчання.

Батьки також можуть звернутися із заявою про зарахування учня до Міжнародної української школи або до освітніх центрів, які надають освітні послуги українським дітям відповідно до стандартів Міністерства освіти і науки України, співпрацюють з Міжнародною українською школою чи іншою українською школою, якщо в цих школах організовано дистанційне навчання. На сайті МОН України та Інституту модернізації змісту освіти доступні цифрові версії підручників для всіх (І-ХІ) класів та інших навчально-методичних матеріалів, зокрема словників (зокрема, українсько-польських).

У разі продовження дитиною навчання виключно в українській школі онлайн або за дистанційною формою навчання, батько або особа, яка опікується дитиною чи учнем, подає заяву до польського самоуправління за місцем проживання дитини чи учня, що дитина або учень продовжує навчання в системі освіти України. Тоді вони не підлягають обов’язковій освіті в Польщі. Ця заява є інформацією про освітній статус українських дітей у муніципалітеті. Якщо один із батьків або опікун не подасть такої заяви, дитина чи учень повинні будуть зарахуватись до польської школи чи дитячого садка та здобути обов’язкову шкільну освіту, як це визначено положеннями польського освітнього законодавства.

2. Звернення до школи, що працює в системі польської освіти:

Діти та учні, які є громадянами України, чиї батьки вирішили не продовжувати навчання в українській системі, охоплені положеннями про обов’язкову щорічну дошкільну підготовку, обов’язкову шкільну освіту відповідно до положень польського закону про освіту. Якщо батьки або опікуни дитини чи учня подають заяву до муніципалітету за місцем проживання дитини чи учня про те, що дитина чи учень продовжуватиме навчання в українській системі освіти, дитина чи учень не зобов’язані відвідувати польський садок або школу. Якщо батьки чи опікун не подають такої заяви або відкликає її, дитина має бути прийнята до польської школи, таким чином виконуючи відповідні освітні зобов’язання відповідно до польської правової системи.

Положення польського законодавства про освіту не забороняють прийом до польської школи чи дитячого садка дітей та учнів, які є громадянами України та здобули освіту в дитячому садку чи школі, які діють в межах української системи освіти. Якщо батько чи опікун учня-громадянина України приймає рішення про обов’язкове навчання чи навчання у польській школі, заява про продовження навчання дитини чи учня в українській системі освіти – подана до міського управління, має бути відкликана ним.

3. Гібридне навчання

Діти та учні з України, які здобувають освіту в школах української системи освіти в режимі онлайн-навчання, за бажанням можуть одночасно бути учнями польських шкіл.

Зарахування до школи приймаючої країни не виключає можливості дітей-біженців з України залишатися зарахованими до онлайн-навчання за українською навчальною програмою. Міністерство освіти і науки України дозволяє дітям продовжувати відвідувати онлайн-уроки на дистанційній формі, екстернаті, домашньому навчанні або паралельно за індивідуальною освітньою траєкторією. Іспити та оцінювання організовуються онлайн для відповідних оцінок.

Батьки повинні оцінити якість і безперервність цих варіантів освіти, перш ніж розглядати їх. Для онлайн-навчання важливо, щоб діти мали місця, де вони можуть навчатися онлайн (окрема кімната в будинку або приміщення в місцевій школі, якими вони можуть користуватися після звичайного навчального часу в школі). Вони також повинні мати доступ до відповідного Wi-Fi та електронних пристроїв, щоб вони могли навчатися онлайн.

Батьки також повинні враховувати навантаження дітей, якщо вони навчаються в країні перебування та одночасно навчаються за українською програмою. Дотримання частин української навчальної програми для предметів, які не викладаються в приймаючій країні, таких як українська мова, історія та культура, є дуже корисним для підтримки мовних і культурних зв’язків з країною походження. Предмети, які викладаються як у країні перебування, так і в українській системі освіти, такі як математика та природничі науки, рекомендовано вивчати лише в школі країни перебування, де навчається дитина.

Коли розглядаються додаткові форми освіти на додаток до освіти в національній шкільній системі, батьки повинні переконатися, що будь-яке навчання, яке має місце, визнається та винагороджується офіційними оцінками чи сертифікатами, щоб не втратити жодного часу на навчання.


Підготовчі заняття для учнів – громадян України

 • Дитина може бути зарахована до звичайного класу з польськими однолітками або до підготовчих класів, які відвідують діти з-за кордону. Підготовчі заняття є хорошим вибором для учнів, які:
 • не володіють польською мовою або володіють нею на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання;

мають комунікативні або адаптаційні труднощі, пов’язані з культурними відмінностями або зі зміною освітнього середовища.

Рішення про створення підготовчих класів у школі приймається директором за погодженням з керівництвом місцевого відділу освіту.


Спеціальний закон про допомогу громадянам України

Закон містить рішення щодо системи освіти:

 • можливість створення інших місць для навчально-виховної та активностей з догляду, організаційно підпорядкованих не лише школам, а й дитячим садкам/яслам;
 • можливість встановлення керівником школи понаднормових годин вчителю (за його згодою) понад 1/2 обов’язкового навчального часу на тиждень;
 • сприяти працевлаштуванню громадян України, які володіють польською мовою в усному та письмовому мовленні, настільки, щоб можна було допомогти учню, який не володіє польською мовою;
 • звільнення від плати осіб з України, які постраждали внаслідок бойових дій, за поданням заяви до Головного управління освіти про визнання рівня освіти в Польщі та право продовжити навчання в університеті.
 • Директор може відрахувати українського студента, коли:
  – дитина або учень/студент більше не проживає в районі розташування ясел, дитячого садка, іншого дошкільного навчального закладу, школи чи навчального закладу,
  – дитина або учень припинили відвідувати заняття в яслах, дитячому садку, дошкільному класі, іншому дошкільному навчальному закладі, школі чи закладі протягом двох місяців принаймні 50% навчальних днів.