Ku noqoshada dalkaagi

Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku laabato dalkaagi oo ay nabad tahay inaad sidaas samayso, UNHCR waxay awood u leedahay inay kaa caawiso inaad hesho macluumaadka aad u baahan tahay oo ay kuu gudbiso nidaam la yidhaahdo Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) oo ay maamusho Hay’adda Caalamiga ah Socdaalka (IOM). Nidaamka AVRR wuxuu fududayn karaa ku laabashadaada dalkaagi, oo ay ku jiraan kharashyada safarka.

Fadlan ogow, haddii ay aad khatar kuugu tahay inaad ku laabato guriga, UNHCR kuma caawin karto inaad ku noqoto.
 
UNHCR waxay sidoo kale ku siin kartaa macluumaad ku saabsan xaaladda dalkaagi iyo gobolkaaga hooyo, waxay kugu xiri kartaa IOM, kula shaqayn kartaa si aad u hesho waraaqaha aad uga baahan tahay dawladda Indonesia. Haddii aad u qalanto, waxaad IOM ka heli kartaa deeq lacageed oo yar oo go’aamisa inaad xaq u leedahay iyo in kale. Fadlan xasuusnoow in UNHCR aysan tan maareyn oo go’aanka gargaarku wuxuu ku xiran yahay IOM.

Haddii aad rabto inaad ku laabato guriga, waxaad codsigaaga ku soo gudbin kartaa: https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM  

UNHCR ayaa kula soo xiriiri doonta talaabooyinka xiga.

Haddii aadan haysan baasaboor IOM ayaa kaa caawin karta helista mid cusub si ay u fududayso ku noqoshada wadankaada.


Related information

<< Back to Indonesia homepage
>> Select another country on our Help page