Οικονομική ενίσχυση με μετρητά στην Ελλάδα

1. Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή που λάβατε

 1. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της Ύπατης Αρμοστείας θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2021. Τα χρήματα που λάβατε στην κάρτα σας είναι η τελευταία πληρωμή εκ μέρους της Ύπατης Αρμοστείας. Από τον Οκτωβρίου 2021, οι ελληνικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για την παροχή βοήθειας σε αιτούντες άσυλο για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
 1. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εξέδωσε μια απόφαση (Υπουργική Απόφαση 115202/26.07.2021) σύμφωνα με την οποία τα ποσά του οικονομικού βοηθήματος αλλάζουν ως εξής: 
Όταν παρέχεται σίτιση
Μέγεθος οικογένειας  Ποσό 
1 άτομο άνω των 18 ετών 75 ευρώ 
Ζευγάρι ή ένας γονέας με ένα παιδί 135 ευρώ
Οικογένεια με τρία μέλη 160 ευρώ
Οικογένεια με τέσσερα μέλη 210 ευρώ
Όταν ΔΕΝ παρέχεται σίτιση
Μέγεθος οικογένειας  Ποσό
1 άτομο άνω των 18 ετών150 ευρώ
Ζευγάρι ή ένας γονέας με ένα παιδί270 ευρώ
Οικογένεια με τρία μέλη320 ευρώ
Οικογένεια με τέσσερα μέλη420 ευρώ

Οι ως άνω αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ 26.07.2021. Για αυτό το λόγο το πόσο που λάβατε μπορεί να είναι μειωμένο συγκριτικά με παλαιότερες πληρωμές (αν η οικογένειά σας έχει δύο άτομα ή πάνω από 5). 

 1. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) που διαμένουν σε δομές που λειτουργούν υπό την ευθύνη του κράτους και θεωρήθηκαν από τις αρμόδιες κρατικές αρχές ότι πληρούν τα κριτήρια ευαλωτότητας σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση έλαβαν το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα μήνα (για τον Αύγουστο). 
 1. Αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε δομές που λειτουργούν υπό την ευθύνη του κράτους έλαβαν το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μήνες (για τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο). Για αυτό το λόγο η πληρωμή που υλοποιήθηκε τον Αύγουστο και καλύπτει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι η τελευταία εκ μέρους της Ύπατης Αρμοστείας, μέχρι να αναλάβει το πρόγραμμα η Κυβέρνηση. 
 1. Αιτούντες άσυλο που δεν διαμένουν σε δομές που λειτουργούν υπό την ευθύνη του κράτους και για τους οποίους ζητήθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να λάβουν το οικονομικό βοήθημα καθώς το αίτημα στέγασής τους εκκρεμεί ακόμα, έλαβαν πληρωμή για τον Ιούλιο αναδρομικά, για τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις μήνες. 
 1. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι προπληρωμένες κάρτες της Ύπατης Αρμοστείας θα απενεργοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Θα πρέπει να γίνει ανάληψη των χρημάτων που υπάρχουν στις κάρτες πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.
 1. Σε περίπτωση που η κάρτα σας χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την γραμμή βοήθειας για το οικονομικό βοήθημα ή με το γραφείο εξυπηρέτησης για το οικονομικό βοήθημα της δομής υποδοχής/στέγασης όπου διαμένετε. Η αντικατάσταση των χαμένων καρτών θα είναι δυνατή ως το τέλος Αυγούστου, ωστόσο, αναλόγως με το πού διαμένετε, θα πρέπει να ρωτήσετε στη δομή φιλοξενίας σας για να μάθετε τις ημερομηνίες που θα επισκεφθούν τις δομές οι εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας. Η γραμμή βοήθειας για το οικονομικό βοήθημα δεν θα προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημερομηνία της απενεργοποίησης των καρτών. Σας παρακαλούμε να φυλάσσετε πάντα την κάρτα σας σε ασφαλές μέρος.

2. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον τερματισμό του προγράμματος οικονομικής βοήθειας ΕΣΤΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (από 16 Ιουλίου 2021)

Q: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της Ύπατης Αρμοστείας;

A: Ναι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της Ύπατης Αρμοστείας θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2021. Από την 1η Οκτωβρίου 2021, οι ελληνικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για την παροχή βοήθειας σε αιτούντες άσυλο για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. 

Q: Μέχρι πότε θα λαμβάνω οικονομική βοήθεια από την Ύπατης Αρμοστεία;

A: Η τελευταία καταβολή από την Ύπατη Αρμοστεία θα γίνει στις αρχές του Αυγούστου και το ποσό θα καλύψει δύο μήνες, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Q: Οι κάρτες μετρητών της Ύπατης Αρμοστείας θα απενεργοποιηθούν;

A: Ναι, οι προπληρωμένες κάρτες της Ύπατης Αρμοστείας θα απενεργοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Θα πρέπει να γίνει ανάληψη των χρημάτων που υπάρχουν στις κάρτες πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Η Ύπατη Αρμοστεία θα στέλνει τακτικές υπενθυμίσεις με SMS στους κατόχους των καρτών σχετικά με την προθεσμία της απενεργοποίησης. 

Q: Αν χάσω την κάρτα μου, τι πρέπει να κάνω;

A: Σε περίπτωση που η κάρτα σας χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την γραμμή βοήθειας για το οικονομικό βοήθημα ή με το γραφείο εξυπηρέτησης για το οικονομικό βοήθημα της δομής υποδοχής/στέγασης όπου διαμένετε. Η αντικατάσταση των χαμένων καρτών θα είναι δυνατή ως το τέλος Αυγούστου, ωστόσο, αναλόγως με το πού διαμένετε, θα πρέπει να ρωτήσετε στη δομή φιλοξενίας σας για να μάθετε τις ημερομηνίες που θα επισκεφθούν τις δομές οι εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας. Η γραμμή βοήθειας για το οικονομικό βοήθημα δεν θα προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημερομηνία της απενεργοποίησης των καρτών. Σας παρακαλούμε να φυλάσσετε πάντα την κάρτα σας σε ασφαλές μέρος.

Q: Αν αντιμετωπίζω προβλήματα με την κάρτα μετρητών, τι πρέπει να κάνω;

A: Επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας για το οικονομικό βοήθημα. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο ότι οι προπληρωμένες κάρτες της Ύπατης Αρμοστείας θα απενεργοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και θα πρέπει να κάνετε ανάληψη όλων των χρημάτων που τυχόν έχει η κάρτα πριν από αυτή την ημερομηνία. 

Q: Έφτασα μόλις στην Ελλάδα ως αιτών άσυλο, πώς μπορώ να καταγραφώ για να λάβω χρηματική βοήθεια;

A: Αν διαμένετε σε επίσημη κρατική δομή φιλοξενίας, ο φορέας που διαχειρίζεται την δομή αυτή θα ενημερώσει την Ύπατη Αρμοστεία για την παρουσία σας εκεί. Τέτοιες δομές είναι οι ανοιχτές δομές υποδοχής, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA, καθώς και ξενώνες φιλοξενίας που συνεργάζονται με το Υπουργείο. Οι νέες εγγραφές για χρηματική βοήθεια θα σταματήσουν μετά τις 20 Ιουλίου 2021. Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, η οικονομική βοήθεια θα παρέχεται μόνο σε αιτούντες άσυλο που στεγάζονται στις ανωτέρω επίσημες δομές υποδοχής/φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από τις ελληνικές αρχές. Αν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για στέγαση σε μια επίσημη δομή φιλοξενίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες αίτησης, που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/access-to-cash-assistance/ (ενότητα 2).  

Q: Διαμένω σε ανοιχτή δομή υποδοχής / φιλοξενίας. Ως πότε θα επισκέπτονται τις δομές οι εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας;

A: Οι εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας θα συνεχίσουν να επισκέπτονται τις δομές υποδοχής στην ενδοχώρα ως το τέλος Αυγούστου, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, ωστόσο από τις 20 Ιουλίου και μετά δεν θα γίνονται νέες εγγραφές ή έκδοση νέων καρτών. Θα είναι δυνατόν να αντικατασταθούν χαμένες κάρτες μετρητών, αλλά οι εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας θα επισκεφθούν τις ανοικτές δομές φιλοξενίας μόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το πρόγραμμα, με το να ρωτήσετε στην δομή όπου διαμένετε, και παρακαλούμε κρατείστε τις κάρτες σας ασφαλείς. 

