Conditii de viata in Moldova

Conform legislației Republicii Moldova, refugiații și beneficiarii protecției umanitare se bucură de aceleași drepturi sociale și economice ca și cetățenii.

Legea privind integrarea străinilor din 2012 prevede mijloace de integrare pentru străini, inclusiv refugiați, beneficiari ai protecției umanitare și apatrizi și acces gratuit la:

  • Sistemul de asigurări sociale
  • Învățământul primar și secundar
  • Sistemul de asigurări medicale
  • Sesiuni de adaptare socio-culturală (instruire privind valorile și tradițiile naționale, sistemul de organizare politică și administrativă al țării)
  • Cursuri pentru învățarea limbii de stat
  • Informare și consiliere privind modalitățile de acces pe piața muncii.

În plus, refugiații și beneficiarii protecției umanitare pot solicita o alocație de stat de aproximativ 30 EUR pentru o perioadă de maximum șase luni.

Cu toate acestea, situația economică dificilă a Moldovei nu garantează întotdeauna exercitarea deplină a acestor drepturi, cum ar fi sprijinul financiar pentru grupurile vulnerabile, locuințe, angajare și cursuri de limbă.