AVISO IMPORTANTE

El ACNUR informa que a partir del lunes 22 de noviembre, y hasta nuevo aviso, en el Centro de Atención a Refugiados (CAR) en Tapachula, se atenderá únicamente a las personas que tengan CITA para firma (verificación), en el día que le corresponda. Si no tienes cita para firma NO acudas al CAR, ya que no podremos atenderte.

Mantente pendiente de nuestros canales para más información:

MESAJ ENPÒTAN

ACNUR ap enfòme tout moun ke apati lendi 22 novanm nan Sant pou sèvi Refijye yo (CAR) nan Tapachula ap louvri pou resevwa moun ki gen randevou pou vin siyen yo (verifikasyon). Se moun sa yo sèlman nap resevwa jiska nouvèlòd. Si ou pa gen randevou pou siyen, ou pa bezwen vin nan Sant la paske nou pap ka ba w sèvis.

Toujou branche kanal nou yo pou ka gen plis enfòmasyon:

  • help.unhcr.org/mexico/
  • Facebok: ConfiaEnElJaguar