نحوه گزارش سوء استفاده جنسی

استثمار و سوء استفادهجنسی یک رفتار غیرقابل قبول است و برای کلیه اعضای سازمان ملل متحد و همکاران سازمان های غیر دولتی ممنوع است.

استثمار جنسی چیست؟ این هرگونه سوء استفاده واقعی و یا تلاش شده از موقعیت آسیب پذیری، تحت شرایط نابرابر یا اعتماد به منظور اهداف جنسی است.

سوء استفاده جنسی چیست؟ این فعالیت جنسی واقعی یا تهدیدآمیز است که با زور یا تحت شرایط نابرابر یا اجبار انجام می شود.

مطابق با معیارهای رفتار سازمان ملل متحد ، کارمندان UNHCR و شرکای سازمان های غیر دولتی نباید:

 • در ازای پول، فرصت شغلی‌، معالجه ترجیحی، کالا یا خدمات با کسی فعالیت جنسی داشته باشند.
 • با هر کسی زیر 18 سال فعالیت جنسی داشته باشند.
 • در هر نوع  از رفتارهای تحقیرآمیز، خوار کننده یا استثمارگرانه جنسی درگیر شوند.

اگر از یک مورد احتمالی استثمارو سوءاستفاده جنسی توسطUNHCR ، سازمان ملل یا کارمندان سازمان های غیردولتی آگاه هستید، یا نگرانی یا شکی دارید، لطفاً این را مستقیماً به دفتر بازرس کل (IGO) در مقر UNHCR گزارش دهید:

 • ایمیل: [email protected]
 • فاکس محرمانه: +41 22 739 7380
 • آدرس پستی:   UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland 

در گزارش خود باید موارد زیر را درج کنید:

 • چه اتفاقی افتاد؟
  • آنچه راجع به حادثه یا حوادث می دانید با جزئیات توضیح دهید.
 • چه کسی مرتکب تخلف شده است؟
  • آیا می دانید شخص دیگری هم درگیر این مساله شده است؟ لطفا در صورت امکان اسامی کامل، عناوین شغلی و نام سازمان را تهیه کنید.
 • چه زمانی و کجا حادثه یا حوادث رخ داده است؟
  • لطفا در صورت امکان تاریخ و زمان را درج کنید.

با گزارش شما با بصیرت رفتار خواهد شد و محرمانه نگه داشته می شود.