Q: Τι πρέπει να κάνω για να συνεχίσω να λαμβάνω οικονομική βοήθεια μετά τον Οκτώβριο 2021;

A: Αμέσως όταν οι ελληνικές αρχές μοιραστούν με την Y.A. περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μελλοντικό τρόπο της παροχής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών, η Y.A. θα κοινοποιήσει ευρέως τις πληροφορίες αυτές. 

3. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη διακοπή της παροχής του οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες άσυλο που διαμένουν αυτόνομα (8 Ιουνίου 2021)

Ε: Είμαι αιτών άσυλο και διαμένω αυτόνομα (δεν διαμένω σε κάποια δομή φιλοξενίας), θα διακοπεί το οικονομικό βοήθημα που λαμβάνω; 

A: Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από την 1η Ιουλίου 2021 το οικονομικό βοήθημα δε θα παρέχεται πλέον σε αιτούντες άσυλο που διαμένουν αυτόνομα. Ως εκ τούτου, η τελευταίας σας πληρωμή θα είναι για τον Ιούνιο 2021.  

Ε: Δεν έχω τα μέσα να επιβιώσω χωρίς το οικονομικό βοήθημα που μου παρεχόταν, τι πρέπει να κάνω τώρα; 

A: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οικονομικό βοήθημα θα καταβάλλεται μόνο σε αιτούντες άσυλο οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε δομές φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο αναγνωρισμένες από τις ελληνικές Αρχές. Αυτές είναι οι ανοιχτές δομές υποδοχής, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA, καθώς και ξενώνες φιλοξενίας που συνεργάζονται με το Υπουργείο. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για στέγαση σε κάποιες από αυτές τις δομές φιλοξενίας. Αυτό απαιτεί να απευθυνθείτε σε κάποιο φορέα παραπομπής. Μόλις εγγραφείτε ως φιλοξενούμενος σε κάποια από τις δομές θα είστε επιλέξιμος/η και πάλι για το οικονομικό βοήθημα.

Ε: Μπορώ να εγγραφώ σε κάποια από τις δομές φιλοξενίας, να λαμβάνω το οικονομικό βοήθημα και να μην μένω εκεί;

A: Όχι. Θα πρέπει να μένετε στη δομή φιλοξενίας. Κάθε μήνα η δομή φιλοξενίας θα επιβεβαιώνει την παρουσία και μόνο μετά την επιβεβαίωση θα συνεχίσετε να λαμβάνετε το οικονομικό βοήθημα.  

E: Που και πως μπορώ να κάνω αίτηση για στέγαση; 

A: Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε μια από τις ΜΚΟ ή στο ΚΕΜ που λειτουργεί στην πόλη σας, συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων εξυπηρέτησης για το οικονομικό βοήθημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να βρείτε ΜΚΟ οι οποίες παρέχουν στήριξη σε αιτούντες άσυλο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://help.unhcr.org/greece/where-to-seek-help/other-services/ Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό (COVID-19), προτείνεται να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και να ρωτήσετε αν μπορούν να σας βοηθήσουν με την αίτησή σας για στέγαση και να κλείσετε ένα ραντεβού. Αν είστε σε απομακρυσμένη περιοχή, μπορείτε να προσεγγίσετε την πλησιέστερη ανοιχτή δομή υποδοχής και να ζητήσετε πληροφορίες.  

