Dublin III – Aile birleşimi ve diğer yasal yollar

Uluslararası koruma başvurunuzu yaparken, sizin ve aile fertlerinizden 14 yaşın üzerindekilerin parmak izi alınacaktır. Parmak izleri, “Dublin III” Tüzüğünü uygulamak amacıyla oluşturulan Avrupa Merkezi Parmak İzi Veritabanı EURODAC’a yüklenecektir.

“Dublin III” Tüzüğü, hangi Avrupa devletinin başvurunuzu incelemekten sorumlu olduğunu belirler.

“Dublin III” Tüzüğüne taraf olan devletler: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık (bundan böyle “Dublin III” Devletleri olarak anılacaktır).

Başvuruyu hangi ülke inceleyecek?

Eğer refakatsiz bir çocuksanız ve ailenizin bir üyesi (ebeveyn, erkek kardeş / kız kardeş, amca / teyze, büyükbaba / büyükanne) bir “Dublin III” Devletinde yasal olarak kalıyorsa, başvurunuzun incelenmesinden bu devlet sorumludur. Eğer refakatsiz bir çocuksanız ve ailenizin herhangi bir üyesi yasal olarak bir “Dublin III” Devletinde kalmıyorsa, başvurunuz Yunanistan tarafından incelenecektir.

Eğer bir yetişkinseniz ve ailenizin bir üyesi, uluslararası koruma faydalanıcısı ya da sığınmacı olarak “Dublin III” Devletlerinden birinde ikamet ediyorsa, dilerseniz, aile üyenizin ikamet ettiği Devlet başvurunuzun incelenmesi sorumluluğunu üstlenecektir. Eş (karı veya koca) veya hayat arkadaşı (tüm ülkelerde değil) ve reşit olmayan bekâr çocuklar aile üyeleri olarak kabul edilir.

İkamet izniniz varsa, başvurunuzun incelenmesinden sorumlu olan devlet, izin belgesinin bitiş tarihinin iki yılı aşmamış olması koşuluyla, ikamet iznini veren “Dublin III” Devletidir.

Eğer vizeniz varsa, başvurunuzun incelenmesinden sorumlu olan devlet, vizenin bitiş tarihinin altı ayı aşmamış olması koşuluyla, vizeyi veren “Dublin III” Devletidir. Birden fazla ikamet izniniz veya vizeniz varsa, başvurunuzun incelenmesinden sorumlu olan “Dublin III” Devleti, ikamet izninin veya vizenin süresine ve bitiş tarihlerine bağlıdır.

Yunanistan’a gelmeden önce, izinsiz olarak başka bir “Dublin III” Devletine giriş yaptıysanız, başvurunuzun incelenmesinden bu devlet sorumludur. Bu sorumluluk, düzensiz giriş tarihinden on iki (12) ay sonra sona erer.

Yunanistan’a başvuru yapmadan önce aralıksız beş ay boyunca başka bir “Dublin III” Devletinde kalmış olmanız durumunda, başvurunuzun incelenmesinden bu “Dublin III” Devleti sorumludur.

Vize gerektirmeyen bir “Dublin III” Devletine yasal yollarla girdiyseniz, başvurunuzun incelenmesinden bu devlet sorumludur.

Başvurunuzu bir “Dublin III” Devleti havaalanının uluslararası transit bölgesinde yaparsanız, başvurunuzun incelenmesinden bu devlet sorumludur.

Başka bir “Dublin III” Devletinde başvuruda bulunduysanız, başvurunuzun incelenmesinden bu devlet sorumludur.

Yukarıdaki kriterlerin uygulanmasından bağımsız olarak, “Dublin III” Devletleri insani gerekçelerle uluslararası koruma başvurunuzu incelemeyi kabul edebilir.

Yukarıda belirtilen durumlardan hiçbiri sizin için geçerli değilse, başvurunuzun incelenmesinden sorumlu olan devlet Yunanistan’dır.

Başvurunuzun incelenmesinden başka bir “Dublin III” Devleti sorumluysa ve başvuruyu incelemeyi kabul ederse, incelemeyi kabul tarihinden itibaren en geç altı ay içinde söz konusu “Dublin III” Devletine gönderilirsiniz.

Size tebliğ edilecek kararda belirtilen süre içinde İtiraz Mercii nezdinde bu karara itiraz etme hakkınız vardır.

Uluslararası koruma başvurunuzu yaparken İltica Dairesine aşağıdaki konularda bilgi vermeniz gerekmektedir:

1) Başka bir “Dublin III” Devletine vizeniz varsa,

2) Başka bir “Dublin III” Devletinde ikamet izniniz varsa,

3) Yunanistan’a başka bir “Dublin III” Devleti aracılığıyla yasadışı yollardan girdiyseniz,

4) Yunanistan’a gelmeden önce başka bir “Dublin III” Devletinde yasadışı kaldıysanız ne kadar süre kaldığınız,

5) Ailenizden biri başka bir “Dublin III” Devletinde ikamet ediyorsa, o devletteki ikamet statüsünün ne olduğu.

İstenen tüm bilgileri vermeniz ve ispat için elinizde tüm belgeleri sunmanız gerekecektir (örneğin sizin ve aile üyelerinizin ikamet izinleri, aile durumunuzla ilgili belgeler veya diğer sertifikalar, vizeler, başka bir “Dublin III” Devletinde bulunduğunuzu gösteren belgeler – seyahat biletleri, otel makbuzları vb.)

Dublin III Tüzüğü çerçevesinde aile birleşimi hakkında daha fazla bilgi için İltica Dairesi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.