حقوق و تعهدات پناهندگان و دارندگان وضعیت بشردوستانه

قانون حمایت بین الملل گرجستان حقوق و مزایا را برای پناهجویان، پناهندگان، دارندگان وضعیت بشردوستانه و افراد تحت حمایت موقت و همچنین ادغام آنها در جامعه میزبان تعریف می کند. از دسامبر سال 2018، به وزارت آوارگان داخلی از مناطق اشغالی، کار، بهداشت و امور اجتماعی گرجستان ماموریت داده شده است تا برنامه های مربوط به ادغام محلی افراد تحت حمایت بین المللی را تدوین و نظارت کنند. برنامه‌های دولتی ادغام در جامعه از طریق “مرکز ادغام” که در اواسط سال 2017 با پشتیبانی UNHCR تأسیس شده است، ارائه می‌‌گردد. برنامه های زیر در حال حاضر در این مرکز ارائه می شود:

– دوره زبان گرجی

– دوره های آموزش مدنی و تاریخ

– مشاوره فردی و ثبت نام در پلت فرم “Worknet” دولتی

برنامه های یکپارچه سازی ادغام [internal link to link to Partners/World Vision] در چارچوب پروژه “سازمان بسیج جامعه و مشارکت” با هدف توانمند سازی جوامع از طریق تسهیل اجتماعی، اقتصادی و ادغام فرهنگی در جامعه گرجستان توسط                       World Vision  International با حمایت UNHCR ارائه میگردد. این برنامه ها از طریق “Multi-Service Center” که یک پلت فرم چند منظوره است و شامل برنامه هایی برای جهت گیری فرهنگی و دوره های آموزشی، همچنین فعالیت های اجتماعی، تفریحی و فرهنگی برای پناهجویان، افراد دارای حمایت بین المللی، افراد بدون ملیت و شخص تحت روال تعیین بی تابعیتی می‌ شود، ارائه می شوند. خدمات زیر توسط “Multi-Service Center” ارائه می شود:

  • کلاس های زبان گرجی
  • برنامه ها و آموزش های مبتنی بر جامعه
  • مشاوره حقوقی که موسسه همکار UNHCR برگزار می شود
  • مشاوره روانشناسی
  • مشاوره در مورد اشتغال ، مراقبت های بهداشتی ، مسکن
  • رویدادهای فرهنگی ، تفریحی و اجتماعی دیگر
  • دسترسی رایگان به رایانه و اینترنت

اطلاعات تماس:

مرکز ادغام Integration Center

 پلاک 31 خیابان لیبانی، تفلیس، گرجستان

[email protected]

Multi-Service Center

پلاک 53 خیابان تساگارلی، تفلیس، گرجستان

[email protected]

+995 577 045645