Ε: Μπορώ να κάνω αίτηση ηλεκτρονικά; Υπάρχει κάποια πλατφόρμα για να κάνω αίτηση μόνος/η μου; 

Α: Όχι, αιτήσεις δεν μπορούν να υποβληθούν απευθείας από αιτούντες άσυλο, αλλά μέσω των οργανώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην ειδική πλατφόρμα για τις παραπομπές. Αυτές οι οργανώσεις θα σας ζητήσουν προσωπικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων της οικογενειακής σας κατάστασης, γλώσσα επικοινωνίας και άλλα, προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση σας για στέγαση. Παρακαλούμε καλέστε τις οργανώσεις στην περιοχή σας και ζητήστε να κλείσετε ραντεβού. 

Ε: Αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα και φοβάμαι να μείνω μαζί με άλλους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνω; 

Α: Η ιδιαίτερη κατάστασή σας θα ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να πείτε στην οργάνωση που θα κάνει το αίτημα στέγασης για εσάς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατάστασής σας, τη γλώσσα επικοινωνίας, τις ιδιαίτερες ανάγκες σας αν υπάρχουν, την οικογενειακή σας κατάσταση και τυχόν θέματα για τα οποία έχετε ανησυχίες. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα καταβάλει προσπάθειες να εξετάσει όλα τα ατομικά χαρακτηριστικά και να βρει κατάλληλη θέση για στέγαση είτε σε μια ανοιχτή δομή υποδοχής ή σε κάποιο διαμέρισμα του στεγαστικού προγράμματος ESTIA.  

Ε: Έχω φίλους στη γειτονιά που μένω τώρα, τα παιδιά μου πηγαίνουν σχολείο εδώ. Θα μου δοθεί κατάλληλη θέση στέγασης εδώ κοντά; 

Α: Αυτό δεν είναι σίγουρο. Ο τρέχον τόπος διαμονής σας θα ληφθεί υπόψη αλλά μπορεί να σας προσφερθεί στέγαση σε κάποια άλλη τοποθεσία. Όταν λάβετε μια θέση στέγασης σε μια δομή φιλοξενίας, θα υπάρχουν υπηρεσίες εκεί για να σας υποστηρίξουν.

Ε: Εάν κάνω αίτηση για στέγαση ποιος θα με ενημερώσει για το αν έχει βρεθεί κάποια θέση στέγασης για εμένα/την οικογένειά μου;  

Α: Η οργάνωση που θα σας βοηθήσει να κάνετε το αίτημα στέγασης. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να δώσετε στην οργάνωση τον ισχύον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και να τους ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή. 

Ε: Μέχρι πότε μπορώ να κάνω αίτηση για στέγαση; 

Α: Το συντομότερο δυνατό. Καθώς θα χρειαστεί κάποιος χρόνος από το Υπουργείο για να εντοπίσει την κατάλληλη θέση στέγασης για εσάς, είναι πολύ σημαντικό να προσεγγίσετε κάποια οργάνωση και να ξεκινήσετε τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό.  

Ε: Εάν κάνω αίτηση για στέγαση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν εντοπίσει κάποια θέση στέγασης για μένα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021, το οικονομικό βοήθημα θα συνεχίσει να καταβάλλεται μετά τον Ιούνιο 2021; 

Α: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όπως έχουν ως σήμερα, η παροχή του οικονομικού βοηθήματος σε όσους δεν είναι φιλοξενούμενοι σε κάποια δομή φιλοξενίας μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 θα διακοπεί. Αν έχετε ανάγκη για στέγαση και παροχή του οικονομικού βοηθήματος θα πρέπει να κάνετε αίτημα για στέγαση το συντομότερο δυνατό. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εν τω μεταξύ θα συνεχίσει να συζητά με τις Αρχές αυτό το ζήτημα. 

Ε: Για πόσο καιρό θα μπορώ να μείνω σε αυτές τις δομές φιλοξενίας;  

Α: Για όσο είστε αιτών/ούσα άσυλο και μέχρι να σας επιδοθεί η τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησης ασύλου σας. 

