اگر درخواست پناهندگی شما رد شود چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی‌ که با درخواست شما برای برخورداری از حفاظت بین‌المللی موافقت نشود و هیچ دلیل قانونی دیگری برای ماندن شما در گرجستان وجود نداشته باشد، مطابق قانون گرجستان در مورد وضیعت قانونی افراد خارجی‌ و افراد بدون هویت، باید خاک گرجستان را ظرف ۱۰ تا ۳۰ روز ترک کنید. اگر در این دوره زمانی قلمرو گرجستان را ترک نکنید، سازمان های دولتی مربوطه ممکن است روند اخراج رسمی شما را آغاز کنند.

شما می توانید در هر زمان تصمیم به بازگشت به کشور مبدا خود بگیرید. لطفا برای اطلاعات بیشتر به بخش مربوط به بازگشت داوطلبانه مراجعه کنید.