Wadooyinka Dhamaystirka ah: Karti Ka Baxsan Xuduudaha

Talent Beyond Boundaries (TBB) waa urur aan faa’iido doon ahayn oo ay ka go’an tahay in ay furto waddooyinka dhaqdhaqaaqa shaqada ee qaxootiga iyo dadka kale ee barokacay. TBB kama shaqeyso dib u dejinta qaxootiga laakiin waxay ku xiraa qaxootiga fursadaha shaqo ee caalamiga ah si ay uga shaqeeyaan wadamada ay ka heli karaan xuquuq buuxda iyo xasilooni. Haddii aad xiisaynayso, waxaad booqan kartaa https://www.talentbeyondboundaries.org. Fadlan dooro “For Job Seekers” si aad u aragto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ku habboonaantaada.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan iska diiwaan gelinta Talent Beyond Boundries, shuruudaha u-qalmitaanka iyo su’aalaha kale ee inta badan la isweydiiyo, fadlan booqo https://www.talentbeyondboundaries.org/talentcatalog. Waxa kale oo aad hubin kartaa bogga TBB Facebook oo aad diri kartaa fariin muujinaysa xiisahaaga https://www.facebook.com/TalentBeyondBoundaries.

Si aad iskaga diiwaangeliso barnaamijka karti ka baxsan xuduudaha , Fadlan booqo : https://tctalent.org/candidate-portal/register?p=crs

Haddii aad horey iskaga diiwaangalisay oo aad jeceshahay in aad dabagal ku sameyso ama aad macluumaad ka ogaatid, Fadlan booqo : https://tctalent.org/candidate-portal/login?p=crs