4. The Greek Ministry for Migration and Asylum has issued a decision (Ministerial Decision 2587/26.06.2020) revising the cash assistance amounts as per below:

Από τον Απρίλιος του 2017, η ενίσχυση με μετρητά στην Ελλάδα παρέχεται από την Greece Cash Alliance (GCA), μια ομάδα ΜΚΟ υπό την καθοδήγηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΕ) και σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η GCA ενεργεί υπό την καθοδήγηση της UNHCR και αποτελείται από:

 • την Catholic Relief Services (CRS) σε συνεργασία με την Caritas
 • τη Διεθνή Ομοσπονδία Εθνικών Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ)

Η ασφάλεια όλων των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης με μετρητά, των μελών του προσωπικού και του ευρέος κοινού είναι υψίστης σημασίας. Για λόγους ασφαλείας, οποιαδήποτε απειλή ή πράξη βίας ή εκφοβισμού ή επιθετικής συμπεριφοράς προς κάθε πρόσωπο θα αναφέρεται στις ελληνικές αρχές και θα αντιμετωπίζεται όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, τέτοιου είδους ενέργειες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή των δραστηριοτήτων και πιθανώς της συνολικής βοήθειας συνολικά προς τα άτομα που ευθύνονται. Επιπρόσθετα, τέτοιου είδους ενέργειες ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην παροχή της οικονομικής ενίσχυσης με μετρητά.

Η οικονομική ενίσχυση με μετρητά παρέχεται μέσω μιας κάρτας μετρητών GCA, η οποία διανέμεται σε εσάς από το αρμόδιο προσωπικό της UNHCR και της GCA. Αυτή η κάρτα λειτουργεί σε όλα τα ΑΤΜ και σημεία πώλησης (POS) σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η κάρτα δεν λειτουργεί και θα απενεργοποιηθεί μόνιμα, εάν χρησιμοποιηθεί εκτός Ελλάδας.

Η οικονομική ενίσχυση με μετρητά παρέχεται σε εσάς για να σας βοηθήσει να καλύψετε τις βασικές σας ανάγκες για τις επόμενες 30 ημέρες από την ημέρα που τα μετρητά θα μεταφερθούν στην κάρτα σας. Δεν πρόκειται για μισθό, προνόμιο ή δικαίωμα που σας παρέχεται επ’ αόριστον, αλλά για ένα μέσο ενίσχυσης που παρέχεται στα άτομα που το δικαιούνται στην Ελλάδα προς στήριξη της κάλυψης των βασικών τους αναγκών. Η διάρκεια της οικονομικής ενίσχυσης με μετρητά στην Ελλάδα είναι προσωρινή και εξαρτάται από την απόφαση των ελληνικών αρχών, τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης καθώς επίσης και από συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Το προσωπικό της GCA που διενεργεί τη συλλογή και την επαλήθευση των δεδομένων ή τη διανομή των καρτών μπορεί να σας βοηθήσει παρέχοντάς σας μόνο πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με την οικονομική ενίσχυση με μετρητά. Το προσωπικό της GCA δεν είναι αρμόδιο να σας παρέχει συμβουλές σε άλλα θέματα ή για την παροχή υπηρεσιών. Η απασχόλησή τους με τέτοιου είδους ζητήματα ενδέχεται να καθυστερήσει τη διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης με μετρητά.

Το προσωπικό του Γραφείου Προστασίας της UNHCR παρίσταται κατά τη διάρκεια ορισμένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συλλογή των δεδομένων, προκειμένου να σας παρέχει συμβουλές με εμπιστευτικό τρόπο σε οποιαδήποτε ευαίσθητα ζητήματα ενδεχομένως σας απασχολούν, τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται με την οικονομική ενίσχυση με μετρητά.

Οι ΜΚΟ και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίσημες εγκαταστάσεις και παρέχουν άλλου τύπου υπηρεσίες δεν είναι αρμόδιοι για την οικονομική ενίσχυση με μετρητά. Η οικονομική ενίσχυση με μετρητά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη ενός από τους προαναφερθέντες φορείς-μέλη της GCA, που δραστηριοποιείται στην περιοχή σας σε συνεργασία με την UNHCR.

