ኤም ኤስ ኤፍ ( ዶክቶራት ብዘይ ፖርድር)

ኩሉ ብUNHCRን መሻርኽቱን ዝወሃብ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ!

ኣገልግሎት ምክልኻል

ንጾታ መሰረት ዝገበረ ዓመጽ ዝደሓኑ ሰባት
ትካል ዶብ ዘይብሎም ሓካይም፡ ነቶም ካብ ጾታዊ ዓመጽ ዝደሓኑ ሰባት፡ ፍጻመ ዓመጽ ዘጋጠሞም፡ ብዛዕባ ሕክምናዊ ክንክን ምኽሪ ይህብ። MSF 24/7 ኣብ ጻውዒት ይርከብ።
መስመር ቴሌፎን ምኽሪ፡ 01012159162 / 01111483267
ስልኪ 24/7፡ 01117083502

ኣገልግሎት ጥዕና

ክሊኒካት ጥዕና
መስመር ቴሌፎን፡ 01117083502 (መዓልታዊ ካብ ሰዓት 9፡00 ንግሆ – 5፡00 ድሕሪ ቀትሪ)
ኣድራሻ፡ ህንጻ ቁጽሪ 2 ጎደና 161 ማዓዲ
ሰንበት – ሓሙስ፡ ካብ ሰዓት 8፡30 ንግሆ – 5፡00 ድሕሪ ቀትሪ

ስነኣእምራዊን ማሕበራውን ኣገልግሎት

ኣገልግሎት ኣእሚራዊ ጥዕና

መዓልታዊ፡ ካብ ሰዓት 9፡00 ንግሆ – 5፡00 ድሕሪ ቀትሪ