Παρακαλείστε να συνεργαστείτε με το προσωπικό της UNHCR και της GCA κατά τη διάρκεια όλων των μηνιαίων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μετρητά. Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα μαζί σας όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές, καθώς επίσης και την κάρτα GCA σας και την απόδειξη που υπογράψατε όταν σας χορηγήθηκε η κάρτα. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τα προσκομίσετε στο προσωπικό που ασχολείται με το θέμα των μετρητών κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που σχετίζονται με το θέμα των μετρητών. Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας να φυλάσσετε την κάρτα μετρητών και τον αριθμό PIN ξεχωριστά.

Το προσωπικό της UNHCR και της GCA θα σας ζητήσουν όλα τα ελληνικά δικαιολογητικά ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων. Η απόκρυψη οποιουδήποτε εγγράφου στο πλαίσιο της προσπάθειας εξαπάτησης του συστήματος ή για τη λήψη περισσότερων καρτών ή πολλαπλών πληρωμών δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης με μετρητά. Αντίθετα, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή αναστολή της οικονομικής σας ενίσχυσης με μετρητά.

Φυλάσσετε με ασφάλεια την κάρτα μετρητών σας GCA, μην δίνετε την κάρτα σας σε κανέναν, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της UNHCR ή της GCA. Το προσωπικό της GCA δεν θα σας ζητήσει ποτέ να επιστρέψετε την κάρτα σας ακόμη και όταν και εάν φύγετε από την Ελλάδα ή εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την κάρτα σας. Εάν κάποιος σας ζητήσει να παραδώσετε την κάρτα σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή βοήθειας ή ενημερώστε το προσωπικό της GCA στο γραφείο υποστήριξης όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Σας παρακαλούμε να φυλάσσετε την κάρτα σας σε ασφαλές μέρος, ώστε να αποφύγετε την απώλεια ή την αντικατάστασή της. Η αντικατάσταση μιας κάρτας μετρητών είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια και μπορεί να διαρκέσει έως και έναν μήνα και ως εκ τούτου να έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη μεταφορά των μετρητών σας.

Όταν παραλάβετε την κάρτα μετρητών σας θα λάβετε και τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Γενικά ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την οικονομική ενίσχυση με μετρητά στην Ελλάδα με το ακριβές ποσό που θα λάβετε,
 • την κάρτα μετρητών και τον αριθμό PIN σας, που θα χρειαστείτε για την ανάληψη μετρητών στα ΑΤΜ,
 • οδηγίες σχετικά με τη χρήση των ΑΤΜ,
 • τον αριθμό της γραμμής βοήθειας και τον αριθμό του παρόχου της κάρτας μετρητών, ώστε να είστε σε θέση να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε,
 • μια έντυπη απόδειξη που φέρει την υπογραφή σας, την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας και αναγράφει τον αριθμό εγγραφής σας στο σύστημα της UNHCR. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να φυλάξετε την έντυπη απόδειξη της UNHCR που σας έχει παρασχεθεί κατά την έκδοση της κάρτας, έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να είστε σε θέση να την προσκομίσετε μαζί με τα έγραφα ταυτοποίησής σας που εκδόθηκαν από τις ελληνικές αρχές. Αυτή η απόδειξη είναι ένα έγγραφο αναφοράς για τους εταίρους της UNHCR που παρέχουν καταλύματα ή για τους φορείς της Greece Cash Alliance ώστε να είναι σε θέση να σας ταυτοποιήσουν και να σας βοηθήσουν να λύσετε οποιαδήποτε απορία σχετίζεται με την κάρτα σας και τις μεταφορές μετρητών, και σε περίπτωση που μετακομίσετε σε κάποιον καταυλισμό ή εάν υπάρχουν προβλήματα με την κάρτα σας.

Για περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του γραφείου εξυπηρέτησης που ασχολείται με την οικονομική ενίσχυση με μετρητά, εάν διαμένετε σε έναν καταυλισμό ή με το προσωπικό του φορέα παροχής καταλυμάτων που είναι αρμόδιο για την περιοχή ή το διαμέρισμα όπου διαμένετε. Η γραμμή βοήθειας σχετικά με τα μετρητά είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει απορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση με μετρητά.

Η γραμμή βοήθειας δεν λειτουργεί τις εθνικές εορτές.